6 tips vid rapportering av omdömen

Företag kan rapportera omdömen som strider mot Trustpilots användarriktlinjer. Här går vi igenom våra bästa tips för att rapporteringen ska gå rätt till.

1. Rapportera endast omdömen som strider mot riktlinjerna

Företag får endast rapportera omdömen som står i strid med våra användarriktlinjer. Du kan inte rapportera ett omdöme bara för att du inte gillar det eller inte håller med om omdömeslämnarens åsikter. Här kan du se en lista över alla giltiga rapporteringsorsaker.

Om det är möjligt rekommenderar vi att du hellre besvarar dina omdömen än rapporterar dem - då kan du visa alla att du är beredd att lyssna på dina kunder och lösa deras problem.

2. Rapportera konsekvent

Tillämpa rapporteringsverktyget på ett konsekvent och rättvist sätt. Rapportera inte bara negativa omdömen (t.ex. alla 1- och 2-stjärniga). Var konsekvent och korrekt när du använder rapporteringsverktyget för att vinna konsumenternas förtroende.

3. Ange rätt rapporteringsorsaker

Om du rapporterar ett omdöme via ditt företagskonto kan du specificera på vilket sätt det strider mot Trustpilots användarriktlinjer genom att ange en eller flera rapporteringsorsaker.

Ange den orsak som motsvarar det problem du identifierat. Om du slarvar med detta steg riskerar du att din rapportering ogiltigförklaras, vilket kan leda till att omdömet återinsätts online igen.

4. Beskriv problemet tydligt och detaljerat

Ringa in problemet så väl som möjligt för att hjälpa Compliance-teamet med utredningen. Vi kan vara till mycket större hjälp om du definierar problemet tydligt.

5. Formulera dig artigt och professionellt

När du rapporterar ett omdöme via ditt företagskonto blir du ombedd att ange en offentlig rapporteringsorsak. Observera att alla som läser omdömen på Trustpilot kommer att kunna se detta, så formulera dig artigt och i enlighet med ditt varumärke.

6. Ange samtliga rapporteringsorsaker som stämmer in på omdömet

Om omdömet strider mot våra riktlinjer på mer än ett sätt, ber vi dig ange samtliga rapporteringsorsaker. Omdömen kan endast rapporteras en gång, såvida de inte redigeras. Om du anger samtliga problem med ett omdöme när du rapporterar det, kan vi behandla allihopa samtidigt.

Vad händer om jag rapporterar omdömen på fel sätt?

Om vårt Compliance-team bedömer att ett företag rapporterat ett omdöme på fel sätt, kommer rapporten att klassas som "ogiltig", och vanligtvis återinsätts också omdömet i fråga på vår plattform. Observera att inkorrekt rapportering av ett stort antal omdömen kan falla under missbruk av vår rapporteringsfunktion, vilket kan leda till disciplinära åtgärder.

Mer information