Så här ansöker du om en företagskategori

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Välj och ansök om företagskategorier genom ditt företagskonto så att kunder kan jämföra ditt företag med andra liknande verksamheter.

Vad är kategorier?

På Trustpilot hittar du en omfattande lista med företagskategorier som du kan tilldela ditt företag. Kategorier gör det enklare för konsumenter att hitta ditt företag på plattformen, och det är därför viktigt att dina kategorier stämmer överens ditt verksamhetsområde.

Du kan välja en primär kategori – denna bör motsvara ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde.

Utöver din primära kategori kan du välja upp till fem ytterligare kategorier för att beskriva de verksamhetsområden som inte täcks av din primära företagskategori.

Obs: Kategorier tilldelas per land.

Så väljer du kategorier

 • Fundera på vilken kategori som bäst beskriver ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde/bransch, och välj din primära kategori utifrån detta.
 • Ta hänsyn till vilka kategorier som bäst täcker in de produkter och tjänster som utgör ditt företags huvudsakliga inkomstbringande områden.
 • Våra kategorier är baserade på kategorisystemet i Google My Business, Om ditt företag har ett Google My Business-konto, väljer du helt enkelt samma primära kategori och ytterligare kategorier som du har i Google My Business. Om inte är det bara att välja den kategori som passar ditt verksamhetsområde bäst.

Så här ansöker du om kategorier

 1. På ditt företagskonto går du till Inställningar > Kategorier
 2. Klicka på knappen i rutan för Lägg till eller ändra kategorier, och välj sedan + Lägg till kategori.
 3. Hitta och välj en huvudkategori som motsvarar ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde, och välj sedan Fortsätt.
 4. Välj en övergripande kategori som passar ditt företag, och klicka på Fortsätt. Detta kommer att bli din primära kategori. 
 5. Välj en underkategori och klicka på Spara kategori. Du kan upprepa denna process för att lägga till upp till sammanlagt sex kategorier.
 6. Klicka på Skicka in förfrågan när du valt de kategorier du vill ansöka om.

Godkända kategorier visas under Dina nuvarande kategorier.

Obs:  Trustpilot avgör huruvida en kategori är relevant eller inte. 

Välj din primära kategori

Den kategori du väljer först kommer automatiskt att bli din primära kategori. Om du vill ändra din primära kategori följer du nedanstående steg: 

 1. På ditt företagskonto går du till Inställningar > Kategorier.
 2. Klicka på knappen i rutan för Lägg till eller ändra kategorier.
 3. Hitta den kategori som du vill göra till din primära kategori, och klicka sedan på bockmarkeringen bredvid kategorin i fråga. Screen_Shot_2020-09-23_at_11.24.44.png
 4. Klicka på Skicka in förfrågan

Så här tar du bort en kategori

 1. På ditt företagskonto går du till Inställningar > Kategorier.
 2. Klicka på knappen i rutan för Lägg till eller ändra kategorier.
 3. Klicka på papperskorgsikonen bredvid den kategori du vill ta bort, under Ändra kategorier. Upprepa denna process om du vill ta bort ytterligare kategorier.
 4. Klicka på Skicka in förfrågan.

Så här ändrar du kategorier

För att ändra kategori behöver du bara ta bort kategorin i fråga och därefter följa ovanstående steg för att lägga till en ny kategori.