Så lägger du till användare till ditt företagskonto på Trustpilot

Tillgängligt för:

  • Free
  • Lite
  • Pro
  • Enterprise
Har du inte tillgång till denna funktion? Uppgradera nu!

Lägg till flera användare till ditt företagskonto för att ge dina medarbetare tillgång till din företagsprofil på Trustpilot.

I vissa företag kan det vara bra om flera personer har tillgång till företagets Trustpilot Business-konto. Någon kan vara ansvarig för att ladda upp kunddata, medan en annan person är ansvarig för att besvara omdömen. Det är enkelt att lägga till flera användare till ditt konto.

Bjud in en användare till ditt företagskonto

  1. Logga in på Trustpilot Business och klicka på ditt namn längst upp till höger på sidan. I rullgardinsmenyn väljer du Användaradministration.
  2. Användaradministration-sidan klickar du på Bjud in en ny användare.
  3. I rutan Bjud in en användare till detta konto skriver du in den nya användarens e-mailadress i fältet Användarens e-mail. Välj användarens språk från rullgardinsmenyn och välj sedan de domäner som användaren ska få tillgång till. När du är klar klickar du på Bjud in användare.
  4. Den nya användaren får ett verifieringsmail. Hen behöver då öppna mailet och klicka på länken Kom igång.
  5. Under Ställ in lösenord behöver användaren ange ett Lösenord, godkänna Trustpilots Villkor och sedan klicka på Slutför installation.

Så tar du bort tillgången till ditt företagskonto på Trustpilot

För att ta bort en användare från ditt företagskonto på Trustpilot:

  • Klicka på användarens namn. I användarinformationen, under Domäner avmarkerar du användaren från domänen och klickar sedan på Uppdatera.

Obs: Alla användare får fullständiga administrationsrättigheter. Du kan ej ta bort din egen tillgång.