​Hur svarar jag ett företag som har besvarat mitt omdöme?

Företag kan svara på omdömen som du har lämnat på Trustpilot. Om du vill fortsätta konversationen med företaget kan du redigera ditt ursprungliga omdöme.

För att Trustpilots plattform ska vara så enkel och lätt att använda som möjligt, finns det ingen svarsfunktion för omdömeslämnare. Det underlättar läsbarheten av omdömena och navigeringen på sajten.

Under vissa omständigheter kan det dock hända att du vill kommentera något av det företaget har tagit upp i sitt svar.

Uppdatera ditt ursprungliga omdöme

För att svara på företagets svar kan du redigera ditt ursprungliga omdöme. Du kan lägga till ett stycke text ovanför eller nedanför det ursprungliga omdömet och markera det som en uppdatering.

Om du väljer detta tillvägagångssätt är det bra om du tydligt markerar det uppdaterade avsnittet i ditt omdöme, så att de som läser omdömet enkelt kan följa konversationen mellan dig och företaget.

Svarsfunktionen ger företag möjligheten att svara på alla sina omdömen (positiva som negativa), samt att initiera en dialog mellan dig och företaget.

Vi vill hålla denna funktion så enkel som möjligt för att Trustpilots sajt ska kunna hållas transparent och okomplicerad - både för omdömeslämnare och företag.