Get the Invite add-on module to get unlimited invitations and collect more reviews than ever before.

Get the module

Så här skickar du manuella omdömesinbjudningar till dina kunder

Get the Invite add-on module to get unlimited invitations and collect more reviews than ever before.

Get the module

Använd modulen Bjud in kunder för att skicka manuella omdömesinbjudningar till dina kunder. Det är det snabbaste sättet att få omdömen och börja få in konstruktiv feedback.

Det är ett bra och enkelt sätt att komma igång med Trustpilot. Här nedan kan du läsa om hur du ställer in dina inbjudningar.

Du kan bjuda in dina kunder manuellt på fyra olika sätt

1. Ladda upp en fil

Om du vill bjuda in tidigare kunder till att lämna omdömen, är det bra att välja denna inbjudningsmetod. Du kan skapa en .csv-fil som innehåller dina kunders uppgifter och sedan importera den till Trustpilot.

 1. Gå in på ditt företagskonto och klicka på Samla in omdömen och välj sedan Bjud in kunder.
 2. Under Bjud in manuellt väljer du Ladda upp en fil med kundens e-mail, namn och referensnummer.
 3. Klicka på Välj fil och välj en fil från din dator. Klicka på Öppna för att stänga rutan och sedan på Fortsätt för att skicka in dina data. Tips: Se till att din fil är i filformatet .csv eller .txt. Båda formattyperna använder kommatecken eller semikolon för att separera datan.
 4. Kontrollera att dina kunddata är korrekta och klicka sedan på Fortsätt.
 5. I fältet Avsändarnamn anger du din avsändarinformation. Välj svars-e-mailadress i rullgardinsmenyn och klicka på Fortsätt.
 6. Under Välj mall klickar du på Välj mall. Välj den mall du vill ha för ditt språk och din kundupplevelse under optimerade mallar och klicka sedan på Fortsätt. Du kan också skapa din egen e-mailinbjudan om du har ett Pro- eller Enterprise-paket.
 7. Längst ner på sidan, i rullgardinsmenyn väljer du vilket lands Trustpilot webbsida du vill skicka dina kunder till när de ska skriva sina omdömen. Klicka sedan på Nästa.
 8. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka sedan på Skicka inbjudningar.

Regler och råd för utformandet av din fil

 • Inga tomma linjer i dokumentet
 • Maximal filstorlek 50 MB, ej mer än 20 000 rader
 • Textformatet ska endast vara i UTF-8
 • Datan måste vara separerad med kommatecken eller semikolon.
 • Referensnummer bör inte innehålla några specialtecken såsom # eller *. Om du behöver använda specialtecken, kan du använda / eller - istället.

Obs: Som referensnummer kan du använda vilken typ av unik, intern identifikationskod som helst, till exempel fakturanummer eller beställnings-ID. Referensnummer bör vara transaktionsspecifikt snarare än kundspecifikt, så att återkommande kunder kan få olika beställnings-ID:n varje gång.

2. Kopiera och klistra in från ett dokument

Om du bara vill bjuda in några få kunder, kan du kopiera deras data från ett kalkylblad eller ett dokument och klistra in i Trustpilot.

Obs: Du kan endast klistra in 300 textrader när du använder dig av denna metod.

 1. I modulen Samla in omdömen väljer du fliken Bjud in kunder.
 2. Under Bjud in manuellt, väljer du Kopiera och klistra in data från ett kalkylblad.
 3. Kopiera dina kunders data från ett kalkylblad eller ett textredigeringsprogram och klistra in i nästa ruta. Du kan kopiera upp till 300 kunder åt gången. Separera datan med tabulering, semikolon (;) eller kommatecken (,).
 4. Kontrollera att kolumnerna är i följande ordning: (1) e-mail, (2) namn, (3) referensnummer. Klicka sedan på Fortsätt.
 5. I fältet Avsändarnamn anger du din avsändarinformation. Välj svars-e-mailadress i rullgardinsmenyn och klicka på Fortsätt.
 6. Under Välj mall klickar du på Välj mall. Välj den mall du vill ha för ditt språk och din kundupplevelse under optimerade mallar och klicka sedan på Fortsätt. Du kan också skapa din egen e-mailinbjudan om du har ett Pro- eller Enterprise-paket.
 7. Längst ner på sidan, i rullgardinsmenyn väljer du vilket lands Trustpilot webbsida du vill skicka dina kunder till när de ska skriva sina omdömen. Klicka sedan på Nästa.
 8. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka sedan på Skicka inbjudningar.

Obs: Referensnummer bör inte innehålla några specialtecken såsom # eller *. Om du behöver använda specialtecken, kan du använda / eller - istället.

3. Ange manuellt

Om du endast behöver bjuda in ett fåtal kunder, kan du skriva in dina kunders data manuellt.

Obs: Tänk på att det lätt kan bli fel när du skriver in kunddata för hand. Överväg att skriva in kunddatan i en .csv-fil och ladda upp istället för att skriva in manuellt.

 1. I modulen Samla in omdömen väljer du fliken Bjud in kunder.
 2. Under Bjud in manuellt, väljer du Ange kunddata manuellt.
 3. Ange kundens e-mail, namn och referensnummer i de relevanta fälten och klicka sedan på Lägg till. Repetera detta för varje kund som du vill bjuda in. När kunddatan är klar klickar du på Fortsätt.
 4. I fältet Avsändarnamn anger du din avsändarinformation. Välj svars-e-mailadress i rullgardinsmenyn och klicka på Fortsätt.
 5. Under Välj mall klickar du på Välj mall. Välj den mall du vill ha för ditt språk och din kundupplevelse under optimerade mallar och klicka sedan på Fortsätt. Du kan också skapa din egen e-mailinbjudan om du har ett Pro- eller Enterprise-paket.
 6. Längst ner på sidan, i rullgardinsmenyn väljer du vilket lands Trustpilot webbsida du vill skicka dina kunder till när de ska skriva sina omdömen. Klicka sedan på Nästa.
 7. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka sedan på Skicka inbjudningar.

4. Produktomdömen

Välj manuella produktomdömesinbjudningar om du vill bjuda in kunder till att lämna produktomdömen, men inte har ställt in en automatisk inbjudningsmetod.

 1. I modulen Samla in omdömen väljer du fliken Bjud in kunder.
 2. Under Bjud in manuellt, väljer du Samla in produktomdömen manuellt.
 3. Klicka på Välj fil och ladda upp din .csv-fil. Kolumnerna i .csv-filen måste inkludera följande data i denna ordning: kundens e-mail, kundens namn, referensnummer (och om möjligt, SKU, produktnamn, produkt-URL och bild-URL). Klicka sedan på Fortsätt. Tips: Om det inte var möjligt att organisera din .csv-fil i den angivna ordningen, finns det en snabb lösning. Lägg till kolumnrubriker för att låta vårt system veta vilka data du har placerat i vilka kolumner. Du behöver då skriva dessa exakta kolumnrubriker på engelska: customer email, customer name, reference number, SKU, product name, product URL, image URL.
 4. I fältet Avsändarnamn anger du din avsändarinformation. Välj svars-e-mailadress i rullgardinsmenyn och klicka på Fortsätt.
 5. Under Välj mall klickar du på Välj mall. Välj den mall du vill ha för ditt språk och din kundupplevelse under optimerade mallar och klicka sedan på Fortsätt. Du kan också skapa din egen e-mailinbjudan om du har ett Pro- eller Enterprise-paket.
 6. Längst ner på sidan, i rullgardinsmenyn väljer du vilket lands Trustpilot webbsida du vill skicka dina kunder till när de ska skriva sina omdömen. Klicka sedan på Nästa.
 7. Kontrollera att uppgifterna stämmer och klicka sedan på Skicka inbjudningar.

Obs: Några av dessa tjänster är endast tillgängliga för företag som abonnerar på Trustpilots betaltjänster.