Så här rapporterar du omdömen från ditt företagskonto

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Företag kan rapportera omdömen som strider mot våra riktlinjer genom att logga in på sina företagskonton och ange en offentlig rapporteringsorsak.

Om ett omdöme inte lever upp till våra riktlinjer kan du rapportera det till vårt Content Integrity-team tillsammans med en offentlig förklaring till varför det inte hör hemma på Trustpilot. Det rapporterade omdömet kommer då att döljas tillfälligt medan vi utreder det, men din rapporteringsorsak kommer att vara synlig för allmänheten.

Innan du rapporterar ett omdöme

Våra kundomdömen är det som utgör själva kärnan av Trustpilots nätbaserade omdömescommunity. Vi strävar efter att tillhandahålla en neutral plattform med pålitliga omdömen som kan hjälpa dig att förbättra din kundservice och därigenom även ditt rykte.

I många fall är företagets bästa alternativ att besvara omdömet. Människor tenderar att uppskatta företag som lyssnar på feedback och följer upp klagomål. Enligt vår erfarenhet kan engagerade företag vinna missnöjda kunders förtroende, nya kunders respekt samt lyckas lösa problem. Observera att omdömeslämnare som ändrar uppfattning om ett företag dessutom kan uppdatera sina omdömen.

Få kunskap om för vilka orsaker som företag kan rapportera företagsomdömen och observera att oenighet kring händelseförlopp inte är en av dessa. Vi måste inta en neutral hållning när det kommer till tvister mellan företag och kunder, eftersom det inte står i vår makt att avgöra vad som är sant eller falskt.

Omdömen kan endast rapporteras en gång, såvida de inte redigeras av omdömeslämnaren. Om ett omdöme strider mot våra användarriktlinjer av flera orsaker, bör företag ange samtliga orsaker samt specificera detaljer för respektive orsak.

Så här rapporterar du ett företagsomdöme

Följ dessa steg när du rapporterar ett omdöme:

  1. Logga in på ditt företagskonto.
  2. Välj Omdömen i menyn till vänster och välj sedan Företagsomdömen. Leta upp omdömet du vill rapportera och välj Rapportera nedanför omdömet i fråga.
  3. Ett fönster med förklaringar till rapporteringsprocessens olika steg visas. Välj Fortsätt för att skapa en rapport.
  4. Ett fönster med olika rapporteringsalternativ visas. Välj om du vill rapportera delar av omdömet, omdömet i sin helhet eller omdömeslämnarens rätt att över huvud taget lämna omdömet. Använd pilarna för att expandera de olika sektionerna och se alla rapporteringsalternativ.
  5. Kryssa i rutorna för alla relevanta rapporteringsorsaker. Det kan hända att du blir ombedd att förse oss med detaljer om varför omdömet strider mot våra användarriktlinjer på det av dig angivna sättet. Var så specifik som möjligt. Välj Fortsätt när du är klar.
  6. En sammanfattning av din rapport visar av vilka anledningar du valt att rapportera omdömet. Kontrollera att dessa stämmer. Välj Tillbaka om du vill ändra dina rapporteringsorsaker, eller Fortsätt för att gå vidare. Du kan även ta bort enskilda rapporteringsorsaker genom att klicka på krysset längst upp till höger i varje blå ruta.
  7. Ett fönster med frågan om du vill skapa en offentlig version av din rapport visas. Din offentliga rapporteringsorsak kommer att bli synlig för alla på Trustpilot.
  8. Kontrollera din text innan du offentliggör den, eftersom du inte kan redigera den i efterhand. Du hittar en förhandsgranskning av din rapport på höger sida.
  9. Välj Skicka och publicera rapport för att skicka din rapport. Omdömet kommer att döljas tillfälligt medan vi utreder det, men din anledning till rapportering av omdömet kommer att vara offentlig och synlig för allmänheten.

Ha tålamod

Vårt Content Integrity-team arbetar hårt för att kunna behandla rapporterade omdömen så fort som möjligt. Ha tålamod! Om vi behöver kontakta omdömeslämnaren, får personen i fråga vanligtvis 7 dagar på sig att svara. Ibland kan dock kommunikationen mellan omdömeslämnaren och vårt Content Integrity-team dra ut på tiden.

Status för rapporterade omdömen

Du kan följa statusen för ett rapporterat omdöme på ditt Företagskonto >Omdömen >Företagsomdömen. Leta upp omdömet du har rapporterat och välj Visa mer längst upp i högra hörnet.

Du kan också få en överblick över dina rapporteringsaktiviteter genom att gå in på ditt Företagskonto > Omdömen > Företagsomdömen > Rapporteringsaktivitet.