Analysverktyg: Översikt

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Översikten visar hur bra dina omdömen har presterat under de senaste 28 dagarna. Där får du veta var dina omdömen kommer ifrån, hur många du har fått och vilken TrustScore du har.

Du hittar din Översikt i ditt företagskonto under Analysverktyg.

Översikten visar följande information:

Insamlade omdömen: Det totala antalet omdömen som samlats in under de senaste 28 dagarna.

Genomsnittligt antal omdömen per dag: Det genomsnittliga antalet omdömen som ditt företag har samlat in per dag under de senaste 28 dagarna.

Aktuell TrustScore: Din nuvarande TrustScore, som även visas på din företagsprofil på Trustpilot.

Antal skickade inbjudningar: Det totala antalet inbjudningar du har skickat ut under de senaste 28 dagarna.

Omdömeskällor: Den procentuella fördelningen av dina omdömen baserat på källa, dvs. hur stor andel av dina omdömen som är insamlade via automatiska respektive manuella inbjudningar, samt hur många som är organiska.

Stjärnfördelning: Dina omdömens procentuella stjärnfördelning.

Antal besök på din offentliga profilsida: Det totala antalet gånger din offentliga företagsprofilsida har besökts och hur stor andel av trafiken som har kommit direkt från Trustpilots startsida.

Obs: Översikten visar data från de senaste 28 dagarna och inkluderar inte dagens data.