TrustScore och stjärnbetyg

Bygg upp förtroendet för din verksamhet hos nya kunder och få dina befintliga kunder att återvända.

Kom igång nu

Ett företags TrustScore är ett övergripande mått på kundnöjdhet, baserat på de företags- och platsomdömen som företaget har på Trustpilot. Stjärnbetyget är en visualisering av företagets TrustScore. I denna artikel kan du läsa om hur både TrustScore och stjärnbetyg beräknas.

Så beräknas en TrustScore

En TrustScore är en siffra mellan 1 och 5. Varje gång någon lämnar ett nytt omdöme om ett företag, räknas företagets sammanlagda TrustScore om. Ett företags TrustScore beräknas med hänsyn till dessa tre faktorer: tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde.

  • Tidsrymd. Nya omdömen väger tyngre än äldre omdömen när vi beräknar en TrustScore. Det senaste omdömet ett företag får väger tyngst, då nya omdömen är en bättre indikation på ett förtags nuvarande kundnöjdhet jämfört med gamla omdömen.
  • Frekvens. Företag behöver kontinuerligt få nya omdömen för att behålla sin TrustScore. Eftersom de senaste omdömena väger tyngst, får ett företag som regelbundet får nya omdömen en mer stabil TrustScore.
  • Bayesianskt medelvärde. I vår uträkning använder vi ett bayesianskt medelvärde för att säkerställa att ett företag med få omdömen initialt får en mer balanserad genomsnittlig TrustScore. Detta innebär att vi i vår uträkning inkluderar värdet av 7 omdömen värda 3,5 stjärnor var i alla TrustScores. Allt eftersom ett företag samlar in fler omdömen, blir detta en mindre betydlig faktor i uträkningen.

Från TrustScore till stjärnbetyg

Efter uträkningen visualiseras ett företags TrustScore som ett stjärnbetyg från 1 till 5 stjärnor, inklusive halva stjärnor. Med hjälp av matematisk avrundning, avrundas stjärnbetyget uppåt eller neråt till en hel eller halv stjärna.

Tabell som visar ett urval av TrustScores samt stjärnbetyg och stjärnsymboler

Obs: Ett företags TrustScore visas som 0 tills det att företaget får sitt första omdöme.

Var hittar jag ett företags TrustScore?

Ett företags TrustScore hittar du på deras företagsprofilsida på Trustpilot.

Att be om omdömen kan leda till högre TrustScore och stjärnbetyg

Företag som regelbundet ber sina kunder att lämna omdömen tenderar att uppnå högre TrustScore än företag som inte samlar in omdömen aktivt. Att aktivt samla in feedback kan leda till att de som haft en positiv upplevelse men inte brukar lämna ett omdöme, faktiskt tar sig tid att göra just detta. Företag som aktivt bjuder in sina kunder till att lämna omdömen får även in mer feedback som de kan använda för att förbättra sin verksamhet.