Konfigurera ditt SPF-record

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Om du vill skicka Trustpilot-inbjudningar med din egen domän som avsändare, kan du upprätta ett SPF-record eller redigera ditt nuvarande så att vi kan skicka e-mail å dina vägnar.

SPF (Sender Policy Framework) är ett verktyg som motarbetar spam. Det förhindrar tredjeparter från att utge sig för att vara ditt företag och skicka obehöriga e-mail som ser ut att komma från din domän.

Ett SPF-record ger Trustpilot tillstånd att använda din avsändar-e-mail, så att dina omdömesinbjudningar inte blir markerade som misstänkta av dina kunders e-mailservrar.

Ett SPF-record är helt enkelt ett sätt att ge Trustpilot tillstånd att skicka e-mail å dina vägnar, så att det i dina kunders inkorgar ser ut som att det är du som har skickat dem från din domän.

Så konfigurerar du ett SPF-record

Om du inte vet hur man konfigurerar ett SPF-record på din domän hjälper de flesta värdtjänster gärna till med detta. När du väl har upprättat ett SPF-record behöver du lägga till trustpilotservice.com som verifierad avsändare.

Tips till värdtjänster och webbadministratörer

Några viktiga regler att komma ihåg:

  • Om du redan har ett SPF-record ska du lägga till include:trustpilotservice.com i det och se till att hela ditt record slutar med all.
  • Fältet där du skriver in ditt SPF-record får innehålla max. 255 tecken.
  • Hela ditt SPF-record får inte kräva att mer än 10 rekursiva DNS-frågor ska lösas.

Kom ihåg att ditt SPF-record riskerar att bli ogiltigt och inte fungera, om du inte följer riktlinjerna för hur du konfigurerar ditt SPF-record.

När allt väl har konfigurerats måste du vänta på att ändringarna träder i kraft, vilket tar ca. 24 timmar. Det finns flera olika kostnadsfria tredjepartsverktyg på nätet, som du kan använda för att kontrollera när ditt DNS-record är uppdaterat och klart att användas.

Obs: Trustpilot stödjer inte systemen DKIM (DomainKeys Identified Mail) och DMARC (Domain Message Authentication Reporting & Conformance).