Vad betyder "Verifierad"?

Ett omdöme på Trustpilot markeras med etiketten "Verifierad" när vi har verifierat att omdömeslämnaren haft en äkta upplevelse med företaget i fråga.

Detta sker när ett företag använder våra automatiska inbjudningsverktyg för att bjuda in sina kunder till att lämna ett omdöme. Det sker även när en omdömeslämnare har försett oss med dokumentation som bevisar dennes köp- eller serviceupplevelse.

1. När företag använder Trustpilots inbjudningstjänster

Alla företag som använder Trustpilot är välkomna att bjuda in sina kunder till att lämna omdömen. Om inbjudningarna skickas ut via våra automatiska inbjudningsverktyg (som en del av våra gratis- eller betaltjänster) kommer omdömen som kopplas ihop med en inbjudan bli markerade med etiketten "Verifierad".

verified-review-outlined.png

Obs: Om företag skickar ut omdömesinbjudningar ber vi dem bjuda in alla sina kunder på samma sätt (eller använda ett neutralt urvalssystem), samt att använda ett neutralt språk. Läs mer i våra Riktlinjer för företag eller i vår artikel med tips på hur du kan optimera dina omdömesinbjudningar.

2. När omdömeslämnare förser oss med dokumentation

Omdömeslämnare på Trustpilot kan bli ombedda att förse oss med dokumentation som styrker att de haft en köp- eller serviceupplevelse med företaget i fråga. Detta kan till exempel bli aktuellt när ett företag rapporterar ett omdöme för att de misstänker att omdömeslämnaren inte är en äkta kund.

Rapporterade omdömen hanteras av vårt Content Integrity-team. Om de begär och mottar dokumentation som styrker en köp- eller serviceupplevelse med företaget i fråga kan omdömet återinsättas online. För att visa att de mottagit giltig dokumentation markerar vårt Content Integrity-team omdömet med etiketten "Verifierad".

Hjälp oss att upprätthålla förtroendet

Vi arbetar hårt för att se till att våra regler efterföljs, och vi välkomnar alltid hjälp från vår community. Vänligen tala om för oss om du får en omdömesinbjudan som strider mot våra riktlinjer eller om du är en företagskund och har bevis på att dina dokument har blivit förfalskade. Du kan läsa mer om vår whistleblower-funktion här.