Trustpilots analysverktyg: marknadsinsikter

Denna funktion ingår i paketen Premium, Advanced och Enterprise.

Marknadsinsikter använder AI och maskininlärning för att visa dig hur ditt företag står sig jämfört med liknande företag på Trustpilot. Se hur du presterar i förhållande till andra företag så att du kan förbättra hanteringen av ditt anseende.

Med marknadsinsikter kommer du längre än med data från dina egna omdömen och TrustScore – utveckla din verksamhet och lås upp nya tillväxtmöjligheter i din marknad. Sidan med dina marknadsinsikter framhäver olika trender, ämnen och liknande företag på din marknad som är relevanta för din verksamhet. Använd dessa data för att jämföra dina resultat med liknande företag i samma bransch och stärka ditt företags kundfokus.

Företag som liknar ditt väljs ut baserat på deras likhet med din egen verksamhet. Läs mer om hur vi väljer ut liknande företag i din grupp i Trustpilots analysverktyg: marknad – frågor och svar

Du finner sidan Marknadsinsikter genom att gå till Analysverktyg > Marknad > Marknadsinsikter.

Din marknadsöversikt

Här kan du se en övergripande översikt över hur ditt företag står sig jämfört med liknande företag under de senaste 6 månaderna. Du kommer att se din position på marknaden vad gäller ämnen som Genomsnittligt betyg, TrustScore och Svarsfrekvens för negativa omdömen. Använd låddiagram för att snabbt se om dina resultat överstiger eller ligger under marknadsgenomsnittet.

Låddiagrammen ger dig en snabb översikt över var du står i förhållande till liknande företag baserat på en viss parameter. Marknadsområdet ger en komprimerad översikt över marknaden, exklusive avvikande värden, och visar företag som ligger mellan en procentandel på 25 och 75 för parametern. 

exempel på låddiagram som jämför dig med andra liknande företag

Klicka på knappen Utforska mer för att komma till sidan med Företag som liknar ditt.

Trender på din marknad

Håll koll på hur viktiga omdömesparametrar har förändrats under de senaste 6 månaderna. Detta omfattar TrustScore, Totalt antal omdömen per vecka, Genomsnittligt betyg och Profilvisningar per vecka, jämfört med din grupp av liknande företag. Kolla diagrammen för att se hur ditt företag har presterat över tiden i förhållande till marknaden. Marknadsområdet ger en komprimerad översikt över marknaden, exklusive avvikande värden, och visar företag som ligger mellan en procentandel på 25 och 75 för parametern. 

diagram som visar hur ditt företag har presterat över tiden i förhållande till marknaden

Klicka på knappen Utforska mer för att komma till sidan Liknande företag.

Företag med bäst resultat på din marknad

Jämför hur du har presterat jämfört med liknande företag under de senaste 6 månaderna. Du kan se vilka företag som har presterat bäst vad gäller ämnen som TrustScore, Profilvisningar och Totalt antal omdömen.

Färgerna på ikonerna representerar inte resultatnivåer.

översikt över hur du står dig i förhållande till liknande företag under de 6 senaste månaderna

Klicka på knappen Utforska mer för att komma till sidan Liknande företag.

Ämnen som kan förbättras

Identifiera områden där ditt företag kan förbättras genom att jämföra resultaten på dina fem lägst rankade ämnen med liknande företag under de senaste 6 månaderna. Ditt resultat för ett ämne är ditt genomsnittliga betyg jämfört med marknadens genomsnitt, viktat efter hur ofta dina omdömen nämner ämnet. Använd låddiagrammen för att snabbt få en överblick över ditt företags position på marknaden. Glöm inte att använda pilarna ovanför ämneskortet för att se alla ämnen. 

låddiagram som visar i vilka ämnen ditt företag presterar sämst

Klicka på knappen Utforska mer för att komma till sidan Ämnen på marknaden.

Ämnen där du presterar bäst

Se var du presterar bättre än andra företag i samma bransch. Här kan du se de fem ämnen där du presterar bäst vad gäller din TrustScore och marknadens genomsnitt. Ämnena viktas efter hur ofta dina omdömen nämner ett ämne under de senaste 6 månaderna. Använd pilarna ovanför ämneskorten för att se alla ämnen.

låddiagram som visar i vilka ämnen ditt företag presterar bäst

Klicka på knappen Utforska mer för att komma till sidan Ämnen på marknaden.

Skulle du ha frågor om sidan Marknadsinsikter kan du kolla Marknad – frågor och svar .

Var denna artikel till hjälp?

Related articles