Så här får du mer information om omdömeslämnare

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Vår funktion "Hitta användare" gör det möjligt för företag att kontakta omdömeslämnare för att be dessa att lämna ytterligare eller mer specifik information om sig själva eller sina upplevelser, vilket i sin tur hjälper företagen att identifiera och lösa problem.

Varför använda verktyget "Hitta användare"?

Ibland kan företag behöva be sina omdömeslämnare om ytterligare uppgifter angående deras omdömen. Ett företag kan t.ex. ha frågor om vem som har skrivit ett omdöme eller vilken del av deras verksamhet omdömet handlar om, eller så känner de inte igen omdömeslämnaren som kund.

Med vårt verktyg Hitta användare kan företag komma i direktkontakt med sina omdömeslämnare* för att få reda på mer om vilka de är och vad de har upplevt. Detta gäller omdömen som har lämnats organiskt, eller omdömen som har lämnats som svar på inbjudningar som skickats ut via andra system än Trustpilots egna. När det gäller dessa omdömen, kan företagen be oidentifierade omdömeslämnare om information som de kan använda till att identifiera omdömeslämnarna som kunder.

På så sätt kan företag snabbt och enkelt samla in uppgifter utan att vare sig behöva ta omvägen via Trustpilots Content Integrity-team eller rapportera omdömet. Omdömet i fråga förblir online och synligt för allmänheten under tiden företaget samlar in den information de behöver.

Testa "Hitta användare"-verktyget först

Företag kan inte rapportera omdömen* av anledningen "Omdömeslämnaren har inte haft en äkta köp- eller serviceupplevelse" förrän de har försökt höra av sig till omdömeslämnaren via verktyget Hitta användare. Dock är övriga rapporteringsorsaker fortfarande tillgängliga för omdömen som står i strid med Trustpilots Riktlinjer för användare.

Så här hittar du en användare

  1. Logga in på ditt företagskonto (tillgängligt både för gratis- och betalkunder).
  2. Klicka på Företagsomdömen i menyn till vänster och leta upp det omdöme vars författare du skulle vilja veta mer om. Om omdömet är organiskt, eller om det lämnats som svar på en inbjudan som inte skickats ut via Trustpilot, kommer alternativet "Hitta användare" att visas under omdömet. Klicka på Hitta användare.
  3. Om det är första gången du använder verktyget guidar vi dig genom processen. Vi förklarar att du kan skriva ett meddelande till omdömeslämnaren där du ber om information, och att vi meddelar dig när du får svar. Klicka på Fortsätt.
  4. Skriv ett vänligt meddelande till omdömeslämnaren där du ber om den information du vill ha. Det kan t.ex. vara referens-, beställnings- eller fakturanummer, kontaktuppgifter eller liknande. Observera att det är helt upp till omdömeslämnaren vad hen väljer att dela med sig av, samt att det inte är möjligt att bifoga filer i svaret.
  5. När du är klar klickar du på Skicka förfrågan. Omdömeslämnaren får då ett e-mail med ditt meddelande och har 5 dagar på sig att svara. En påminnelse skickas efter 3 dagar.
  6. Via ditt företagskonto kan du se och följa vilka omdömeslämnare som har blivit ombedda att lämna information.
  7. När omdömeslämnaren svarar meddelas du via e-mail. Så fort du öppnat meddelandet kan du se svaret under företagsomdömet i fråga via ditt företagskonto. Om det går 5 dagar utan att omdömeslämnaren svarar meddelas du om detta också.
  8. Om omdömeslämnaren lämnar den information du bett om bör detta hjälpa dig att skapa dig en uppfattning om vem personen är och vad hen har upplevt. Vi rekommenderar att du drar lärdom av denna information och använder den till att förbättra din service och åtgärda eventuella problem.
  9. Om du inte får något svar kan du testa att använda påminnelsefunktionen i "Hitta användare"-verktyget, eller att besvara omdömet offentligt. Genom att besvara ett omdöme visar du omdömeslämnaren att du gärna sträcker ut handen för att hjälpa till, och du visar dessutom alla andra att du är villig att lösa problem och förbättra din kundservice. Få tips på hur du besvarar dina omdömen, och läs mer om fördelarna med att besvara negativa omdömen.
  10. Om du inte får något svar efter att ha använt "Hitta användare"-verktyget, och om du har anledning att tro att omdömeslämnaren inte har haft en äkta köp- eller serviceupplevelse hos ditt företag (vilket utgör ett brott mot Trustpilots användarriktlinjer), kan du rapportera omdömet av denna anledning. Enligt vår erfarenhet är det dock bättre att besvara omdömen än att rapportera dem.

*Obs: Verktyget "Hitta användare" är till för omdömen som inte är lämnade som svar på inbjudningar som skickats ut via Trustpilots system (via våra kostnadsfria eller avgiftsbelagda tjänster). Detta kan antingen vara omdömen som lämnats som svar på inbjudningar som skickats av företaget själv, eller organiska omdömen, dvs. omdömen som folk lämnat på eget initiativ.