TrustScore och stjärnbetyg

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Ett företags TrustScore är ett övergripande mått på kundnöjdhet, baserat på de företags- och platsomdömen som företaget har på Trustpilot. Stjärnbetyget är en visualisering av företagets TrustScore. I denna artikel kan du läsa om hur både TrustScore och stjärnbetyg beräknas.

Så beräknas en TrustScore

En TrustScore beräknas på en skala mellan 1 och 5.

För företag med mindre än 10 000 omdömen beräknas den sammanlagda TrustScoren på nytt efter det att ett nytt omdöme publiceras. För företag med mer än 10 000 omdömen beräknas TrustScoren på nytt en gång per dag, eftersom en sådan TrustScore inte förändras lika snabbt när detta antal omdömen passerats.

Ett företags TrustScore beräknas med hänsyn till dessa tre faktorer: tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde.

  • Tidsrymd. Nya omdömen väger tyngre än äldre. De senaste omdömena väger tyngst, eftersom aktuella omdömen ger bättre insikt i nuvarande kundnöjdhet.
  • Frekvens. Företag behöver kontinuerligt få nya omdömen för att behålla sin TrustScore. Eftersom de senaste omdömena väger tyngst, genererar regelbunden insamling av omdömen en mer stabil TrustScore.
  • Bayesianskt medelvärde. I vår uträkning använder vi ett bayesianskt medelvärde för att säkerställa att ett företag med få omdömen initialt får en mer balanserad genomsnittlig TrustScore. Detta innebär att vi i vår uträkning inkluderar värdet av 7 omdömen värda 3,5 stjärnor var i alla TrustScores. Allt eftersom ett företag samlar in fler omdömen, blir detta en mindre betydlig faktor i uträkningen.

Från TrustScore till stjärnbetyg

Efter uträkningen visualiseras ett företags TrustScore som ett stjärnbetyg från 1 till 5 stjärnor, inklusive halva stjärnor. Med hjälp av matematisk avrundning, avrundas stjärnbetyget uppåt eller neråt till en hel eller halv stjärna.

Tabell över TrustScore och stjärnbetyg

Ett företags TrustScore kommer att visas som 0 tills företaget får sitt första omdöme.

Var hittar jag ett företags TrustScore?

Ett företags TrustScore hittar du på deras företagsprofilsida på Trustpilot.

Att be om omdömen kan leda till högre TrustScore och stjärnbetyg

Företag som regelbundet ber sina kunder att lämna omdömen tenderar att uppnå högre TrustScore än företag som inte samlar in omdömen aktivt. Att aktivt samla in feedback kan leda till att de som haft en positiv upplevelse men inte brukar lämna ett omdöme, faktiskt tar sig tid att göra just detta. Att regelbundet bjuda in kunder till att lämna kan ökar chanserna för att få värdefull feedback, som kan användas för att förbättra företaget.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles