Så ber du omdömeslämnare om mer information

Denna funktion ingår i paketen Free, Plus, Premium, Advanced och Enterprise.

Vi har ett verktyg som du kan använda för att be omdömeslämnare om mer information om deras upplevelse med ditt företag.

Varför ska jag be omdömeslämnare om mer information?

Ibland kan du behöva be dina omdömeslämnare om ytterligare uppgifter, för att exempelvis verifiera att de faktiskt är kunder till dig. Med vårt verktyg kan du kontakta omdömeslämnaren för att be om mer information som kan hjälpa dig att identifiera och lösa eventuella problem.

Det är dessutom ett obligatoriskt steg att be om information från en omdömeslämnare innan du kan rapportera ett omdöme för anledningen ”Ej baserat på en äkta upplevelse”.

Du får endast använda dig av informationen du får till att identifiera omdömeslämnaren. Du får alltså inte använda informationen för att skicka nyhetsbrev, marknadsföringsmejl, eller på något annat sätt såvida du inte har fått explicit tillåtelse att göra det. Om du inte följer dessa villkor riskerar du att bryta mot dataskyddslagar och våra användar- och försäljningsvillkor för företag.  

Vilken information ber vi omdömeslämnaren om?

Vi skickar ett standardiserat meddelande till omdömeslämnaren i fråga, där det framgår att du önskar ytterligare information. Meddelandet innehåller en länk till ett formulär (se skärmdumpen här nedan) där omdömeslämnaren kan fylla i e-postadress, referensnummer, fullständigt namn och telefonnummer. De uppgifter som omdömeslämnaren väljer att uppge delas därefter med ditt företag. De visas inte offentligt.

Formulär som skickas till omdömeslämnare via funktionen ”Be om information” för att be om mejladress, referensnummer, fullständigt namn och telefonnummer

Kan jag ändra begreppet ”referensnummer”?

Ja. Vi använder ”referensnummer” som standard, men vi förstår att det kan vara mer relevant för ditt företag att be om någonting annat såsom boknings- eller ordernummer. Detta kan du ändra när du aktiverar funktionen för referensnummer. Här hittar du en guide för detta. Efter ändringen kommer termen du valt ersätta ”referensnummer” i formuläret som skickas till omdömeslämnaren.

På vilket språk skickas meddelandet?

Omdömeslämnaren får meddelandet på det språk som personen valde när hen skapade ett användarkonto på Trustpilot.

Så skickar du en förfrågan

Skärmdump av Trustpilot Business där knappen för att ”Be om information” är markerad med rött. Texten under knappen rekommenderar att be omdömeslämnaren om ytterligare information som denne har 3 dagar på sig att skicka in. Under texten finns en knapp som det står ”Skicka förfrågan” på.

  1. Gå till ditt företagskonto och klicka på Hantera omdömen > FöretagsomdömenInkorg
  2. Hitta omdömet som personen du behöver mer information om har skrivit. Klicka på Be om information och Skicka förfrågan.
  3. Därefter får du veta mer om hur funktionen fungerar samt se det standardiserade meddelande som kommer skickas till omdömeslämnaren i fråga, där det framgår att du behöver ytterligare information för att kunna identifiera omdömeslämnaren och hens upplevelse. Tänk på att detta meddelande inte kan redigeras. Klicka på Skicka förfrågan.
  4. Omdömeslämnaren har 3 dagar på sig att svara.
  5. Omdömeslämnarens eventuella svar kommuniceras till dig via e-post och finns även att läsa på ditt företagskonto.

Endast den företagsanvändare som skickat en förfrågan får ett e-postmeddelande gällande ärendet.

Omdömeslämnaren svarar

Om omdömeslämnaren lämnar information som hjälper dig att identifiera personen, har problemet löst sig. Med den nya informationen kan du skapa dig en uppfattning om vem personen är och vad hen har upplevt. Dra gärna lärdom av denna information och använd den till att förbättra din service och åtgärda eventuella problem.

Inget svar – vad händer nu?

Om du inte får något svar kan du försöka besvara omdömet offentligt. Detta är ett bra sätt att tala om för omdömeslämnaren att du vill få kontakt och hjälpa personen vidare. Och då kan även andra se att du är villig att lösa problem och förbättra din kundservice. Här kan du få tips om hur du svarar på omdömen, och här kan du se fördelarna med att svara på kritiska omdömen.

Om användaren inte svarar på din förfrågan och du har anledning att tro att hen inte var berättigad att lämna ett omdöme om ditt företag, kan du rapportera omdömet till vårt Content Integrity-team med motiveringen ”Ej baserat på en äkta upplevelse”. Vår specialiserade programvara utvärderar omdömet och tar bort det om innehållet eller användarens beteende är misstänkt.

Tänk på att en omdömeslämnare som har haft en äkta upplevelse kanske inte nödvändigtvis har köpt något. Personen kan ha varit i kontakt med ditt företag på andra sätt som till exempel genom att besöka din webbsajt eller chatta med någon av dina supportmedarbetare.

Tänk på att vara konsekvent och rättvis när du rapporterar omdömen. Om du enbart rapporterar negativa omdömen ses det som ett missbruk av rapporteringsfunktionen.

När kan jag inte be omdömeslämnaren om information?

Funktionen är inte tillgänglig för omdömen som lämnats som svar på en inbjudan skickad via Trustpilots system.

Finns det en tidsgräns för att be om information?

Nej, du kan använda den här funktionen för omdömen som lämnats för ett par dagar eller ett par år sedan.

Observera dock att det i allmänhet finns en en tidsfrist på 12 månader för att anmäla ett omdöme med motiveringen ”Ej baserat på en äkta upplevelse”. Vi förväntar oss inte att omdömeslämnare sparar denna typ av dokumentation för evigt.

Kan jag be om information mer än en gång?

Tyvärr kan denna funktion endast användas en gång per omdöme.

Föregående Interagera med omdömeslämnare

Nästa Besvara omdömen

 

Related articles