Så besvarar du ett omdöme

Genom att besvara kunders omdömen kan du öka förtroendet och föra en dialog. I denna artikel kan du läsa instruktioner och tips på hur du bäst besvarar omdömen.

Trustpilot rekommenderar företag att ta sig tid att besvara och kommunicera med såväl nöjda som missnöjda kunder, och se detta som en viktig del när det kommer till att hantera feedback.

Besvara omdömen

  1. Logga in på ditt företagskonto på Trustpilot och klicka på Omdömen. Välj vilken typ av omdömen du vill besvara: Företagsomdömen eller Produktomdömen.

  1. Du kan läsa alla omdömen om ditt företag under Inkorg. Hitta det omdöme du vill besvara och klicka på Svara.

  1. Skriv ditt svar i fältet.

  1. Klicka på Publicera svar för att bekräfta.
  2. Om du vill redigera ditt svar kan du klicka på Redigera svar och göra dina ändringar. Klicka därefter på Publicera svar för att bekräfta.

Tips på hur du bäst besvarar omdömen

  • Svara på ett lämpligt sätt. Argumentera aldrig mot dina kunder. Notera vad kunden säger och svara därefter på ett lämpligt och professionellt sätt. Du skapar förtroende genom att visa att ditt företag hanterar feedback väl.
  • Fatta dig kort. Gå inte in på detaljer när du besvarar negativt omdöme. Be helt enkelt om ursäkt i form av ett personligt svar som ger uttryck för empati.
  • Kom ihåg att dina svar är offentliga. Potentiella och andra kunder är uppmärksamma på hur ett företag reagerar på omdömen. Ett svar kan visa på engagemang och omtanke hos ditt företag.
  • Tacka dina kunder. Oavsett om omdömet är positivt eller negativt bör du alltid avsluta ditt svar på ett positivt sätt, för att på så sätt visa dina kunder att du uppskattar att de tagit sig tid och att du är öppen för feedback.