Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Inkludera Avsluta prenumerationen i inbjudningar

Observera att det finns flera rättsliga krav som måste beaktas när man utvecklar e-mallar. Kraven är oftast relaterade till CAN - SPAM-lagen. Specifikt, så måste du inkludera en avregristeringslänk i dina mallar, vilket också är anledningen till att mall-biblioteket redan har en avregistreringslänk.

Frågor och svar

Hur inkluderar jag avregristeringslänken i min egen mall?

Klicka på Källa i dina mallar för att se html-koden. Därefter skall du inkludera ett av exemplen nedan i html för att inkludera

Placera [UnsubscribeLink] i din egen mall. Den är skiftlägeskänsligt.

Följande är några exempel på hur du inkluderar avregristeringslänken- text i HTML:

  • Exempel 1: <p> Om du inte vill få dessa omdömes inbjudningar från Trustpilot i framtiden, vänligen <a href="[UnsubscribeLink]" target="_blank"> Avsluta prenumerationen. </a></p>
  • Exempel 2: <p><a href="[UnsubscribeLink]" target="_blank">Avsluta prenumerationen </a> från alla Trustpilots inbjudningar </p>

Vad händer när en användare klickar på Avsluta prenumerationen?

När en användare klickar på Avsluta prenumerationen, kommer han/hon inte få några framtida inbjudningar på e-mail från Trustpilot, oavsett domän. Exempelvis så sänder domain.com ut en inbjudan via Trustpilot till en användare, och användaren klickar sedan på avregristeringslänken. Därefter skickar anotherdomain.com en omdömes inbjudan till samma användare via Trustpilot. Inbjudan kommer då inte att får levereras till användaren från anotherdomain.com eftersom han/hon tidigare har avslutat prenumerationen på Trustpilot. Med andra ord är Avsluta prenumerationen ej på domännivå, utan snarare från Trustpilots inbjudningar i sin helhet.

Hur speglar statuskoderna “Avsluta prenumerationen” i inbjudnings historiken?

  • Statuskod 22 ( ej levererade - Användaren har avslutat prenumerationen): Inbjudan kunde inte levereras eftersom användaren tidigare har avslutat prenumerationen- 22
  • Statuskod 29 ( Levererat , men användaren har avslutat prenumerationen): Inbjudan levererades , men användaren har avslutat prenumerationen- 29

Måste jag inkludera avregristeringslänken i mina egna mallar varje gång jag gör mindre ändringar?

Avregristeringslänkenförblir alltid i mallen. Men det är en bra idé att kontrollera att avregristeringslänkeninte har tagits bort när du gör ändringar i dokumentet.

Om en användare klickar på avregristeringslänken i inbjudan, innebär det att användaren har avslutat prenumerationen från Trustpilots alla utskick, meddelanden och nyhetsbrev?

Nej, Avsluta prenumerationen på inbjudnings mailen kommer inte avregistrera användaren från annan e-post.

Varför är det obligatoriskt att ha en avregristeringslänk i inbjudan?

Avanmälan är obligatorisk enligt CAN- SPAM-lag. Ännu viktigare, är att det kommer att ge användarna möjlighet att öka förtroendet för dina tjänster och rykte, och det kommer att leda till färre klagomål/spam, samt en mer aktiv / engagerad lista över mottagare.

Kommer avregristeringslänken reducera omräkningskursen?

Nej. Faktum är att många användare rapporterar oönskad e-post som spam om de inte hittar avregristeringsalternativet, vilket är betydligt mer skadligt för ditt varumärkes rykte . Därför rekommenderar vi att göra avregristeringslänkenlika synlig som Markera som skräppost-knappen.

Hur kan en konsument registrera sig igen?

Dina kunder kan återregistrera sig för omdömesinbjudningar genom att logga in på sina Trustpilot-konton och gå till Mina inställningar. Läs mer här.

Vad händer om min inbjudnings-mall inte innehåller en avregistreringslänk?

När prenumerationen är obligatorisk, kommer Trustpilot automatiskt inkludera en URL-avregistreringslänk längst ned på alla inbjudnings-mail som inte redan har en. Den åtföljande texten kommer att vara på engelska, så om du vill bevara utseendet och känslan i dina egna mallar, råder vi dig att lägga till en platshållare för avregistreringslänken i dina anpassade mallar.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.