Skicka inbjudningar genom att skriva in kunddata manuellt

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Om du bara behöver bjuda in några få kunder kan du skriva in deras data manuellt. Var medveten om att det finns en större chans för felskrivningar när du skriver in kundinformation på fri hand. Så här gör du:

  1. Gå in på ditt företagskonto och klicka på Samla in omdömen > Bjud in kunder.
  2. Under Bjud in manuellt, väljer du Ange data manuellt - företagsomdömen.
  3. Skriv in kundens e-mail, namn och referensnummer i lämpliga fält. Klicka sedan på Lägg till.

  1. Upprepa steg 3 för varje kund som du vill bjuda in. När du har skrivit färdigt, klickar du på Nästa.
  2. Ange din avsändarinformation i fältet Avsändarnamn. Välj sedan svars-e-mailadressen från rullgardinsmenyn och klicka på Nästa.

  1. Du kommer till sidan Skapa e-mailinbjudan. Klicka på Välj mall.

  1. Under Trustpilots optimerade mallar väljer du språket och mallen som du vill använda för din inbjudan. Klicka på Välj denna mall.
  2. I rullgardinsmenyn under Vilken målsida vill du att din inbjudan dirigerar dina kunder till? väljer du den lokala Trustpilot-webbsida som du vill skicka dina kunder till så att de kan skriva sina omdömen. Klicka på Nästa.

  1. Kontrollera vad som står. Om du tycker det ser bra ut, klickar du på Skicka inbjudningar.