Konfigurera enkel inloggning (SSO) för Trustpilot

Denna funktion ingår i Enterprise-paketet.

Enkel inloggning (SSO) för Trustpilot förbättrar säkerheten för ditt konto genom att ge din egen autentiseringsleverantör åtkomst till din Trustpilot Business-sida. Den här funktionen effektiviserar också hanteringen av användarkonton genom att förenkla administrationen av lösenord och åtkomst.

Konfigurera dina SSO-inställningar

Den här funktionen är endast tillgänglig för användarkonton med rollen administratör. Läs mer om användarkonton här.

 1. Logga in på ditt företagskonto och klicka på Inställningar > Översikt.
 2. Under Företagsinställningar klickar du på Enkel inloggning. Detta öppnar sidan Konfiguration för enkel inloggning (SSO).

Kontakta din Customer Success-manager om inställningsmenyn Enkel inloggning inte är tillgänglig.

 1. Under Uppgifter om identitetsintygare fyller du i din URL för identitetsprovider, Enhets-ID för identitetsprovider och Certifikat för identitetsprovider (i RSA-SHA256-format)

Av säkerhetsskäl kommer vi att ta bort informationen om certifikatet för identitetsprovidern från formuläret när du har sparat det.

 1. Under Uppgifter om tjänstleverantör fyller du sedan i ditt Tjänstleverantörs-ID och ACS-webbadress.
 2. Klicka på Spara.
 3. I popup-fönstret som visas loggar du in med din e-postadress och lösenordet för din organisation.
  Här är ett exempel på hur det kan se ut: popup för att logga in med din e-postadress och ditt lösenord

Verifieringen har lyckats om knappen Verifiera försvinner och du inte ser något felmeddelande.

Om verifieringen misslyckades visas ett felmeddelande längst ned på skärmen. Kontrollera att Uppgifter om identitetsintygare och Uppgifter om tjänstleverantör är korrekta innan du försöker igen. Om problemet kvarstår kontaktar du din Customer Success-manager.

Aktivera enkel inloggning

Nu är du redo att aktivera SSO för din organisation. 

 1. Gå till Användaradministration längst ned på sidan Konfigurering för enkel inloggning (SSO).
 2. Växla Aktivera enkel inloggning till på. Ett meddelande med texten Bearbetar ändringar visas. Detta aktiverar SSO för alla användare i ditt företagskonto. Meddelandet försvinner när SSO är aktiverat.
 3. Logga ut från ditt Trustpilot-konto genom att klicka på personikonen i det övre högra hörnet. Klicka sedan på Logga ut i rullgardinsmenyn som visas.
 4. När du har loggat ut omdirigeras du till Logga in på Trustpilot Business. Klicka på Logga in med SSO.
 5. Ange domännamnet som tilldelats ditt konto och klicka på Logga in.log in with SSO page to enter your domain
 6. En popup kommer att visas. Autentisera dig genom att ange uppgifter om identitetsintygare. När du har autentiserat dig kommer du att loggas in med SSO.

För att inaktivera SSO-inloggning växlar du Aktivera enkel inloggning till av och vänta på att ändringarna ska bearbetas.

Kräv enkel inloggning

Att kräva SSO innebär att alla organisationens användare endast kan logga in via SSO. Därefter kommer det inte längre att vara möjligt att komma åt domäner som är anslutna till företagskonton via e-post och lösenord eller Google-konto.
Om en användare tillhör mer än ett företagskonto kommer denne fortfarande att kunna komma åt domäner som är anslutna till andra företagskonton via e-post och lösenord eller sitt Google-konto.

Så här går du till väga:

 1. Gå till Användaradministration längst ned på sidan Konfigurering för enkel inloggning (SSO).
 2. Växla Kräv enkel inloggning till på. Ett meddelande med texten Bearbetar ändringar visas. När meddelandet försvinner, tillämpas SSO på alla konton.

För att inaktivera Kräv enkel inloggning växlar du Kräv enkel inloggning till av och vänta på att ändringarna ska bearbetas.

För att öka säkerheten och säkerställa uppdaterad åtkomstkontroll kommer användarna att loggas ut automatiskt var 24:e timme, oavsett vad de har gjort under den tiden.

Om du har några frågor kan du läsa Frågor och svar för mer information.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles