Besvara omdömen

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

Genom att svara på dina kunders omdömen kan du skapa förtroende och föra en dialog. I den här artikeln kan du läsa instruktioner och tips på hur du bäst besvarar omdömen.

Vi rekommenderar företag att ta sig tid att besvara och kommunicera med såväl nöjda som missnöjda kunder, samt se detta som en viktig del när det kommer till att hantera feedback.

Besvara omdömen

  1. Logga in på ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen. Välj vilken typ av omdömen du vill besvara: Företagsomdömen eller Produktomdömen. Gå till inkorgen för den typen av omdöme du vill besvara.
  2.  Hitta det omdöme som du vill besvara. Om du vill besvara ett företagsomdöme kan du göra direkt under omdömet i fråga. För att besvara ett produktomdömen klickar du på Besvara
  3. Skriv ditt svar i svarsfältet.
  4. Klicka på Publicera svar.
  5. Om du vill redigera ditt svar kan du klicka på Redigera svar och göra dina ändringar. Klicka därefter på Publicera uppdaterat svar för att bekräfta.

Tips på hur du bäst besvarar omdömen

  • Svara på ett lämpligt sätt. Argumentera aldrig mot dina kunder. Notera vad kunden säger och svara därefter på ett lämpligt och professionellt sätt. Du skapar förtroende genom att visa att ditt företag hanterar feedback väl.
  • Fatta dig kort. Gå inte in på detaljer när du besvarar ett negativt omdöme. Be helt enkelt om ursäkt i form av ett personligt svar som ger uttryck för empati.
  • Kom ihåg att dina svar är offentliga. Andra kunder är uppmärksamma på hur företag reagerar på omdömen. Ett svar kan visa på engagemang och omtanke hos ditt företag.
  • Tacka dina kunder. Oavsett om omdömet är positivt eller negativt bör du alltid avsluta ditt svar på ett positivt sätt, för att på så sätt visa dina kunder att du uppskattar att de tagit sig tid och att du är öppen för feedback.

Föregående Så använder du funktionen Hitta användare

Nästa Så ber du omdömeslämnare om referensnummer

 

Related articles