Så här rapporterar du företagsomdömen från ditt företagskonto

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

I den här artikeln kan du läsa om hur du rapporterar företagsomdömen som strider mot våra riktlinjer. Följ instruktionerna här nedan för att rapportera ett omdöme från ditt företagskonto.

 

Innan du rapporterar ett omdöme är det viktigt att du känner till de fem olika rapporteringsanledningarna som du kan välja mellan. Hur du rapporterar ett omdöme beror på vilken av dessa anledningar du väljer.

Omdömen kan rapporteras för en anledning åt gången och vårt Content Integrity-team undersöker endast omdömet utifrån rapporteringsanledningen i fråga.

Skadligt eller olagligt innehåll

 1. Gå till ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen > Företagsomdömen > Inkorg.
 2. Leta upp det omdöme du vill rapportera. Klicka på flaggikonen.
 3. Välj anledningen Skadligt eller olagligt innehåll.
 4. Välj sedan en mer specifik anledning till varför du vill rapportera omdömet. Klicka på Fortsätt.
 5. Efter att ha läst riklinjerna bekräftar du att du vill fortsätta med rapporteringen genom att kryssa i rutan och klicka på Fortsätt.
 6. Markera den text i omdömet som du anser är problematisk. Klicka på Fortsätt.
 7. Du får nu mer information om vad som händer härnäst. Bekräfta att du har förstått att missbruk av rapporteringsfunktionen strider mot våra riktlinjer för företag. Klicka på Skicka.

Dessa omdömen rapporteras direkt till vårt Content Integrity-team och är dolda under utredningens gång.

Det innehåller personliga uppgifter

 1. Gå till ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen > Företagsomdömen > Inkorg
 2. Leta upp det omdöme du vill rapportera. Klicka på flaggikonen.
 3. Välj anledningen Personliga uppgifter.
 4. Efter att ha läst riktlinjerna bekräftar du att du vill fortsätta med rapporteringen genom att kryssa i rutan och klicka på Fortsätt.
 5. Markera den text i omdömet som du anser är problematisk. Klicka på Fortsätt.
 6. Skicka en förfrågan till omdömeslämnaren där du ber personen att uppdatera sitt omdöme för att åtgärda problemet. Klicka på Skicka meddelande. Omdömeslämnaren har 3 dagar på sig att svara.
 7. Du informeras om resultatet via e-post. Om problemet inte har lösts, kan du nu välja att rapportera omdömet till vårt Content Integrity-team.
 8. Du blir åter att ombedd att markera den text i omdömet som du anser är problematisk. Klicka på Fortsätt.
 9. Du får nu mer information om vad som händer härnäst. Bekräfta att du har förstått att missbruk av rapporteringsfunktionen strider mot våra riktlinjer för företag. Klicka på Skicka.

Dessa omdömen är kvar online under hela rapporteringsprocessen och utredningen.

Innehåller reklam eller marknadsföring

 1. Gå till ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen > Företagsomdömen > Inkorg
 2. Leta upp det omdöme du vill rapportera. Klicka på flaggikonen.
 3. Välj anledningen Reklam eller marknadsföring.
 4. Efter att ha läst riktlinjerna bekräftar du att du vill fortsätta med rapporteringen genom att kryssa i rutan och klicka på Fortsätt.
 5. Markera den text i omdömet som du anser är problematisk. Klicka på Fortsätt.
 6. Du får nu mer information om vad som händer härnäst. Bekräfta att du har förstått att missbruk av rapporteringsfunktionen strider mot våra riktlinjer för företag. Klicka på Skicka.

Dessa omdömen rapporteras direkt till vårt Content Integrity-team och förblir online under utredningens gång.

Handlar om ett annat företag

 1. Gå till ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen > Företagsomdömen > Inkorg
 2. Leta upp det omdöme du vill rapportera. Klicka på flaggikonen.
 3. Välj anledningen Handlar om ett annat företag.
 4. Välj sedan en mer specifik anledning till varför du vill rapportera omdömet. Klicka på Fortsätt.
 5. Efter att ha läst riktlinjerna bekräftar du att du vill fortsätta med rapporteringen genom att kryssa i rutan och klicka på Fortsätt.
 6. Markera innehållet i omdömet som du anser är problematisk eller välj en annan av dina registrerade domäner som du tror att omdömet handlar om, och klicka därefter på Fortsätt.
 7. Skicka en förfrågan till omdömeslämnaren där du ber personen att uppdatera sitt omdöme för att åtgärda problemet. Klicka på Skicka meddelande. Omdömeslämnaren har 3 dagar på sig att svara.
 8. Du informeras om resultatet via e-post. Om problemet inte har lösts, kan du nu välja att rapportera omdömet till vårt Content Integrity-team.
 9. Du blir ombedd att välja en domän eller markera den text i omdömet som du anser är problematisk. Klicka på Fortsätt.
 10. Du får nu mer information om vad som händer härnäst. Bekräfta att du förstått att missbruk av rapporteringsfunktionen strider mot våra riktlinjer för företag. Klicka på Skicka.

Dessa omdömen är kvar online under hela rapporteringsprocessen och utredningen.

Ej baserat på en äkta upplevelse

 1. Gå till ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen > Företagsomdömen > Inkorg
 2. Leta upp det omdöme du vill rapportera. Klicka på flaggikonen.
 3. Välj anledningen Ej baserat på en äkta upplevelse.
 4. Efter att ha läst riktlinjerna bekräftar du att du vill fortsätta med rapporteringen genom att kryssa i rutan och klicka på Fortsätt.
 5. Om du inte redan har använt dig av funktionen för att be omdömeslämnaren om information bör du först göra det. Då skickas en förfrågan till omdömeslämnaren om att ditt företag skulle behöva mer information för att kunna identifiera vilken upplevelse det rör sig om. Klicka på Skicka in begäran. Omdömeslämnaren har 3 dagar på sig att svara.
 6. Du informeras om resultatet via e-post. Om problemet inte har lösts, kan du nu välja att rapportera omdömet till vårt Content Integrity-team.
 7. Du får nu mer information om vad som händer härnäst. Bekräfta att du har förstått att missbruk av rapporteringsfunktionen strider mot våra riktlinjer för företag. Klicka på Skicka.

Dessa omdömen är kvar online under hela rapporteringsprocessen och utredningen.

Strider omdömet mot flera riktlinjer?

Omdömen kan rapporteras av en anledning åt gången. Om det första problemet som du rapporterade har lösts kan du rapportera ett annat problem genom att klicka på Undersökning avslutad till höger på sidan, och därefter på Det finns ett annat problem under omdömet.

Rapportera ett annat problem med ett omdöme

Missbruk av rapporteringsfunktionen

Rapporteringsfunktionen är en viktig del av vår omdömescommunity. Vid missbruk av denna funktion kan vi vidta åtgärder såsom att begränsa eller blockera tillgången till ditt företagskonto, placera en konsumentvarning på din profilsida och ta bort dina Trustpilot-stjärnor från sökresultat. Du kan läsa mer om hur vi hanterar missbruk av rapporteringsfunktionen här.

Så här rapporterar du ett produktomdöme

Vill du rapportera ett produktomdöme? Rapporteringsprocessen för produktomdömen ser lite annorlunda ut. Läs mer om det här.

Föregående Vilka rapporteringsanledningar kan företag välja mellan?

Nästa Vad händer när ett företag har rapporterat ett omdöme?

Var denna artikel till hjälp?

Related articles