Frågor och svar om TrustScore

När dina befintliga kunder pratar om ditt företag lyssnar dina potentiella kunder.

Börja samla in omdömen redan idag!

Allt du behöver veta om Trustpilots TrustScore – t.ex. hur vårt stjärnbetygssystem är uppbyggt och hur din TrustScore kan förbättras.

Frågor och svar

Vilka omdömen är mest relevanta – gamla eller nya?

Nya omdömen är en bättre indikation på din nuvarande kundnöjdhet jämfört med gamla omdömen. Din TrustScore tar hänsyn till detta genom att ge mindre vikt till gamla omdömen och mer vikt till nya omdömen. Värdet av ett omdöme minskar med ungefär hälften på ett halvår, vilket innebär att de senaste kundupplevelserna är de viktigaste för din TrustScore.

Varför påverkar nya negativa omdömen min TrustScore så mycket?

Om du har en väldigt hög TrustScore avviker ett negativt omdöme avsevärt från genomsnittet av dina övriga omdömen. Omdömet väger tungt i beräkningen av din TrustScore, eftersom det är nytt och relevant. Ett nytt negativt omdöme har således en större inverkan på din TrustScore än ett nytt positivt omdöme.

Beräknas min TrustScore annorlunda om jag har ett gratiskonto?

Nej, vi behandlar alla företag lika. Företag får inte någon TrustScore-bonus genom att bli kunder hos Trustpilot. TrustScore-beräkningen är 100 % objektiv och gör inte skillnad på företag, oavsett om de betalar för Trustpilots tjänster eller ej.

Är alla omdömen lika mycket värda oavsett vem som har skrivit dem?

Ja, vi behandlar alla omdömen lika. Din TrustScore är baserad på självständiga och individuella omdömen från konsumenter.

Hur hänger mitt stjärnbetyg ihop med min TrustScore?

När ett omdöme lämnas på Trustpilot ger omdömeslämnaren företaget mellan 1 och 5 stjärnor. TrustScoren baseras sedan på en poängskala från 0 till 10. När vi beräknar din TrustScore och konverterar stjärnorna till siffror går vi efter följande tabell:

  • 1 stjärna = 0
  • 2 stjärnor = 2,5
  • 3 stjärnor = 5,0
  • 4 stjärnor = 7,5
  • 5 stjärnor = 10

Hur förbättrar och upprätthåller jag min TrustScore?

Du upprätthåller din TrustScore genom att se till att du har ett konstant flöde av inkommande omdömen, samt genom att besvara så många som möjligt av dessa. Gör så här:

  • Bjud regelbundet in dina kunder till att lämna omdömen med hjälp av vår Automatiska Feedback Service.
  • Implementera en TrustBox på din webbsida, så att du kan visa upp dina omdömen och inspirera folk till att lämna nya.
  • Besvara dina omdömen. Även om detta inte har någon direkt inverkan på din TrustScore visar du genom ditt engagemang att du är fast besluten att ge bra kundservice, vilket i sin tur uppmuntrar dina kunder att lämna fler omdömen.

Hur påverkas min TrustScore av att samma kund lämnar flera omdömen?

Flera omdömen från samma kund ger dig viktiga insikter i hur det går för ditt företag, men det är endast det senaste omdömet från varje kund som räknas med i din TrustScore.