Trustpilots analysverktyg: marknad – frågor och svar

Trustpilots analysverktyg för marknaden använder maskininlärning och AI-tekniker för att visa hur ditt företag står sig mot andra liknande företag på marknaden. Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna.

Du kan lära dig mer om våra specifika marknadssidor här:

Trustpilots analysverktyg: marknadsinsikter

Trustpilots analysverktyg: liknande företag

Trustpilots analysverktyg: ämnen på marknaden

Trustpilots analysverktyg: mina konkurrenter

Jag kan inte se några data för marknadsinsikter. Vad beror det på?

Marknadsinsikter är inte tillgängliga för domäner med få eller inga omdömen. Vår pipeline genererar marknadsinsikter för företag som uppfyller visa kriterier grundade på faktorer såsom volym och kvalitet på omdömen.

Vilken tidsperiod omfattar sidorna med marknadsanalys?

Våra sidor för Marknaden, däribland Marknadsinsikter, Liknande företag och Marknadsämnen, omfattar en tidsperiod på 182 dagar (6 månader).

Kan jag får tillgång till tidigare marknadsanalyser?

Det är inte möjligt att få tillgång till historiska data från våra sidor med marknadsanalyser.

Hur ofta uppdateras sidan med marknadsanalysdata?

Din grupp med liknande företag uppdateras varje månad, och data för företagen i gruppen uppdateras dagligen.

Hur stor kan en grupp med liknande företag vara?

Grupper med liknande företag består vanligtvis av 80 till 200 företag.

Hur bestämmer vi vilka företag som liknar ditt?

Vi använder maskininlärning för att analysera innehållet i din företagsprofil, webbplats, dina kategorier, platser och omdömesvolym. Dessa insamlade data bestämmer din specifika grupp av liknande företag och justeras kontinuerligt för att återspegla marknadsdynamiken med tiden.

Varför är viss av företagen i min grupp med liknande företag inte direkt konkurrenter?

Vår marknadsanalys syftar till att identifiera specifika företag som delar egenskaper med dig. Det kan hända att dessa inte alltid är direkta konkurrenter, men de ska ha liknande affärsmodeller som du. Exempelvis så är kanske inte en detaljhandelsbank en direkt konkurrent till en valutaväxlingsplattform, men de har båda appdrivna affärsmodeller som kan ge värdefulla insikter om användarupplevelse eller leveransmetoder.

Varför ser jag vissa företag som jag inte tycker är relevanta överhuvudtaget?

Algoritmen för vår marknadsanalys använder innehållet i omdömen, profilbeskrivningar, affärskategorier, webbplatsinnehåll, antal omdömen och omdömeslämnarnas geografiska områden för att identifiera liknande företag. Algoritmen förlitar sig på att företagen har fyllt i sina profilbeskrivningar, så om denna information är ofullständig eller felaktig, kan mindre relevanta företag ibland visas i marknadsgrupper. Men eftersom en marknadsgrupp vanligtvis innehåller mellan 80 och 150 företag, så balanseras effekten av ett fåtal avvikande företag av majoriteten som är mer relevanta företag.

Jag är i fel grupp av liknande företag. Hur kan jag ändra detta?

Våra kategorier baseras på kategorisystemet i Googles Företagsprofiler. Om du tycker att du är i fel grupp av liknande företag föreslår vi att du uppdaterar dina företagskategorier..

Varifrån kommer ämnena?

Vår maskininlärningsalgoritm sorterar igenom miljontals omdömen för att hitta kluster av relaterade ord. Dessa kluster används sedan för att definiera ett ämne. Dessa ämnen baseras på ord och fraser som ofta dyker upp i omdömen på Trustpilot. Det kan exempelvis handla om produkt, kundservice, leverans, osv. Sedan kategoriserar vi ämnen som allmänna och kategori. Här följer en kort beskrivning av de två:

  • Allmänna: dessa omfattar vanliga diskussionsämnen i omdömen för de flesta företag, till exempel kundtjänst, produkter eller leveranstjänster.
  • Kategori: detta är diskussionsämnena i omdömen som är specifika för företag inom en viss bransch eller kategori.

Varför är mitt företag på topp i ämnesgruppen som kan förbättras?

Trots att detta är ämnen där du presterar sämst, kan ditt företag anses vara toppresterande i den här kategorin, eftersom du presterar bra i dessa ämnen jämfört med många liknande företag. Men dessa ämnen är områden där ditt företag kan förbättra sig mest.

Varför är mitt företag i den nedersta gruppen för dina bästa ämnen?

Trots att detta är dina bäst presterande ämnen, kan det hända att du presterar sämre i dessa ämnen än många andra liknande företag. I vilket fall som helst är detta de områden där ditt företag utmärker sig mest.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles