Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Så här väljer och ansöker du om kategorier för ditt företag

Du kan använda Trustpilots huvudkategorier till att jämföra ditt företag med andra, liknande företag. Välj dina kategorier med stor omsorg.

Denna guide går igenom hur du ansöker om kategorier för ditt företag via Trustpilots företagskonto.

Terminologi

 • Huvudkategori: en allmän kategori som fungerar som en paraplykategori för mer specifika underkategorier. T.ex. 'Kläder & Mode' eller 'Elektronik'.
 • Underkategori: en specifik kategori som är underordnad en huvudkategori. T.ex. 'Sportkläder' under huvudkategorin 'Kläder & Mode', eller 'Mobiltillbehör' under 'Elektronik'.

Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot

Företag som använder Trustpilot kan, oavsett om de betalar för våra tjänster eller ej, välja en huvudsaklig kategori samt ansöka om upp till fem ytterligare kategorier. Observera att detta gäller per domän.

Logga in på ditt Företagskonto och gå till Företagsprofil till vänster på sidan.

 1. Klicka på Kategorier
 2. Välj en kategori antingen från huvud- eller underkategorierna.
 3. Välj en kategori åt gången. Bekräfta ditt val genom att klicka på knappen Spara kategori. När du för första gången väljer en kategori dyker en ruta upp som ber dig att bekräfta ditt val.
 4. Du kan upprepa urvalsprocessen för att lägga till upp till sex kategorier totalt.
 5. I rutan som dyker upp när du väljer dina kategorier motiverar du varför ditt företag passar in i dessa. Lägg till en URL-länk till ditt företags viktigaste produkter/tjänster, eller en kort beskrivning av dessa, för att hjälpa vårt Compliance-team att verifiera din ansökan.
 6. Klicka på Ansök om kategoriändring när du är klar. Din kategoriansökan skickas då till vårt Compliance-team för verifiering.
 7. Dina godkända kategorier listas under sektionen Ditt företag är för närvarande registrerat i följande kategorier i kategorimodulen. Efter det att din ansökan har godkänts kan det ta upp till två arbetsdagar innan din domän visas på Trustpilots kategorisida.

Tips när du väljer kategorier

 • Fundera på vilka kategorier som bäst beskriver ditt företags huvudsakliga affärsområde/bransch.
 • Fundera på vilka kategorier som täcker in de produkter och tjänster som utgör ditt företags huvudsakliga inkomstbringande områden.

Det här undersöker vi när vi verifierar din kategoriansökan

 • Finns det någon sektion på din webbsida som visar att du säljer produkter/tjänster som är relevanta för din kategoriansökan?
 • Stämmer ansökan överens med Trustpilots definitioner av de kategorier som finns tillgängliga på plattformen?
 • Är ansökan i linje med braschklassificeringar på offentliga sajter för registrering av företag (t.ex. Bolagsverket)?

Vad krävs för att din kategoriansökan ska godkännas?

 • Att en aktiv sektion på din webbsida tydligt visar att du säljer produkter/tjänster som är relevanta för de kategorier du ansökt om, eller
 • Att din branschklassificering enligt offentliga riktlinjer för företagsregistrering (t.ex. bolagsverket.se och scb.se) är relevant för de kategorier du ansökt om.

Under vilka omständigheter kan din kategoriansökan avvisas?

 • Om du inte har hänvisat till en aktiv sektion på din webbsida som tydligt visar att ditt företag säljer produkter/tjänster som är relevanta för de kategorier du ansökt om. Observera att vi inte kan verifiera detta om din webbsida är under ombyggnad eller om den ännu inte är aktiv.
 • Om din branschklassificering enligt offentliga riktlinjer för företagsregistrering (t.ex. bolagsverket.se och scb.se) inte är relevant för de kategorier du ansökt om.
 • Om ditt företag redan är registrerat i 6 kategorier och du har ansökt om ännu fler. Företag kan tillhöra max. 6 kategorier per domän. Om du vill ändra dina kategorier måste du först ta bort några av de befintliga innan du kan ansöka om nya.

Så här ansöker du om ytterligare kategorier

 1. Följ guiden ovan: Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot
 2. Se till att ingen av ditt företags domäner ansöker om fler än sex kategorier.

Så här tar du bort kategorier

 1. Logga in på ditt Företagskonto och gå till Företagsprofil till vänster på sidan.
 2. Gå till Kategorier
 3. Gå till sektionen Ansök om kategoriändring och klicka på Ta bort denna kategori för den kategori du vill ta bort. Upprepa om du vill ta bort flera.
 4. Avsluta genom att klicka på Ansök om kategoriändring

Så här ändrar du kategorier

Följ stegen under Så här tar du bort kategorier, och därefter stegen under Så här ansöker du om kategorier på Trustpilot

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.