TrustScore och stjärnbetyg

Bygg upp förtroendet för din verksamhet hos nya kunder och få dina befintliga kunder att återvända.

Kom igång nu

En TrustScore är ett övergripande mått på hur nöjda omdömeslämnare är med ett företag, baserat på alla företags- och platsomdömen ett företag har på Trustpilot. Ett stjärnbetyg är en visuell representation av denna TrustScore. I denna artikel kan du läsa om hur vi beräknar ett företags TrustScore och stjärnbetyg.

Så beräknas en TrustScore

En TrustScore är en siffra mellan 1 och 5. Varje gång någon lämnar ett nytt omdöme om ett företag, räknas företagets sammanlagda TrustScore om. Ett företags TrustScore beräknas med hänsyn till dessa tre faktorer: tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde.

  • Tidsrymd. Nya omdömen väger tyngre än äldre omdömen när vi beräknar en TrustScore. Det senaste omdömet ett företag får väger tyngst, då nya omdömen är en bättre indikation på ett förtags nuvarande kundnöjdhet jämfört med gamla omdömen.
  • Frekvens. Företag behöver kontinuerligt få nya omdömen för att behålla sin TrustScore. Eftersom de senaste omdömena väger tyngst, får ett företag som regelbundet får nya omdömen en mer stabil TrustScore.
  • Bayesianskt medelvärde. I vår uträkning använder vi ett bayesianskt medelvärde för att säkerställa att ett företag med få omdömen initialt får en mer balanserad genomsnittlig TrustScore. Detta innebär att vi i vår uträkning inkluderar värdet av 7 omdömen värda 3,5 stjärnor var i alla TrustScores. Allt eftersom ett företag samlar in fler omdömen, blir detta en mindre betydlig faktor i uträkningen.

Från TrustScore till stjärnbetyg

Efter uträkningen visualiseras ett företags TrustScore som ett stjärnbetyg från 1 till 5 stjärnor, inklusive halva stjärnor. Med hjälp av matematisk avrundning, avrundas stjärnbetyget uppåt eller neråt till en hel eller halv stjärna.

Image_1.jpg

Obs: Ett företags TrustScore visas som 0 tills det att företaget får sitt första omdöme.

Var hittar jag min TrustScore?

Ditt företags TrustScore hittar du på din företagsprofilsida på Trustpilot.

Obs: I september, 2019, lanserade Trustpilot ett nytt system för TrustScore och stjärnbetyg. Vi har automatiskt uppdaterat våra produkter enligt denna ändring. Vi rekommenderar att du uppdaterar dina integrationer och/eller ditt marknadsföringsmaterial ifall du inte redan har gjort detta.