Trustpilots analysverktyg: Omdömesinsikter – TrustScore-prognos

Denna funktion ingår i tilläggsmodulen Insights.

Med vår TrustScore-prognos kan du förutse hur förändringar i ditt antal omdömen och genomsnittliga betyg kan påverka din TrustScore under det kommande året.

 

Så här fungerar det

Vi kombinerar tidigare och nuvarande omdömesdata (såsom stjärnbetyg, antal omdömen och tidpunkten för omdömena) med uppskattningar (förväntat antal omdömen och genomsnittligt betyg) för att göra en prognos för din TrustScore under en 12-månadersperiod. 

Standardprognos

Denna funktion ingår i paketen Premium, Advanced och Enterprise.

Standardprognos

Standardprognosen visar hur din TrustScore kan komma att se ut under de kommande 12 månaderna baserat på det antal omdömen du har fått under den senaste tiden och det genomsnittliga betyget för dessa omdömen. Prognosen uppdateras dagligen baserat på de senaste 90 dagarnas rullande genomsnitt.

Skapa en anpassad prognos

Denna funktion ingår i paketen Advanced och Enterprise.

Du kan skapa upp till tre anpassade prognoser baserat på särskilda scenarier.

  1. Logga in på ditt företagskonto och gå till Analysverktyg > Omdömesinsikter > TrustScore-prognos.
  2. Klicka på den blåa plus-knappen.
  3. Ange prognosdata för Antal omdömen och Genomsnittligt betyg. Du kan använda den glidande skalan eller ange siffrorna manuellt.
  4. Klicka på Beräkna.

Redigera eller ta bort en prognos

När en prognos har skapats kan den inte redigeras. Istället måste du radera prognosen och skapa en ny. Så här gör du:

  1. Logga in på ditt företagskonto och gå till Analysverktyg > Omdömesinsikter > TrustScore-prognos.
  2. Hitta prognosen som du vill radera.
  3. Klicka på papperskorgen längst upp till höger. Klicka på Radera för att bekräfta.

Instrumentpanel för prognoser

Du kan utöver prognoserna även se ett antal instrumentpaneler med prognosdata. Om du klickar på informationsrutan för en anpassad prognos kommer instrumentpanelerna att ändras så att de visar data för den valda prognosen jämfört med standardprognosen.

TrustScore och omdömesprognos 

Se din förväntade TrustScore eller antal omdömen för de kommande 12 månaderna.

Instrumentpanel för TrustScore och omdömesprognos

Klicka på de tre punkterna längst upp till höger för att exportera din data eller dela via e-post.

Genomsnittligt betyg

Procentuell fördelning av alla dina omdömen efter stjärnbetyg.

Instrumentpanel för genomsnittligt betyg

Omdömen per månad

Antal omdömen per månad.

Omdömen per månad

Var denna artikel till hjälp?

Related articles