Så här redigerar eller raderar du ditt omdöme

Ibland kan det hända att du vill redigera eller t.o.m. radera ett omdöme du lämnat på Trustpilot. I denna artikel kan du läsa om hur du går till väga.

När ett företag besvarar ditt omdöme kanske du vill redigera omdömet, kommentera något av det företaget har tagit upp i sitt svar eller ta bort ditt omdöme helt och hållet.

Obs: Du har en användarprofil om du någon gång har lämnat ett omdöme på Trustpilot, oavsett om du gjort detta på eget initiativ eller genom en inbjudan från ett företag. Har du glömt dina inloggningsuppgifter? Då kan vi hjälpa dig att hitta din användarprofil.

Så här redigerar du ditt omdöme

  1. Gå till Trustpilot.se och klicka på Logga in längst upp till höger.
  2. För muspekaren över ditt namn längst upp till höger på sidan och klicka på Mina omdömen i rullgardinsmenyn.
  3. Leta upp det omdöme du vill redigera och klicka på Redigera.
  4. När du är klar med redigeringen, klickar du på Publicera ditt uppdaterade omdöme.

Så här raderar du ditt omdöme

  1. Gå till Trustpilot.se och klicka på Logga in längst upp till höger.
  2. För muspekaren över ditt namn längst upp till höger på sidan och klicka på Mina omdömen i rullgardinsmenyn.
  3. Leta upp det omdöme du vill radera och klicka på Radera.
  4. Klicka på OK i bekräftelserutan för att radera ditt omdöme.

Obs: Om du raderar ditt omdöme är det borta för alltid. Trustpilot kan inte i efterhand återskapa raderade omdömen åt dig.

Vem kan redigera eller radera omdömen?

På Trustpilot publiceras omdömen omedelbart och utan att övervakas. Vi betraktar omdömen som användargenererat innehåll, vilket innebär att den som skrivit ett omdöme också äger det och därför är den ende som kan redigera eller radera det.

Om ett omdöme rapporteras av ett företag eller en communitymedlem på grund av att det strider mot Trustpilots Riktlinjer för användare, kommer vårt Content Integrity-team inte att redigera eller ändra omdömet.

Om omdömet bedöms kunna redigeras till överensstämmelse med våra riktlinjer, kommer omdömeslämnaren i stället att bli informerad om att omdömet rapporterats samt på vilka grunder så att denne själv kan välja att redigera omdömet för att få det återinsatt på vår plattform.

Omdömen som rapporterats förblir dolda under utredningsprocessen och återinsätts inte förrän rapporteringsorsaken/-orsakerna har adresserats.