Varför markeras vissa omdömen som "Verifierade"?

Ett omdöme på Trustpilot markeras med etiketten "Verifierat" när vi har verifierat att omdömeslämnaren haft en äkta upplevelse med företaget i fråga.

Detta sker när ett företag använder våra automatiska inbjudningsverktyg för att bjuda in sina kunder till att lämna omdömen. Det sker även när en omdömeslämnare har försett oss med dokumentation som bevisar dennes köp- eller serviceupplevelse.

1. När företag använder Trustpilots inbjudningstjänster

Alla företag som använder Trustpilot är välkomna att bjuda in sina kunder till att lämna omdömen. Om inbjudningarna skickas ut via våra automatiska inbjudningsverktyg (som en del av våra gratis- eller betaltjänster) kommer omdömen som kopplas ihop med en inbjudan bli markerade med etiketten "Verifierat".

Exempel på ett omdöme där etiketten "Verifierat" markeras

Om företag skickar ut omdömesinbjudningar ber vi dem bjuda in alla sina kunder på samma sätt (eller använda ett neutralt urvalssystem), samt att använda ett neutralt språk. Läs mer i våra riktlinjer för företag och i vår artikel med tips och råd.

2. När omdömeslämnare förser oss med dokumentation

Omdömeslämnare kan bli ombedda att förse oss med dokumentation som styrker att de haft en köp- eller serviceupplevelse med företaget i fråga. Detta kan till exempel bli aktuellt om vår automatiska programvara har rapporterat och tagit bort ett misstänkt omdöme.

Rapporterade omdömen hanteras av vårt Content Integrity-team. Om de begär och mottar dokumentation som styrker en köp- eller serviceupplevelse med företaget som omdömet handlar om, markerar de omdömet med omdömesetiketten "Verifierat".

Var denna artikel till hjälp?

Related articles