Så här väljer och ansöker du om kategorier för ditt företag

Tillgängligt för:

 • Free
 • Lite
 • Pro
 • Enterprise
Denna funktion ingår i vårt Free-paket! Testa redan idag!

Med hjälp av Trustpilots företagskategorier kan du lista och jämföra ditt företag med andra, liknande företag. Du väljer och ansöker om kategorier via ditt företagskonto.

Terminologi

 • Huvudkategori: En allmän kategori, t.ex. "Kläder & mode" eller "Elektronik", som fungerar som en paraplykategori för mer specifika underkategorier.
 • Underkategori: En mer specifik kategori som är underordnad en huvudkategori, t.ex. "Sportkläder" under huvudkategorin "Kläder & mode", eller "Mobiltillbehör" under "Elektronik".
 • Primär kategori: Den kategori du anger som ditt företags huvudsakliga bransch.
 • Sekundära kategorier: Du kan välja upp till fem ytterligare områden som ditt företag arbetar inom. Varje domän kan således placeras i totalt sex kategorier – en primär och fem sekundära.

Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot

Företag som använder Trustpilot kan, oavsett om de har betal- eller gratispaket, välja en huvudsaklig kategori samt ansöka om upp till fem ytterligare kategorier. Observera att detta gäller per domän.

Logga in på ditt företagskonto och gå till fliken Företagsprofil i menyn till vänster.

 1. Klicka på Kategorier i menyn längst upp.
 2. Välj en kategori antingen från huvud- eller underkategorierna.
 3. Välj en kategori åt gången. Bekräfta ditt val genom att klicka på knappen Spara kategori. När du för första gången väljer en kategori dyker en ruta upp där du blir ombedd att bekräfta ditt val.
 4. Du kan upprepa urvalsprocessen för att lägga till upp till sex kategorier totalt.
 5. Välj en kategori som din primära kategori.
 6. Påskynda processen genom att motivera varför ditt företag passar in i dessa kategorier. Lägg till en URL-länk till ditt företags viktigaste produkter/tjänster, alternativt en kort beskrivning av dessa, för att hjälpa vårt Compliance-team att snabbare verifiera din ansökan.
 7. När du är klar, avsluta genom att klicka på Skicka in förfrågan. Din kategoriansökan skickas då till vårt Compliance-team för verifiering.
 8. Godkända kategorier listas under sektionen Dina nuvarande kategorier. Efter det att din ansökan har godkänts kan det ta upp till två arbetsdagar innan din domän visas på Trustpilots kategorisida.

Tips när du väljer kategorier

 • Fundera på vilka kategorier som bäst beskriver ditt företags huvudsakliga område/bransch.
 • Fundera på vilka kategorier som bäst täcker in de produkter och tjänster som utgör ditt företags huvudsakliga inkomstbringande områden.

Det här undersöker vi när vi verifierar din kategoriansökan

 • Finns det någon sektion på din webbsida som visar att du säljer produkter/tjänster som är relevanta för din kategoriansökan?
 • Stämmer ansökan överens med Trustpilots definitioner av de kategorier som finns tillgängliga på plattformen?
 • Är ansökan i linje med braschklassificeringar på offentliga sajter för registrering av företag (t.ex. Bolagsverket och Statistiska Centralbyrån)?

Vad krävs för att din kategoriansökan ska godkännas?

 • Att en aktiv sektion på din webbsida tydligt visar att du säljer produkter/tjänster som är relevanta för de kategorier du ansökt om.
 • Att din branschklassificering enligt offentliga riktlinjer för företagsregistrering (t.ex. bolagsverket.se och scb.se) är relevant för de kategorier du ansökt om.

Under vilka omständigheter kan din kategoriansökan avvisas?

 • Om du inte har hänvisat till en aktiv sektion på din webbsida som tydligt visar att ditt företag säljer produkter/tjänster som är relevanta för de kategorier du ansökt om. Observera att vi inte kan verifiera detta om din webbsida är under ombyggnad eller om den ännu inte är aktiv.
 • Om din branschklassificering enligt offentliga riktlinjer för företagsregistrering (t.ex. bolagsverket.se och scb.se) inte är relevant för den eller de kategori(er) du ansökt om.
 • Om ditt företag redan är registrerat i sex kategorier och du har ansökt om ännu fler. Företag kan endast lägga till max. sex kategorier per domän. Om du vill ändra dina kategorier måste du först ta bort några av de befintliga innan du kan ansöka om nya.

Så här ansöker du om ytterligare kategorier

 1. Följ guiden ovan: Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot.
 2. Se till att ingen av ditt företags domäner ansöker om fler än sex kategorier.

Så här tar du bort kategorier

 1. Logga in på ditt företagskonto och gå till fliken Företagsprofil i menyn till vänster.
 2. Gå till Kategorier.
 3. Under sektionen Ändra dina kategorier, klicka på papperskorgsikonen för den kategori du vill ta bort. Upprepa om du vill ta bort flera kategorier.
 4. Avsluta genom att klicka på Skicka in förfrågan.

Så här ändrar du kategorier

Följ stegen under Så här tar du bort kategorier, och därefter stegen under Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot.

Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.