Så här redigerar eller raderar du ditt omdöme

Har du ändrat uppfattning? I den här artikeln går vi igenom hur du kan redigera eller radera ett omdöme du lämnat på Trustpilot.

På Trustpilot publiceras omdömen omedelbart och utan redigeringar. Omdömena är helt enkelt användargenererade innehåll, vilket innebär att det är personen som skriver ett omdöme som sedan äger omdömet i fråga – och därmed när som helst kan redigera eller radera det.

Så här redigerar du ditt omdöme

  1. Gå till se.trustpilot.com och klicka på Logga in längst upp till höger. Logga in med dina kontouppgifter.
  2. För markören över ditt namn längst upp till höger på sidan och välj Mina omdömen i rullgardinsmenyn.

  1. Hitta det omdöme som du vill redigera. Under omdömet i fråga klickar du sedan på Redigera.

  1. Ändra den befintliga texten om du vill redigera ditt omdöme. För att uppdatera ditt omdöme lägger du till en nytt stycke längst upp eller längst ner i ditt omdöme, och markerar detta som en uppdatering.

  1. När du är klar med redigeringen, klickar du på Publicera ditt uppdaterade omdöme.

Så här raderar du ditt omdöme

Obs: Om du raderar ett omdöme, går detta inte att ångra. Omdömet kommer inte kunna återskapas.
  1. Gå till se.trustpilot.com och klicka på Logga in längst upp till höger. Logga in med dina inloggningsuppgifter.
  2. För markören över ditt namn längst upp till höger på sidan och välj Mina omdömen i rullgardinsmenyn.

  1. Hitta det omdöme som du vill radera. Under omdömet i fråga klickar du sedan på Radera.

  1. Klicka på OK i bekräftelserutan för att radera ditt omdöme.
Obs: Vårt Content Integrity-team kan också komma att be dig redigera ett omdöme, om omdömet rapporterats för att strida mot Trustpilots riktlinjer för omdömeslämnare. Vårt Content Integrity-team kan inte göra ändringar å omdömeslämnarens vägnar, men de kan däremot ta bort omdömet om omdömeslämnaren inte gör nödvändiga ändringar.