Så här väljer och ansöker du om kategorier för ditt företag

Tillgängligt för:

 • Free
 • Lite
 • Pro
 • Enterprise
Denna funktion ingår i vårt Free-paket! Testa redan idag!

Med hjälp av Trustpilots företagskategorier kan du lista och jämföra ditt företag med andra, liknande företag. Du väljer och ansöker om kategorer via ditt företagskonto.

Terminologi

 • Huvudkategori: En allmän kategori, t.ex. "Kläder & mode" eller "Elektronik", som fungerar som en paraplykategori för mer specifika underkategorier.
 • Underkategori: En mer specifik kategori som är underordnad en huvudkategori, t.ex. "Sportkläder" under huvudkategorin "Kläder & mode", eller "Mobiltillbehör" under "Elektronik".
 • Primär kategori: Den kategori du anger som ditt företags huvudsakliga bransch.
 • Sekundära kategorier: Du kan välja upp till fem ytterligare områden som ditt företag arbetar inom. Varje domän kan således placeras i totalt sex kategorier – en primär och fem sekundära.

Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot

 1. Gå till ditt företagskonto > Inställningar > Kategorier.
 2. Klicka på knappen under Lägg till eller ändra kategorier för att välja + Lägg till kategori.
 3. Hitta och välj ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde, och klicka på Fortsätt.
 4. Välj en kategori och klicka på Spara kategori.
  • Du kan upprepa urvalsprocessen för att lägga till upp till sex kategorier totalt. Den första kategorin du väljer sparas automatiskt som din primära kategori.
 5. Klicka på Skicka in förfrågan när du är klar med att välja kategorier. Din kategoriansökan skickas då till vårt Compliance-team för verifiering.
 6. Påskynda ansökningsprocessen genom att motivera varför ditt företag passar in i dessa kategorier, och lägg till en länk till ditt företags webbsida som innehåller information om ditt företags huvudsakliga produkter/tjänster.

Godkända kategorier listas under sektionen Dina nuvarande kategorier.

Så här ansöker du om ytterligare kategorier

 1. Följ guiden ovan: Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot.
 2. Se till att ingen av ditt företags domäner ansöker om fler än sex kategorier.

Så här tar du bort kategorier

 1. Gå till ditt företagskonto > Inställningar > Kategorier och klicka på knappen under Lägg till eller ändra kategorier.
 2. Under sektionen Ändra kategorier klickar du på papperskorgsikonen för den kategori du vill ta bort. Upprepa om du vill ta bort flera kategorier.
 3. Klicka på Skicka in förfrågan.

Så här ändrar du kategorier

Följ stegen under Så här tar du bort kategorier, och därefter stegen under Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot.

Tips när du väljer kategorier

 • Fundera på vilka kategorier som bäst beskriver ditt företags huvudsakliga område/bransch.
 • Fundera på vilka kategorier som bäst täcker in de produkter och tjänster som utgör ditt företags huvudsakliga inkomstbringande områden.

Det här undersöker vi när vi verifierar din kategoriansökan

 • Finns det någon sektion på din webbsida som visar att du säljer produkter/tjänster som är relevanta för din kategoriansökan?
 • Stämmer din ansökan överens med ditt företags kategorier i Google My Business?
 • Är ansökan i linje med braschklassificeringar på offentliga sajter för registrering av företag (t.ex. Bolagsverket och Statistiska Centralbyrån)?

Vad krävs för att din kategoriansökan ska godkännas?

 • Att en aktiv sektion på din webbsida tydligt visar att du säljer produkter/tjänster som är relevanta för de kategorier du ansökt om.
 • Att din branschklassificering enligt offentliga riktlinjer för företagsregistrering (t.ex. bolagsverket.se och scb.se) är relevant för de kategorier du ansökt om.

Under vilka omständigheter kan din kategoriansökan avvisas?

 • Om du inte har hänvisat till en aktiv sektion på din webbsida som tydligt visar att ditt företag säljer produkter/tjänster som är relevanta för de kategorier du ansökt om. Observera att vi inte kan verifiera detta om din webbsida är under ombyggnad eller om den ännu inte är aktiv.
 • Om din branschklassificering enligt offentliga riktlinjer för företagsregistrering (t.ex. bolagsverket.se och scb.se) inte är relevant för den eller de kategori(er) du ansökt om.
 • Om ditt företag redan är registrerat i sex kategorier och du har ansökt om ännu fler. Företag kan endast lägga till max. sex kategorier per domän. Om du vill ändra dina kategorier måste du först ta bort några av de befintliga innan du kan ansöka om nya.