Så här slår du ihop två eller fler företagsprofiler

Denna funktion ingår i Free-paketet.

När någon lämnar ett omdöme om din domän på Trustpilot, får den domänen en egen företagsprofil på Trustpilot. Om ditt företag har flera domäner, kan det hända att du får flera företagsprofiler på Trustpilot. Om så är fallet kan du slå ihop dina profiler till en gemensam huvudprofil.

När sammanslagningen är genomförd, kommer alla dina omdömen från respektive profil att samlas under en och samma huvudprofil. Din huvudprofils TrustScore kommer räknas om utifrån alla sammanslagna omdömen.

En sammanslagning gör det enklare för kunder att hitta och lämna omdömen om ditt företag, och underlättar samtidigt din hantering av omdömen.

När kan jag begära en sammanslagning?

Du kan begära en sammanslagning vid dessa tre situationer:

1. Identiska domäner

 • Om du har fler än en domän, och alla dina domäner i sammanslagningen automatiskt omdirigerar besökare till en huvuddomän.
  Exempel: mittforetag.com är huvuddomänen, och mittforetag.net samt mittforetag.org omdirigerar automatiskt besökare till mittforetag.com.

  Om du omdirigerar besökare till följd av en Rebranding bör du välja "Rebranding" som anledning, annars riskerar sammanslagningen nekas eller ta längre tid.

 • Om du har fler än en domän och varje domän visar identiskt innehåll.
  Exempel: mittforetag.com, mittforetag.net och mittforetag.org delar inte en automatisk omdirigering, men har ett identiskt innehåll.
 • Om du har fler än en domän med identiskt innehåll men på olika språk, vanligtvis till följd av att ditt företag finns i flera olika länder.
  Exempel: mittföretag.com har innehåll på engelska, mittföretag.se har samma innehåll översatt till svenska och mittföretag.dk har samma innehåll översatt till danska.
 • En sammanslagning kan också vara möjlig för domäner med ett innehåll som till viss del skiljer sig åt, men ändå är såpass likartat att vår bedömning är att en sammanslagning kan vara till hjälp för konsumenterna. Om detta är fallet kan processen ta längre tid.

2. Rebranding

Om ditt företag har bytt namn eller varumärke, och din gamla domän omdirigerar besökare till din nya domän.

Exempel: mittgamlaföretag.com omdirigerar automatiskt besökare till mittnyaföretag.com.

Om din rebranding beror på att ditt företag har gått ihop med ett annat företag eller det skett ägarbyte, bör du välja "Fusion eller ägarbyte" istället, annars riskerar sammanslagningen att bli nekad eller ta längre tid.

Om du inte har en automatisk omdirigering efter din Rebranding men använder en annan metod för att omdirigera besökare till din nya domän, är det upp till Trustpilot att avgöra huruvida en sammanslagning är möjlig eller inte.

3. Fusion eller ägarbyte

En sammanslagning kan också vara möjlig om ett företag har köpt eller tagit över ett eller flera företag.

Eftersom alla fusioner, ägarbyten och förvärv ser olika ut, kanske vi behöver kontakta dig för ytterligare information om situationen. Vi godkänner endast en sammanslagning om vi anser att en sådan skulle vara till hjälp för konsumenterna.

Om företaget som har blivit uppköpt eller tagits över fortfarande drivs som ett separat företag eller varumärke, kommer en sammanslagning sannolikt inte godkännas.

Att tänka på

Det finns några saker att ha i åtanke innan du ber om att få slå ihop dina företagsprofiler:

 • En sammanslagning av profiler är permanent och kan inte ångras.
 • Alla omdömen från dina individuella företagsprofiler kommer att visas på en sammanslagen huvudprofil. Detta innebär att huvudprofilens TrustScore kommer att räknas om utifrån de sammanslagna omdömena.
 • Huvudprofilen, tillsammans med omdömena från respektive profil, kommer att markeras med etiketten "Sammanslagning".
 • Sidan Företagets aktiviteter är kopplad till ditt företags huvudprofil och visar din aktivitet under de senaste 12 månaderna. När du slår ihop dina profiler kommer även din sammanslagningsaktivitet att visas. Detta inkluderar:
  • Datumet för sammanslagningen.
  • Vilka domäner som ingick i sammanslagningen, deras före detta TrustScore och antal omdömen.
  • Vilken av de tre ovanstående anledningarna som utgör bakgrunden till sammanslagningen.

I denna artikel kan du läsa mer om vilken information om sammanslagningen som kommer visas.

 • Din huvuddomän är den enda domän som kvalificerar till Google Seller Ratings och Google Shopping.
 • Användare som är kopplade till respektive profil flyttas till huvudprofilen.
 • Inbjudningshistorik, mallar, inbjudningsinställningar och/eller företagsbeskrivning är uppgifter som endast kommer att sparas för den domän du väljer som din huvudprofil (förutsatt att det finns några sådana uppgifter att spara). Motsvarande uppgifter för övriga profiler som ingår i sammanslagningen kommer inte att sparas. Eftersom vi inte kan spara dessa uppgifter för varje profil, behöver du eventuellt ominstallera dina TrustBoxar.
 • Eventuella produktomdömen från profilerna i sammanslagningen flyttas till huvudprofilen, och behöver implementeras genom att lägga till en TrustBox på din webbplats.
 • Om du använder en av våra integrationer behöver du inaktivera denna på samtliga profiler som du vill ska ingå i sammanslagningen. Du kan aktivera integrationen igen efter det att sammanslagningen är genomförd.
 • När besökare söker efter någon av sammanslagningens domäner på Trustpilot, kommer de omdirigeras till huvudprofilen där omdömen visas på besökarens språk. Du kan läsa mer om filtrering efter språk här.
 • Profiler är landsspecifika, vilket innebär att huvudprofilen endast visas på kategorisidorna för det land som den är registrerad i. 

Begär en sammanslagning av profiler

Följ dessa steg om du vill slå ihop dina företagsprofiler på Trustpilot:

 1. Registrera alla företagsprofiler
  Det första steget är att se till att alla domäner i sammanslagningen är registrerade. Här kan du läsa om hur du registrerar en profil.
 2. Kontrollera att du är administratör för samtliga företagsprofiler i denna sammanslagning

  För att vi ska kunna godkänna sammanslagningen behöver du vara administratör för samtliga relevanta profiler. Du behöver också skicka din förfrågan från en e-postadress som är registrerad som administratör för minst en av de domäner som ska ingå i sammanslagningen.

 3. Kontrollera att alla domäner ingår i samma paket

  Om du använder ett av våra betalpaket behöver du kontrollera att alla relevanta domäner ingår i samma paket. Om du har ett betalpaket kan din Customer Success-manager hjälpa dig att lägga till alla aktuella domäner i ditt betalpaket (en ytterligare kostnad kan då tillkomma).

 4. Aktivera behörigheter

  Logga in på ditt företagskonto och gå till Inställningar > Samtyckeshantering. Under Kontohantering klickar du på on/off-knappen för att aktivera behörighet för ALLA relevanta domäner.

  Om du använder en av våra integrationer behöver du inaktivera denna. Du kan aktivera integrationen igen efter att sammanslagningen genomförts.

 5. Fyll i sammanslagningsformuläret
  Klicka på nedanstående länk för att fylla i formuläret och skicka det till vårt supportteam:

  SAMMANSLAGNINGSFORMULÄR

  Vi behöver registrera alla mottagna förfrågningar om sammanslagning, så om du vill göra ändringar efter att ha skickat formuläret (t.ex. om du vill inkludera ytterligare en domän i sammanslagningen) behöver du fylla i och skicka formuläret på nytt.

När du har skickat in din förfrågan kommer en av våra supportmedarbetare gå igenom den för att sedan kontakta dig.

 

Related articles