Hur beräknas en TrustScore?

Bygg upp förtroendet för din verksamhet hos nya kunder och få dina befintliga kunder att återvända.

Kom igång nu

Din TrustScore är ett sätt att mäta din kundnöjdhet, baserat på de företagsomdömen du samlar in på Trustpilot. Den är inte bara ett genomsnitt av dina omdömen.

Formeln som används för att beräkna en TrustScore tar hänsyn till flera faktorer, till exempel antalet omdömen, omdömenas ålder, och varje omdömes stjärnbetyg.

I denna artikel får du en detaljerad genomgång av hur din TrustScore beräknas, och vad du kan göra för att förbättra eller upprätthålla den.

Så här beräknas en TrustScore

Varje gång en konsument ger ett företag ett omdöme mellan 1 och 5 stjärnor, räknar vi om företagets sammanlagda TrustScore. Denna beräkning baseras på samtliga omdömen som företaget samlat in hittills, och tar följande tre huvudfaktorer i beaktande: tidsrymd, frekvens och bayesianskt medelvärde.

Tidsrymd

Det senaste omdömet väger tyngst, då nya omdömen är en bättre indikation på din nuvarande kundnöjdhet jämfört med gamla omdömen. Din TrustScore tar hänsyn till detta genom att ge mindre vikt till gamla omdömen och mer vikt till nya omdömen. Till exempel väger ett omdöme skrivet idag dubbelt så tungt som ett omdöme skrivet för sex månader sen.

Frekvens

Vi beräknar en ny TrustScore varje gång du får ett nytt omdöme. Ju oftare du samlar in omdömen, desto stabilare blir din TrustScore. Till exempel: Ett företag fick 20 5-stjärniga omdömen för två år sedan och har därför en TrustScore på 4,5. Om företaget får ett 1-stjärnigt omdöme idag, kommer företagets TrustScore att sänkas till 3,4.

Bayesianskt medelvärde

Vi använder ett bayesianskt medelvärde för att säkerställa att ett företag med få omdömen initialt får en mer balanserad genomsnittlig TrustScore, istället för en mycket hög eller låg TrustScore baserad på bara ett fåtal omdömen. Detta innebär att vi i beräkningen av en TrustScore automatiskt inkluderar värdet av 7 omdömen på 3,5 stjärnor vardera. Denna faktor får mindre betydelse för ett företags sammanlagda TrustScore i takt med att företaget i fråga får fler omdömen.

Till exempel: om ett företag får ett 1-stjärnigt omdöme, kommer företagets TrustScore att vara 3,2 stjärnor istället för 1 stjärna. Detta förklarar också varför ett företag som endast har 5-stjärniga omdömen kan ha en TrustScore på 4,5 istället för 5,0.

Från TrustScore till stjärnbetyg

När en TrustScore är beräknad visas den som det samlade stjärnbetyget. Med hjälp av standardregler för avrundning kan ditt stjärnbetyg avrundas uppåt eller nedåt med en halv eller hel stjärna, beroende på beräkningen av din TrustScore.

Så här förbättrar och upprätthåller du din TrustScore

1. Leverera en bra kundservice

En bra TrustScore börjar med en bra kundservice. Företag som ägnar särskild uppmärksamhet och avsätter särskilda resurser åt sin kundservice har bäst möjligheter att kunna förbättra den, och därmed få fler positiva omdömen och en bättre samlad TrustScore.

2. Bjud in alla dina kunder till att lämna omdömen

Nöjda kunder behöver ofta bara en liten påminnelse för att lämna ett positivt omdöme. Genom att be alla dina kunder om feedback skapar du även kontakt med dina kunder och visar att du bryr dig om deras åsikter. Kom ihåg att det också är viktigt att besvara dina kunders omdömen, och visa att du är intresserad och engagerad.

3. Dra lärdom av dina omdömen

Trustpilot gör det enkelt att samla in, hantera och analysera omdömen så att företag kan dra lärdom av dem – och om det behövs förbättra sig. Detta gäller både för positiva och negativa omdömen.