Vad betyder "Verifierad order"?

Omdömen på Trustpilot märks med "bekräftad order" när vi har information som kopplar omdömeslämnaren till en upplevelse med företaget i fråga.

För detta krävs:

  • att omdömeslämnaren blivit inbjuden av företaget till att lämna ett omdöme, och att inbjudan skickats via våra system, eller
  • att omdömeslämnaren har försett Trustpilot med dokumentation som bevisar dennes köp- eller serviceupplevelse.

1. När inbjudningarna skickats via Trustpilot

Alla företag som använder Trustpilot är välkomna att bjuda in sina kunder till att lämna omdömen — oavsett om de abonnerar på våra betaltjänster eller ej.

Om inbjudningarna skickas ut via våra automatiserade system (som en del av våra gratis- eller betaltjänster) kan vi dock para ihop varje omdöme med den inbjudan och e-maillänk som ursprungligen skickats till omdömeslämnaren. Således kan vi automatiskt markera omdömet som "bekräftat".

Företag som ansluter sina webbutiker till Trustpilot kan automatiskt skicka omdömesinbjudningar varje gång en kund genomför ett köp. De inbjudna omdömena markeras då som "bekräftade".

Obs: Om företag skickar ut omdömesinbjudningar ber vi dem bjuda in alla sina kunder på samma sätt (eller använda ett neutralt urvalssystem), samt att använda ett neutralt språk. Läs mer i våra företagsriktlinjer eller i vår artikel med tips för skapande av omdömesinbjudningar.

2. När vi tagit emot dokumentation

Vårt Compliance-team kan märka ett omdöme som en "Bekräftad order" om de har mottagit giltig dokumentation som bekräftar en köp- eller serviceupplevelse.

Omdömeslämnare på Trustpilot kan bli ombedda att förse oss med dokumentation som bevisar att de haft en köp- eller serviceupplevelse med företaget i fråga. Detta kan till exempel bli aktuellt när ett företag rapporterar ett omdöme för att de misstänker att omdömeslämnaren inte är en äkta kund.

Rapporterade omdömen hanteras av vårt Compliance-team. Om de begär och mottar dokumentation som bekräftar en köp- eller serviceupplevelse med företaget i fråga kan omdömet återinsättas på plattformen. För att visa att de mottagit giltig dokumentation märker Compliance-teamet omdömet som en "bekräftad order".

Observera att rapporteringsfunktionen endast är tillgänglig om företaget först har använts sig av verktyget Hitta användare.

Hjälp oss att upprätthålla förtroendet

Vi arbetar hårt för att se till att våra regler efterföljs, men vi välkomnar alltid hjälp från vår community. Du får gärna berätta för oss om du får en omdömesinbjudan som strider mot våra riktlinjer, eller om du har bevis på att dokumentation gällande ditt företag har förfalskats.

Skicka exempel på inbjudningar eller dokumentation som strider mot våra riktlinjer till compliance@trustpilot.com, så utreder vi saken. Läs mer om whistleblowing här.