Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Förklaring till TrustScore

Din TrustScore ger ett omedelbart mått på din kundnöjdhet, baserat på de företagsomdömen du samlar in på Trustpilot. Formeln som används för att beräkna din TrustScore tar hänsyn till flera faktorer, till exempel antalet omdömen, omdömenas ålder, och varje omdömes stjärnbetyg. Det är mer än bara medelvärdet av dina omdömen.

TrustScoren är utformad för att ge konsumenterna en snabb överblick över betyget kunderna gett ditt företag, där nyare omdömen väger tyngre än äldre. Din TrustScore räknas om varje gång du får ett nytt omdöme på Trustpilot.

Här följer en mer djupgående förklaring av hur din TrustScore beräknas.

Stjärnbetyg

Varje omdöme på Trustpilot har ett stjärnbetyg som bestäms av omdömeslämnaren. Antalet stjärnor (1-5) i varje enskilt betyg motsvaras av ett värde mellan 0-10:

1 stjärna = 0 i värde
2 stjärnor = 2,5 i värde
3 stjärnor = 5 i värde
4 stjärnor = 7,5 i värde
5 stjärnor = 10 i värde

Omdömens värdeminskning över tiden

Nyare omdömen är mer relevanta för konsumenterna än äldre omdömen. Så, ju äldre ett omdöme är, desto mindre väger det i din totala TrustScore. Din TrustScore räknas om varje gång du får ett nytt omdöme. Det går till på så vis att varje gång ett nytt omdöme lämnas räknar vi om värdet av de äldre omdömena, så att nyare omdömen alltid värderas högre än äldre.

Bayesianskt medelvärde

I alla TrustScore-beräkningar inkluderar vi automatiskt värdet av 7 omdömen, som var och en har en TrustScore på 7,0. Denna metod kallas Bayesianskt medelvärde. Vi gör detta för att säkerställa att företag med mycket få omdömen inte får en extremt hög eller extremt låg TrustScore när de precis kommit igång på Trustpilot.

Utan ett Bayesianskt medelvärde i våra TrustScore-beräkningar skulle ett enda positivt omdöme ge ett företag en TrustScore på 10, och ett enda negativt omdöme en TrustScore på 0.

Vi inkluderar alltid det Bayesianska medelvärdet när vi beräknar din TrustScore, men allt eftersom du samlar in fler omdömen blir det Bayesianska medelvärdet en mycket liten faktor i beräkningen av din totala TrustScore.

Den slutliga TrustScoren

Varje gång du får ett nytt omdöme tillämpar vi metoden ovan för att räkna om din TrustScore. Sammanfattningsvis konverteras varje enskilt stjärnbetyg till ett värde mellan 0-10, varje enskilt omdömes bidrag till TrustScoren värderas baserat på dess ålder, och slutligen läggs det Bayesianska medelvärdet till i kalkylen.

Slutresultatet är en TrustScore på en skala mellan 0,0 och 10,0 som visas på din företagsprofil. Dessutom visar vi ett visuellt stjärnbetyg för ditt företag baserat på din TrustScore.

TrustScore mellan 0 och 2,9 = 1 stjärna

TrustScore mellan 3,0 och 4,9 = 2 stjärnor

TrustScore mellan 5,0 och 6,9 = 3 stjärnor

TrustScore mellan 7,0 och 8,9 = 4 stjärnor

TrustScore mellan 9,0 och 10,0 = 5 stjärnor

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.