Guide: Konfigurera ditt SPF-record

Tillgängligt för:

  • Free
  • Lite
  • Pro
  • Enterprise
Har du inte tillgång till denna funktion? Uppgradera nu!

Om du vill använda Trustpilots Automatiska Feedback Service (AFS) måste du konfigurera ditt SPF-record så att det tillåter oss att skicka e-mail å dina vägnar.

Om SPF:

SPF (Sender Policy Framework) är en metod för att motarbeta spam. Den hindrar spammare från att skicka obehöriga e-mail från din webbsida, och ser till att dina kunder inte får spam skickat till sig i ditt namn.

Ett SPF-record är helt enkelt ett sätt att ge Trustpilot tillåtelse att skicka e-mail å dina vägnar, så att det i dina kunders inkorgar ser ut som att det är du som har skickat dem från din domän.

Så här går du till väga:

Om du inte vet hur man konfigurerar ett SPF-record på din domän hjälper de flesta värdtjänster gärna till med detta. När du väl har upprättat ett SPF-record måste du lägga till trustpilotservice.com som verifierad värd.

Tips för värdtjänster/webbhotell:

Några viktiga regler att komma ihåg:

  • Lägg till include:trustpilotservice.com i ditt SPF-record
  • Fältet där du skriver in ditt SPF-record får innehålla max. 255 tecken
  • Fältet får endast innehålla 10 domännamn – om du anger ett domännamn och dess DNS har andra domännamn listade, räknas även dessa

Om dessa regler inte följs innebär det att DNS kommer att vägra läsa ditt SPF-record, vilket i sin tur innebär att det inte kommer att fungera.

När allt väl har konfigurerats måste du vänta på att resten av internet tar emot ändringarna, vilket tar ca. 24 timmar. Det finns flera olika kostnadsfria tredjepartsverktyg på nätet som kan hjälpa dig att kontrollera när ditt DNS-record är uppdaterat och klart att användas.

Obs: Trustpilot stödjer inte DKIM (DomainKeys Identified Mail), och därmed inte heller DMARC (Domain Message Authentication Reporting & Conformance)-system.