Vilka typer av dokument hjälper oss att verifiera ditt omdöme?

Genom att förse oss med dokumentation som styrker din köp- eller serviceupplevelse kan vi verifiera att du är berättigad att lämna ett omdöme. Detta hjälper oss att skapa en mer trovärdig omdömescommunity.

Ibland ber vi omdömeslämnare om dokumentation på begäran av en medlem i vår community – företag och konsumenter kan rapportera respektive meddela oss om omdömen. Här är några exempel på situationer som kan förekomma:

 • Företag kan rapportera omdömen om de misstänker att omdömeslämnaren i fråga inte har haft en äkta köp- eller serviceupplevelse.
 • Användare kan meddela oss om omdömen som de har anledning att tro är förfalskade.

Vilka typer av dokumentation accepterar vi?

 • Orderbekräftelser
 • Fakturor eller kvitton
 • Leveransrapporter
 • Skärmdumpar av din inloggade användarprofil
 • Din e-mailkorrespondens med företaget i fråga

Om du inte har någon av den dokumentation som nämns ovan, kan du skicka oss det du har om du anser att det bevisar att du haft en köp- eller serviceupplevelse med företaget – vi tar gärna en titt på det. Om vi får tillräckligt med information för att verifiera din upplevelse och återinsätta ditt omdöme på Trustpilot, gör vi vårt bästa för att se till att det händer.

Vilken information behöver vi?

När vi undersöker dokumentationen försöker vi knyta omdömeslämnaren till den köp- eller serviceupplevelse denne påstår sig ha haft. Vi letar vanligtvis efter fyra huvudsakliga element:

 • Namn på företaget
 • Namn på kunden eller mottagaren av tjänsten
 • Inköpsdatum eller datum för utförande av tjänsten
 • Referensnummer eller beställnings-ID

Den vanligaste formen av dokumentation som vi tar emot är orderbekräftelser. Här följer en mer detaljerad förklaring till elementen vi letar efter:

Exempel på referensnummer

Vi ber dig låta bli att skicka oss känsliga dokument, som t.ex. passkopior eller medicinska journaler. Om din dokumentation innehåller känslig information, t.ex. kontoupplysningar, ber vi dig stryka över dessa delar innan du skickar den till oss.

Vi vet att alla inte är IT-specialister. Instruktioner till hur du gör skärmdumpar på en laptop eller PC hittar du i denna guide (på engelska).