Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Bjud in dina kunder med manuella omdömesinbjudningar

Bjud in dina kunder med manuella omdömesinbjudningar

Det snabbaste sättet att få omdömen är genom att bjuda in tidigare kunder via modulen Bjud in kunder.

Det är enkelt att använda och du kommer snabbt igång med Trustpilot! Här förklarar vi hur du går till väga.

Du kan bjuda in dina kunder manuellt på fyra olika sätt:

1. Ladda upp en fil:

 1. Gå till Inbjudningar och välj fliken Bjud in kunder.
 2. Klicka på Välj en fil och välj en fil från din dator. (Se till att filformatet är antingen .csv eller .txt. Båda formattyperna använder kommatecken eller semikolon som avgränsare.)
 3. Godkänn din fil genom att klicka på Fortsätt.
 4. Kontrollera att dina kunddata stämmer och klicka därefter på Fortsätt.
 5. Lägg till din avsändarinformation och klicka på Fortsätt.
 6. Under Redigera din mall kan du antingen välja vår optimerade mall eller skapa din egen e-mailinbjudan.
 7. Scrolla längst ner på sidan för att välja vilken Trustpilot-webbsida (dvs. vilken språk- & landsspecifik sida) du vill att dina kunder ska omdirigeras till efter att de skrivit sina omdömen. Klicka på Nästa.
 8. Kontrollera att alla detaljer stämmer och klicka på Skicka inbjudningar.
 9. Gå till Inbjudningshistorik och kolla statusen på dina inbjudningar.

Regler och råd för utformandet av din fil:

 • Inga tomma linjer i dokumentet.
 • Maximal filstorlek 50 MB, ej mer än 20 000 rader.
 • Formatet ska vara UTF-8.
 • Datan måste vara separerad med kommatecken eller semikolon.
 • Referensnummersfältet får inte innehålla specialtecken som t.ex. # eller *. Om du vill använda specialtecken som avgränsare, använd / eller - i stället. 

Obs: Som referensnummer kan du använda vilken typ av unik, intern identifikationskod som helst (till exempel fakturanummer eller beställnings-ID). Referensnummerna bör om möjligt vara transaktionsspecifika, snarare än kundspecifika.

Om du behöver hjälp med formateringen av din fil, läs vår artikel Så här skapar du en fil med kunddata för uppladdning.

2. Kopiera och klistra in från ett dokument:

 1. Gå till Inbjudningar och välj fliken Bjud in kunder.
 2. Klicka på Kopiera och klistra in.
 3. Kopiera och klistra in dina kunddata från ditt kalkylblad eller textredigeringsprogram. Du kan kopiera upp till 300 kunder i taget. Datan måste vara avgränsad med tabbar, semikolon (;) eller kommatecken (,).
 4. Kontrollera att kolumnordningen i filen är som följer: (1) e-mail, (2) namn, (3) referensnummer.
 5. När datan är klar klickar du på Fortsätt.
 6. Lägg om nödvändigt till extra inbjudningar manuellt och klicka på Fortsätt.
 7. Konfigurera din avsändarinformation och klicka på Fortsätt.
 8. Under Redigera din mall kan du antingen välja vår optimerade mall eller skapa din egen e-mailinbjudan.
 9. Scrolla längst ner på sidan för att välja vilken Trustpilot-webbsida (dvs. vilken språk- & landsspecifik sida) du vill att dina kunder ska omdirigeras till efter att de skrivit sina omdömen. Klicka på Nästa.
 10. Kontrollera att alla detaljer stämmer och klicka på Skicka inbjudningar.
 11. Gå till Inbjudningshistorik och kolla statusen på dina inbjudningar.

Obs: Referensnummersfältet får inte innehålla specialtecken som t.ex. # eller *. Om du vill använda specialtecken som avgränsare, använd / eller - i stället. 

3. Ange manuellt:

 1. Gå till Inbjudningar och välj fliken Bjud in kunder.
 2. Klicka på Ange manuellt.
 3. Ange kunduppgifterna: e-mailadress, namn och referensnummer.
 4. Klicka på Lägg till och upprepa detta för varje kund du vill bjuda in.
 5. När kunddatan är klar klickar du på Fortsätt.
 6. Konfigurera din avsändarinformation och klicka på Fortsätt.
 7. Under Redigera din mall kan du antingen välja vår optimerade mall eller skapa din egen e-mailinbjudan.
 8. Scrolla längst ner på sidan för att välja vilken Trustpilot-webbsida (dvs. vilken språk- & landsspecifik sida) du vill att dina kunder ska omdirigeras till efter att de skrivit sina omdömen. Klicka på Nästa.
 9. Kontrollera att alla detaljer stämmer och klicka på Skicka inbjudningar.
 10. Gå till Inbjudningshistorik för att följa statusen på dina inbjudningar.

4. Företags- och produktomdömen:

 1. Gå till Inbjudningar och välj fliken Bjud in kunder.
 2. Klicka på Produktomdömen.
 3. Klicka på Välj fil och ladda upp din CSV-fil. (Kolumnerna i CSV-filen ska innehålla: kundens e-mail, kundens namn, referensnummer, SKU, produktnamn, produkt-URL samt bild-URL (valfritt).) Klicka på Fortsätt.
 4. Konfigurera din avsändarinformation och klicka på Fortsätt.
 5. Under Redigera din mall kan du antingen välja vår optimerade mall eller skapa din egen e-mailinbjudan.
 6. Scrolla längst ner på sidan för att välja vilken Trustpilot-webbsida (dvs. vilken språk- & landsspecifik sida) du vill att dina kunder ska omdirigeras till efter att de skrivit sina omdömen. Klicka på Nästa.
 7. Kontrollera att alla detaljer stämmer och klicka på Skicka inbjudningar.
 8. Gå till Inbjudningshistorik och kolla statusen på dina inbjudningar.

Obs: Några av dessa tjänster är endast tillgängliga för företag som abonnerar på Trustpilots betaltjänster.

För mer information, läs vår artikel Bjud in dina kunder till att skriva produktomdömen.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.