Välj en kategori för din verksamhet

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Genom att lägga till ditt företag i en kategori på Trustpilot gör du det enklare för konsumenter att jämföra ditt företag med andra liknande verksamheter. Det blir även lättare för konsumenter att upptäcka ditt företag när de letar efter produkter eller tjänster inom en viss kategori. I den här artikeln kan du läsa om hur du väljer och hanterar kategorier. 

Vad är kategorier?

På Trustpilot hittar du en omfattande lista med företagskategorier som du kan tilldela ditt företag. Kategorier gör det enklare för konsumenter att hitta ditt företag på plattformen, och det är därför viktigt att dina kategorier stämmer överens med ditt verksamhetsområde.

Du kan välja en primär kategori – denna bör motsvara ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde.

Utöver din primära kategori kan du välja upp till fem ytterligare kategorier för att beskriva de verksamhetsområden som inte täcks av din primära företagskategori.

Om du inte väljer en företagskategori, placerar vi dig automatiskt i en. Men ingen känner till din verksamhet lika bra som du, så se till att själv välja de mest passade kategorier för din verksamhet.

Så väljer du kategorier

  • Fundera på vilken kategori som bäst beskriver ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde/bransch, och välj din primära kategori utifrån detta.
  • Ta hänsyn till vilka kategorier som bäst täcker in de produkter och tjänster som utgör ditt företags huvudsakliga inkomstbringande områden.
  • Våra kategorier är baserade på kategorisystemet i Google My Business. Om ditt företag har ett Google My Business-konto, väljer du helt enkelt samma primära kategori och ytterligare kategorier som du har i Google My Business. Om inte är det bara att välja den kategori som passar ditt verksamhetsområde bäst.

Lägg till en kategori

  1. Gå in på ditt företagskonto och gå till Inställningar > Kategorier
  2. Sök efter en kategori i sökfältet under Välj en kategori. Välj en kategori och klicka sedan på + Lägg till.
  3. Du kan upprepa denna process för att lägga till upp till sammanlagt sex kategorier.
  4. Välj en av kategorierna som din primära kategori genom att klicka på Ange som primär kategori.

Om du inte väljer ytterligare kategorier, kommer den första kategorin du lägger till att bli din primära kategori.

Alternativt kan du klicka på Se alla kategorier för att bläddra i en lista över alla våra kategorier. Välj en kategori och klicka på Spara kategori för att lägga till ditt företag i den kategorin. 

Så här tar du bort en kategori

  1. Gå in på ditt företagskonto och gå till Inställningar > Kategorier
  2. Leta upp kategorin som du vill ta bort under sektionen Du har lagt till ditt företag i dessa kategorier. Klicka på Ta bort.  

Så här ändrar du kategorier

För att ändra kategori behöver du bara ta bort kategorin i fråga och därefter följa ovanstående steg för att lägga till en ny kategori.

Föregående Så skräddarsyr du din företagsprofil

Näsya Kategorier – Frågor och svar

Related articles