​Översikt: Trustpilots användarriktlinjer

För att folk enklare ska få överblick över Trustpilots regler för omdömeslämnare och communityanvändare har vi sammanfattat våra användarriktlinjer nedan.

Fyra tips för att hålla sig till reglerna:

Visste du detta?

  • Du kan alltid redigera eller uppdatera ditt omdöme.
  • Vi övervakar inte omdömen på Trustpilot – dock använder vi oss av några automatiska mekanismer som förhindrar grovt språkbruk och länkar i omdömestexten. I stället har våra communitymedlemmar möjlighet att meddela oss om omdömen som strider mot våra riktlinjer, och företag kan göra detsamma, vilket då kallas rapportering.
  • Vi kan be dig att ändra ditt omdöme om det strider mot våra riktlinjer – t.ex. om det innehåller anklagelser, eller om det endast handlar om produkten du köpt och inte om kundservicen du fick.

Detta är inte tillåtet på Trustpilot:

  • Om vi ber dig att ändra ditt omdöme så att det överensstämmer med våra riktlinjer och du låter bli, kan vi ta bort ditt omdöme.
  • I normala fall raderar vi inte omdömen eftersom de utgörs av användargenererat innehåll. Om du däremot missbrukar ditt användarkonto på ett sådant sätt att vi behöver radera det, kommer även alla tillhörande omdömen att raderas.
  • Det är inte tillåtet att missbruka våra rapporterings- och meddelandeverktyg, att hota, utnyttja eller utpressa företag, att begå bedrägeri eller att uppföra sig opassande i samband med användning av Trustpilot.

Kom ihåg att detta är endast en sammanfattning! Klicka här för att läsa användarriktlinjerna i sin helhet. Vi har även tips på hur du skriver bra kundomdömen.

Vi har dessutom en uppsättning företagsriktlinjer som gäller för företags användning av Trustpilot. Här hittar du en översikt över dessa.