Så här ansöker du om en företagskategori

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Välj och ansök om kategorier genom ditt företagskonto så att kunder kan jämföra ditt företag med andra liknande verksamheter.

Vad är kategorier?

På Trustpilot hittar du en omfattande lista med företagskategorier som kan tilldelas ditt företag. Kategorier gör det enklare för konsumenter att hitta ditt företag på plattformen, och det är därför viktigt att dina kategorier stämmer överens ditt verksamhetsområde.

Du kan välja en primär kategori – denna bör motsvara ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde.

Utöver din primära kategori kan du välja upp till fem ytterligare kategorier för att beskriva de verksamhetsområden som inte täcks av din primära företagskategori.

Trustpilots kategorier är baserade på kategorisystemet i Google My Business.

 • Om ditt företag har ett Google My Business-konto, väljer du helt enkelt samma primära kategori och ytterligare kategorier som du har i Google My Business.
 • Om du inte använder Google My Business, är det bara att välja den kategori som passar ditt verksamhetsområde bäst.

Obs: Kategorier tilldelas per land.

Så här ansöker du om kategorier

 1. Gå in på ditt företagskonto > Inställningar > Kategorier.
 2. Klicka på knappen i rutan för Lägg till eller ändra kategorier, och välj sedan + Lägg till kategori.
 3. Hitta och välj en huvudkategori som motsvarar ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde, och välj sedan Fortsätt.
 4. Välj en underkategori som passar ditt företag, och klicka på Spara kategori.
 5. Du kan upprepa denna process för att lägga till upp till sammanlagt sex kategorier. Den kategori du väljer först kommer automatiskt att bli din primära kategori.
 6. Klicka på Skicka in förfrågan när du valt de kategorier du vill ansöka om.

Godkända kategorier visas under Dina nuvarande kategorier.

Obs: Trustpilot avgör huruvida en kategori är relevant eller inte. 

Så här tar du bort en kategori

 1. Gå in på ditt företagskonto > Inställningar > Kategorier och klicka på knappen i rutan för Lägg till eller ändra kategorier.
 2. Klicka på papperskorgsikonen bredvid den kategori du vill ta bort, under Ändra kategorier. Upprepa denna process om du vill ta bort ytterligare kategorier.
 3. Klicka på Skicka in förfrågan.

Så här ändrar du kategorier

Det är enkelt att ändra en kategori. Du behöver bara ta bort kategorin i fråga och följa ovanstående steg för att lägga till en ny kategori.

Tips när du väljer kategorier

 • Fundera på vilka kategorier som bäst beskriver ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde/bransch.
 • Fundera på vilka kategorier som bäst täcker in de produkter och tjänster som utgör ditt företags huvudsakliga inkomstbringande områden.
 • Om ditt företag har ett Google My Business-konto, rekommenderar vi att du väljer samma kategorier som du har i Google My Business.