Så här redigerar eller raderar du ditt omdöme

Vill du uppdatera ett omdöme på Trustpilot, eller vill du inte längre dela din upplevelse? På vår plattform har du alltid möjlighet att redigera eller radera ett omdöme.

Trustpilot-omdömen publiceras omedelbart och utan redigeringar. Omdömena är helt användargenererade innehåll, vilket innebär att det är personen som skriver ett omdöme som äger det – och när som helst kan redigera eller radera omdömet. Om du har ändrat uppfattning eller bara vill uppdatera ditt omdöme, är det bara att följa instruktionerna här nedan för att redigera alternativt radera ditt omdöme.

Redigera ditt omdöme

 1. Gå till Trustpilot.se och klicka på Logga in längst upp till höger. Logga in med dina kontouppgifter.
 2. Klicka på Mina omdömen i menyn.

 1. Hitta det omdöme som du vill redigera. Klicka på Redigera under omdömet.

 1. Så här redigerar du ditt omdöme. Du kan ändra stjärnbetyget och texten i ditt omdöme. Om du uppdaterar omdömet rekommenderar vi att du nämner detta i omdömets text.

 1. När du är klar med redigeringen, klickar du på Publicera ditt uppdaterade omdöme.

Redigera ett produktomdöme

 1. Gå till Trustpilot.se och klicka på Logga in längst upp till höger. Logga in med dina kontouppgifter.
 2. Klicka på Mina omdömen i menyn. Välj Produktomdömen.

 1. Hitta det omdöme du vill redigera och klicka på Redigera. Klicka på Redigera omdöme i fönstret som dyker upp.

 1. Så här redigerar du ditt omdöme. Du kan ändra stjärnbetyget och texten i ditt omdöme. Om du uppdaterar omdömet rekommenderar vi att du nämner detta i omdömets text.

 1. Klicka på Publicera ditt uppdaterade omdöme för att publicera ditt uppdaterade omdöme.

Så här raderar du ditt omdöme

Obs: Om du raderar ett omdöme, går detta inte att ångra. Vi har inte möjlighet att återställa raderade omdömen, så var säker på att du faktiskt vill radera ditt omdöme innan du gör detta.
   1. Gå till Trustpilot.se och klicka på Logga in längst upp till höger. Logga in med dina kontouppgifter.
   2. Klicka på Mina omdömen i menyn.

   1. Du kan filtrera efter företagsomdömen eller produktomdömen. Hitta det omdöme som du vill radera. Klicka på Radera under omdömet.

   1. Klicka på OK i bekräftelserutan för att radera ditt omdöme.
Obs: Vårt Content Integrity-team kan också komma att be dig redigera ett omdöme, om omdömet rapporterats för att strida mot Trustpilots riktlinjer för omdömeslämnare. Vårt Content Integrity-team kan inte göra ändringar å omdömeslämnarens vägnar, men de kan däremot ta bort omdömet om omdömeslämnaren inte gör nödvändiga ändringar.

Föregående Hitta och hantera dina omdömen