Frågor och svar om kategorier

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Vi har skapat ett kategorisystem för att folk enklare ska kunna söka efter och jämföra företag och deras omdömen. I denna artikel hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra kategorier.

Terminologi

 • Huvudkategori: En allmän kategori, t.ex. "Kläder & mode" eller "Elektronik", som fungerar som en paraplykategori för mer specifika underkategorier.
 • Underkategori: En mer specifik kategori som är underordnad en huvudkategori, t.ex. "Sportkläder" under huvudkategorin "Kläder & mode", eller "Mobiltillbehör" under "Elektronik".
 • Primär kategori: Den kategori du anger som ditt företags huvudsakliga bransch.
 • Sekundära kategorier: Du kan välja upp till fem ytterligare områden som ditt företag är verksamt inom. Varje domän kan således placeras i totalt sex kategorier – en primär och fem sekundära.

Tilldelning av kategorier

Vilka kategorier passar mitt företag och hur många kan jag välja?

Tips till företag angående val av kategorier:

 1. Fundera på vilken kategori (eller vilka kategorier) som bäst beskriver ditt företags huvudsakliga verksamhetsområde eller bransch.
 2. Fundera på vilka kategorier som täcker in de produkter och tjänster som utgör ditt företags huvudsakliga inkomstbringande områden.

Företag kan för var och en av sina domäner välja en primär kategori samt ansöka om upp till fem ytterligare kategorier. Läs vår artikel Så här väljer och ansöker du om kategorier för ditt företag för mer information om hela processen.

Skapande av nya kategorier

Jag hittar inga kategorier som passar mitt företag. Kan Trustpilot skapa en ny kategori?

Vi har hundratals kategorier att välja mellan. Om du ändå inte hittar någon som passar ditt företag kan du skicka ett förslag på en ny kategori till oss på compliance@trustpilot.com.

När vi avgör huruvida vi ska skapa en ny kategori eller ej tar vi hänsyn till följande:

 1. Kommer det att innebära en fördubbling av någon av Trustpilots befintliga kategorier?
 2. Överensstämmer den föreslagna kategorin någorlunda med Googles produktklassificering eller SIC (Standard Industrial Classification)? Dessa används normalt av offentliga instanser för klassificering av företag. Observera att kategorierna inte fungerar som taggar, så du kan inte välja ord på måfå.
 3. Är den föreslagna kategorin tillräckligt generell? Den bör inte vara alltför snäv eller specifik gällande produkter/tjänster.
 4. Hur många andra företag kan använda denna kategori? Om vi ska skapa en ny kategori kräver vi att minst sex företag med omdömen på Trustpilot kan ingå i den.

Om ditt kategoriförslag godkänns kan det ta upp till 14 arbetsdagar innan det syns online.

Om ditt kategoriförslag inte lever upp till kraven ovan kan det fortfarande komma att placeras i vår databas över föreslagna kategorier för framtida utvärdering.

Felkategoriserade företag

Detta företag står registrerat i fel kategori, och det påverkar min ranking. Kan ni flytta det?

Företag som felkategoriserats bör tas bort från dessa kategorier eller omplaceras i mer relevanta sådana. Dock kan vi bara omplacera företag om kategorin som i stället föreslås passar företagets utbud. Vi bedömer detta enligt våra kategoridefinitioner. Om det visar sig att företaget faktiskt säljer produkter eller tjänster som är relevanta för kategorin det är placerat i, kan det förbli registrerat i denna kategori.

Om du vill upplysa oss om ett företag som du anser vara felkategoriserat kan du skicka alla relevanta uppgifter till oss på compliance@trustpilot.com.

Hantering av okategoriserade företag eller domäner

Varför är detta företag inte registrerat i någon kategori?

Så länge de har omdömen kan okategoriserade företag tilldelas minst en underkategori. Om du vill föreslå en kategori för ett okategoriserat företag, skriv till compliance@trustpilot.com.

Listning, ranking och visning av webbsidor på kategorisidan

Vilka regler gäller för ranking inom en kategori?

Faktorerna som avgör kategorirankingen är (i prioritetsordning): (1) TrustScore och betyg, samt (2) antal omdömen.

Om t.ex. Företag A har en högre TrustScore än Företag B kommer Företag A att rankas högre inom en specifik kategori, även om det har färre omdömen. Om Företag A och Företag B har samma TrustScore och betyg kommer företaget med flest omdömen att rankas högre.

Varför är mitt företag endast listat i en kategori på Trustpilot.se och inte på Trustpilots övriga domäner (t.ex. Trustpilot.de, Trustpilot.dk eller Trustpilot.fr)?

Kategorirankingar är landsspecifika. Varje enskild företagsdomän kan endast visas i kategorirankingen på en Trustpilot-domän, beroende på vilket land den är registrerad i. För att se din ranking går du till den Trustpilot-domän som motsvarar domänen i frågas driftställe (t.ex. trustpilot.se för Sverige).

Mitt företags domän är registrerad i Sverige, men våra inkomster kommer mestadels från Frankrike. Kan min domän listas på trustpilot.fr i stället för trustpilot.se?

Ja, det kan den. En domäns företagskonto kan vara registrerat i ett land och dess Trustpilot-profil i ett annat. Detta måste dock verifieras av våra Account-managers.

Finns det någon referenspunkt (t.ex. ett minimiantal omdömen eller poäng) som krävs för att ett företag ska kunna listas på en kategorisida?

Så snart ett företag har fått ett omdöme och tillhör minst en underkategori kommer det att listas på kategorisidan i fråga.

Hur lång tid tar det innan mitt företag listas på kategorisidan?

När din kategoriansökan godkänts kan det ta upp till två arbetsdagar för vårt system att implementera kategoritilldelningen. Om ändringen inte sker inom denna tidsram är du välkommen att höra av dig till oss på compliance@trustpilot.com.

Hur fungerar kategorifilter?

Konsumenter kan tillämpa olika filter för att jämföra företag som är listade under en viss kategori. Detta kan hjälpa till att ge en bild av vilka företag som regelbundet får omdömen och om dessa företag aktivt använder Trustpilot för att samla in omdömen eller inte.

Företag kan filtreras efter:

 • antalet omdömen de har fått under en viss tidsperiod
 • hur de använder (eller inte använder) Trustpilot - om de har registrerat sin profil, aktivt samlar in omdömen, eller har lämnat sin profil i ett ej registrerat tillstånd. Du kan läsa mer om företagsprofiler som är registrerade, ej registrerade, och som samlar in omdömen i denna artikel.