Riktlinjer för sammanslagning av företagsprofiler

Denna funktion ingår i Free-paketet.

När någon lämnar ett omdöme om din domän på Trustpilot, får den domänen en egen företagsprofil på Trustpilot. Om ditt företag har flera domäner, kan det hända att du får flera företagsprofiler på Trustpilot. Om så är fallet kan du slå ihop dina profiler till en gemensam huvudprofil.

När sammanslagningen är genomförd, kommer alla dina omdömen från respektive profil att samlas under en och samma huvudprofil. Din huvudprofils TrustScore kommer räknas om utifrån alla sammanslagna omdömen.

En sammanslagning gör det enklare för kunder att hitta och lämna omdömen om ditt företag, och underlättar samtidigt din hantering av omdömen.

När kan jag begära en sammanslagning?

Du kan begära en sammanslagning vid dessa tre situationer:

1. Identiska domäner

 • Om du har fler än en domän, och alla dina domäner i sammanslagningen automatiskt omdirigerar besökare till en huvuddomän.
  Exempel: mittforetag.com är huvuddomänen, och mittforetag.net samt mittforetag.org omdirigerar automatiskt besökare till mittforetag.com.

  Om du omdirigerar besökare till följd av en Rebranding bör du välja "Rebranding" som anledning, annars riskerar sammanslagningen nekas eller ta längre tid.

 • Om du har fler än en domän och varje domän visar identiskt innehåll.
  Exempel: mittforetag.com, mittforetag.net och mittforetag.org omdirigeras inte automatiskt, men har ett identiskt innehåll.
 • Om du har fler än en domän med identiskt innehåll men på olika språk, vanligtvis till följd av att ditt företag finns i flera olika länder.
  Exempel: mittföretag.com har innehåll på engelska, mittföretag.se har samma innehåll översatt till svenska och mittföretag.dk har samma innehåll översatt till danska.
 • En sammanslagning kan också vara möjlig för domäner med ett innehåll som till viss del skiljer sig åt, men ändå är såpass likartat att vår bedömning är att en sammanslagning kan vara till hjälp för konsumenterna. Om detta är fallet kan processen ta längre tid.

2. Rebranding

Om ditt företag har bytt namn eller varumärke, och din gamla domän omdirigerar besökare till din nya domän.

Exempel: mittgamlaföretag.com omdirigerar automatiskt besökare till mittnyaföretag.com.

Om din rebranding beror på att ditt företag har gått ihop med ett annat företag eller det skett ägarbyte, bör du välja "Fusion eller ägarbyte" istället, annars riskerar sammanslagningen att bli nekad eller ta längre tid.

Om du inte har en automatisk omdirigering efter din Rebranding men använder en annan metod för att omdirigera besökare till din nya domän, är det upp till Trustpilot att avgöra huruvida en sammanslagning är möjlig eller inte.

3. Fusion eller ägarbyte

En sammanslagning kan också vara möjlig om ett företag har köpt eller tagit över ett eller flera företag.

Eftersom alla fusioner, ägarbyten och förvärv ser olika ut, kanske vi behöver kontakta dig för ytterligare information om situationen. Vi godkänner endast en sammanslagning om vi anser att en sådan skulle vara till hjälp för konsumenterna.

Om företaget som har blivit uppköpt eller tagits över fortfarande drivs som ett separat företag eller varumärke, kommer en sammanslagning sannolikt inte godkännas.

Att tänka på

Det finns några saker att ha i åtanke innan du ber om att få slå ihop dina företagsprofiler:

 • En sammanslagning av profiler är permanent och går inte att ångra.
 • Alla omdömen från dina individuella företagsprofiler kommer att visas på en sammanslagen huvudprofil. Detta innebär att huvudprofilens TrustScore kommer att räknas om utifrån de sammanslagna omdömena.
 • Huvudprofilen, tillsammans med omdömena från respektive profil, kommer att markeras med etiketten "Sammanslagning".
 • I sektionen "Företagets aktiviteter" på din huvudprofil visas din aktivitet från de senaste 12 månaderna. När du slår ihop dina profiler kommer även din sammanslagningsaktivitet att visas där. Detta inkluderar:
  • Datumet för sammanslagningen.
  • Vilka domäner som ingick i sammanslagningen, deras före detta TrustScore och antal omdömen.
  • Vilken av de tre ovanstående anledningarna som utgör bakgrunden till sammanslagningen.

I denna artikel kan du läsa mer om vilken information om sammanslagningen som kommer visas.

 • Din huvuddomän är den enda domän som kvalificerar till Google Seller Ratings och Google Shopping. Det kan ta Google upp till 6 veckor att behandla omdömena från huvuddomänen. Varken Trustpilot eller Google kan påverka handläggningstiden.
 • Användare som är kopplade till respektive profil flyttas till huvudprofilen.
 • Inbjudningshistorik, mallar, inbjudningsinställningar och/eller företagsbeskrivning är uppgifter som endast kommer att sparas för den domän du väljer som din huvudprofil (förutsatt att det finns några sådana uppgifter att spara). Motsvarande uppgifter för övriga profiler som ingår i sammanslagningen kommer inte att sparas. Eftersom vi inte kan spara dessa uppgifter för varje profil, behöver du eventuellt ominstallera dina TrustBoxar.
 • Eventuella produktomdömen från profilerna i sammanslagningen flyttas till huvudprofilen, och behöver implementeras genom att lägga till en TrustBox på din webbplats.
 • Om du använder en av våra integrationer behöver du inaktivera denna på samtliga profiler som du vill ska ingå i sammanslagningen. Du kan aktivera integrationen igen efter det att sammanslagningen är genomförd.
 • När besökare söker efter någon av sammanslagningens domäner på Trustpilot, kommer de omdirigeras till huvudprofilen där omdömen visas på besökarens språk. Du kan läsa mer om filtrering efter språk här.
 • Profiler är landsspecifika, vilket innebär att huvudprofilen endast visas på kategorisidorna för det land som den är registrerad i. 

Begär en sammanslagning av profiler

Om du vill kombinera dina företagsprofiler till en huvudprofil, kan du begära sammanslagning av dina profiler här.

Related articles