Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Frågor och svar om kategorier

Vi har skapat ett kategorisystem för att underlätta sökningar efter och jämförelser mellan företag och deras omdömen. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra kategorier.

Terminologi

  • Huvudkategori: en allmän kategori som fungerar som en paraplykategori för mer specifika underkategorier. T.ex. 'Konst'.
  • Underkategori: en specifik kategori som är underordnad en huvudkategori. T.ex. 'Galleri' under huvudkategorin 'Konst'.

Tilldelning av kategorier

Vilka kategorier passar mitt företag och hur många kan jag välja?

Tips till företag angående val av kategorier:

  1. Fundera på vilken kategori (eller vilka kategorier) som bäst beskriver ditt företags huvudsakliga affärsområde eller bransch.
  2. Fundera på vilka kategorier som täcker in de produkter och tjänster som utgör ditt företags huvudsakliga inkomstbringande områden.

Företag kan för var och en av sina domäner välja en primär kategori samt ansöka om upp till fem ytterligare kategorier. Läs vår Guide: Tilldelning av kategorier till ditt företagskonto på Trustpilot för mer information om hela processen.

Skapande av nya kategorier

Jag hittar inga kategorier som passar mitt företag. Kan Trustpilot skapa en ny kategori?

Vi har hundratals kategorier att välja mellan. Om du ändå inte hittar någon som passar ditt företag kan du skicka ett förslag på en ny kategori till oss på: compliance@trustpilot.com.

När vi avgör huruvida vi ska skapa en ny kategori eller ej tar vi hänsyn till följande:

  1. Kommer det att innebära en fördubbling av någon av Trustpilots befintliga kategorier?
  2. Överensstämmer den föreslagna kategorin någorlunda med Googles produktklassificering eller SIC (Standard Industrial Classification)? Dessa används normalt av offentliga instanser för klassificering av företag. Vänligen notera att kategorierna inte fungerar som taggar, så du kan inte välja ord på måfå.
  3. Är den föreslagna kategorin tillräckligt generell? Den bör inte vara alltför snäv eller specific beträffande produkter/tjänster.
  4. Hur många andra företag kan använda denna kategori? Om vi ska skapa en ny kategori kräver vi att minst 6 företag med omdömen på Trustpilot kan ingå i den.

Om ditt kategoriförslag godkänns kan det ta upp till 14 arbetsdagar innan det syns online.

Om ditt kategoriförslag inte lever upp till kraven ovan, kan det eventuellt komma att placeras i vår databas över föreslagna kategorier för framtida utvärdering.

Felkategoriserade företag

Detta företag står registrerat i fel kategori, och det påverkar min ranking. Kan ni flytta det?

Företag som felkategoriserats bör tas bort från dessa kategorier eller omplaceras i mer relevanta sådana. Dock kan vi bara omplacera företag om kategorin som i stället föreslås passar företagets utbud. Vi bedömer detta enligt våra kategoridefinitioner. Om det visar sig att företaget faktiskt säljer produkter eller tjänster som är relevanta för kategorin det är placerat i, kan det förbli registrerat i denna kategori.

Om du vill upplysa oss om ett företag som du anser vara felkategoriserat kan du skicka de relevanta uppgifterna till oss på compliance@trustpilot.com.

Hantering av okategoriserade företag eller domäner

Varför är detta företag inte registrerat i någon kategori?

Så länge de har omdömen kan okategoriserade företag tilldelas minst en underkategori. Om du vill föreslå en kategori för ett okategoriserat företag, skriv till compliance@trustpilot.com.

Kategori-badges

Hur får jag en Kategori-badge?

Du får tillgång till Kategori-bagdes på ditt företagskonto när din domän har fått minst ett omdöme samt en ranking mellan 1 och 100 i minst en underkategori.

Läs våra Riktlinjer för användande av Trustpilots Kategori-badge för mer information.

Så här listas och visas webbsidor på kategorisidan

Vilka regler gäller för ranking inom en kategori?

Faktorerna som avgör kategorirankingen är (i prioritetsordning): (1) TrustScoren, och (2) antalet omdömen.

Om t.ex. Företag A har en högre TrustScore än Företag B, kommer Företag A att rankas högre inom en specifik kategori även om det har färre omdömen. Om Företag A och Företag B har samma TrustScore, kommer företaget med flest omdömen att rankas högre.

Varför är mitt företag endast rankat i en kategori på Trustpilot.com och inte på Trustpilots övriga domäner (t.ex. de.Trustpilot.com, dk.Trustpilot.com eller fr.Trustpilot.com)?

Kategorirankingar är landsspecifika. Varje enskild företagsdomän kan endast visas i kategorirankingen på en Trustpilot-domän, beroende av vilket land den är registrerad i. För att se din ranking går du till den Trustpilot-domän som motsvarar domänen i frågas driftställe (t.ex. se.trustpilot.com för Sverige).

Mitt företags domän är registrerad i Tyskland, men våra inkomster kommer mestadels från Frankrike. Kan min domän kategoriseras på fr.trustpilot.com i stället för de.trustpilot.com?

Ja, det kan den. En domäns Företagskonto kan vara registrerat i ett land och dess Trustpilot-profil i ett annat. Detta måste dock verifieras av våra Account Managers.

Jag ansökte endast om en underkategori (t.ex. 'Skor'), så varför är mitt företag rankat i en huvudkategori (t.ex. 'Kläder och Mode') också?

Alla domäner som tillhör en underkategori placeras automatiskt också i tillhörande huvudkategori - även domäner som inte nödvändigtvis passar in i huvudkategorin.

Finns det någon referenspunkt, t.ex. ett minimiantal omdömen eller poäng, som krävs för att ett företag ska kunna listas på en kategorisida?

Så snart ett företag har fått ett omdöme och tillhör minst en underkategori kommer det att listas på den kategorisidan i fråga.

Hur lång tid tar det innan mitt företag listas på kategorisidan?

När din kategoriansökan godkänts kan det ta upp till 2 arbetsdagar för vårt system att implementera kategoritilldelningen. Om ändringen inte sker inom denna tidsram är du välkommen att höra av dig till oss på compliance@trustpilot.com.

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.