Så här rapporterar du omdömen från ditt företagskonto

Vi vill att företag rapporterar omdömen på rätt sätt, och av rätt anledningar. I denna artikel går vi igenom hur du via ditt företagskonto rapporterar omdömen som strider mot våra riktlinjer.

Innan du rapporterar ett omdöme

I de flesta fall rekommenderar vi att du besvarar omdömet, då detta visar att företaget lyssnar på feedback och följer upp klagomål. Vår erfarenhet är att engagerade företag kan vinna tillbaka missnöjda kunders förtroende, nya kunders respekt samt lösa problem. Observera att omdömeslämnare som ändrar uppfattning om ett företag dessutom kan uppdatera sina omdömen.

Om du ändå vill rapportera ett omdöme, rekommenderar vi att du läser för vilka orsaker som företag kan rapportera ett företagsomdöme. Observera att oenighet kring händelseförlopp inte är en av dessa. Vi måste inta en neutral hållning när det kommer till tvister mellan företag och kunder, eftersom det inte står i vår makt att avgöra vad som är sant eller falskt.

Obs: Från och med april 2020 kan du bara rapportera ett omdöme åt gången. Om du ser fler än ett problem med ett omdöme, ber vi dig att rapportera av den allvarligaste anledningen.

Så här rapporterar du ett företagsomdöme

  1. Logga in på ditt företagskonto.
  2. Välj Omdömen > Företagsomdömen i menyn till vänster. Leta reda på omdömet du vill rapportera och välj Rapportera nedanför omdömet i fråga.
  3. Ett fönster med förklaringar till rapporteringsprocessens olika steg visas. Välj Fortsätt för att skapa en rapport.
  4. Välj av vilken anledning du vill rapportera omdömet och klicka på Fortsätt.
  5. För vissa anledningar blir du också ombedd att markera de problematiska delarna av omdömet.
  6. En sammanfattning visar anledningen du valt och information om vad som händer härnäst. Bekräfta att du förstått att missbruk av rapporteringsfunktionen strider mot våra riktlinjer för företag. Klicka på Skicka.

Obs: Rapportering av produktomdömen skiljer sig något. Läs mer.

Hur lång tid tar det att behandla en rapportering?

Det beror på omständigheterna. Om vi behöver kontakta omdömeslämnaren, får personen i fråga vanligtvis 7 dagar på sig att svara. Ibland kan kommunikationen mellan omdömeslämnaren och vårt Content Integrity-team dra ut på tiden, till exempel om problemet kvarstår trots att omdömeslämnaren redigerat sitt omdöme.

Status för rapporterade omdömen

Du kan följa statusen för ett rapporterat omdöme på ditt Företagskonto > Omdömen > Företagsomdömen. Leta upp omdömet du har rapporterat och välj Visa mer längst upp i högra hörnet. Vi kommer också ge dig besked om utfallet av rapporteringen.

Du kan också få en överblick över dina rapporteringsaktiviteter genom att gå in på ditt Företagskonto > Omdömen > Företagsomdömen > Rapporteringsaktivitet.