Analysverktyg: översikt

Denna funktion ingår i paketen Free, Plus, Premium, Advanced och Enterprise.

Översikten ger dig en överblick över alla dina omdömesdata. Du får insikt i dina omdömeskällor, antal omdömen och din aktuella TrustScore.

Översikten hjälper dig att mäta effekten av dina omdömen och identifiera förbättringsområden för ditt företag. Den innehåller flera olika parametrar, varav vissa är offentliga.

Logga in på ditt företagskonto och navigera till Analysverktyg > Resultat > Översikt.

Datan som visas är från de senaste 28 dagarna, exklusive dagens datum.

Översikten innehåller följande information:

Antal insamlade omdömen – Det totala antalet omdömen som samlats in under de senaste 28 dagarna.

Antal levererade inbjudningar – Det totala antalet inbjudningar som levererats under de senaste 28 dagarna.

Aktuell TrustScore – Din nuvarande TrustScore. Denna hittar du även på ditt företags profilsida.

Stjärnfördelning – Dina omdömens procentuella stjärnfördelning.

Omdömeskällor – Den procentuella fördelningen av dina omdömen baserat på källa, dvs. hur stor andel av dina omdömen som är insamlade via automatiska respektive manuella inbjudningar, samt hur många som är organiska.

Antal besök på din offentliga profilsida – Det totala antalet gånger din offentliga företagsprofilsida har besökts och hur stor andel av trafiken som har kommit direkt från Trustpilots startsida.

Svarsfrekvens (offentlig) – Antalet 1- och 2-stjärniga omdömen du besvarat under de senaste 12 månaderna. Denna information visas på ditt företags profilsida.

Svarstid (offentlig) – Svarstiden för dina svar på 1- och 2-stjärniga omdömen under de senaste 12 månaderna. Denna information visas på ditt företags profilsida.

Du kan läsa mer om våra olika analysverktyg här.

Nästa Trustpilots analysverktyg: företagsomdömen i detalj

Related articles