Besvara omdömen

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Genom att svara på dina kunders omdömen kan du skapa förtroende och föra en dialog. I den här artikeln kan du läsa instruktioner och tips på hur du bäst besvarar omdömen.

Vi rekommenderar företag att ta sig tid att besvara och kommunicera med såväl nöjda som missnöjda kunder, samt se detta som en viktig del när det kommer till att hantera feedback.

Besvara omdömen

 1. Logga in på ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen. Välj vilket typ av omdöme som du vill svara på: Företagsomdömen eller Produktomdömen. Gå till inkorgen för den typen av omdöme du vill besvara.
 2.  Hitta det omdöme som du vill besvara. Om du vill besvara ett företagsomdöme kan du göra direkt under omdömet i fråga. För att besvara ett produktomdömen klickar du på Besvara
 3. Skriv ditt svar i svarsfältet.
 4. Klicka på Publicera svar.
 5. Om du vill redigera ditt svar klickar du på Redigera svar och gör dina ändringar. Klicka sedan på Publicera uppdaterat svar.

Tips på hur du bäst besvarar omdömen

 • Svara på ett lämpligt sätt. Argumentera aldrig mot dina kunder. Notera vad kunden säger och svara därefter på ett lämpligt och professionellt sätt. Du skapar förtroende genom att visa att ditt företag hanterar feedback väl.
 • Fatta dig kort. Gå inte in på detaljer när du svarar på ett negativt omdöme. Be helt enkelt om ursäkt i form av ett personligt svar som ger uttryck för empati.
 • Kom ihåg att dina svar är offentliga. Andra kunder är uppmärksamma på hur företag reagerar på omdömen. Ett svar kan visa på engagemang och omtanke hos ditt företag.
 • Tacka dina kunder. Oavsett om omdömet är positivt eller negativt bör du alltid avsluta ditt svar på ett positivt sätt, för att på så sätt visa dina kunder att du uppskattar att de tagit sig tid och att du är öppen för feedback.

Använd AI för att svara på omdömen

Denna funktion ingår i Enterprise-paketet.

Nu kan du använda AI för att svara på omdömen.

Den här funktionen är utformad för att hjälpa dig att svara på fler omdömen på kortare tid med AI-genererade svarsförslag som är anpassade efter varje omdöme.

Observera att inga AI svar kommer att publiceras utan ditt godkännande. Du har full kontroll och kan granska, redigera eller byta ut svaret efter behov.

Den här funktionen är tillgänglig för alla språk som stöds i ditt företagskonto på Trustpilot.

Om du precis har börjat använda Enterprise-paketet kommer den här funktionen endast att vara tillgänglig för omdömen som genereras 48 timmar efter att ditt kontrakt har börjat gälla.

Textfältet där den automatiskt genererade texten visas, med en markerad knapp för att generera svaret

 1. Gå till ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen > FöretagsomdömenInkorg.
 2. Klicka på knappen Generera svar för att generera ett svar.
 3. En automatiskt genererad text visas i textfältet Skriv ett svar… .

  Hjälp oss att bli bättre och berätta för oss vad du tycker om det genererade AI-svaret genom att klicka på ikonen med tummen upp eller tummen ner. Välj orsaken till svaret och lämna gärna mer information om du vill. Klicka sedan på Skicka feedback.

 4. Granska, redigera, förnya eller byt ut texten i svaret. Om du vill generera ett nytt svar klickar du på Generera igen.
 5. När du är nöjd med hur det ser ut klickar du på Publicera svar.
 6. Om du vill redigera svaret som du har publicerat klickar du på Redigera svar och gör dina ändringar. Klicka sedan på Publicera uppdaterat svar.

Ett exempel på ett automatiskt genererat svar baserat på ett omdöme

Notera följande begränsningar:

 • Den här funktionen är endast tillgänglig för Företagsomdömen.
 • Omdömet måste innehålla fler än fyra ord för att ett svar ska kunna genereras.
 • Det går inte att generera ett svar om ett omdöme har rapporterats.
 • Maximalt 10 AI-svar kan genereras per omdöme.

 • Du kan endast generera svar på omdömen i enlighet med dina valda språkinställningar i ditt företagskonto på Trustpilot.

Nästa Så ber du omdömeslämnare om referensnummer

Related articles