Så använder du funktionen Hitta användare

Denna funktion ingår i Free-paketet.

Kom igång nu

Med vår funktion Hitta användare kan du få ytterligare information om omdömeslämnare och deras upplevelser med ditt företag.

Vad kan jag använda funktionen till?

Ibland kan du behöva be dina omdömeslämnare om ytterligare uppgifter, för att exempelvis verifiera att de faktiskt är kunder till dig. Med vår funktion Hitta användare kan du be omdömeslämnare hjälpa dig att identifiera och lösa eventuella problem.

Hitta användare bör också användas innan du väljer att rapportera ett omdöme för rapporteringsanledningen Ej baserat på en äkta upplevelse.

Vilka uppgifter efterfrågas när jag använder funktionen?

Vi skickar ett standardiserat meddelande till omdömeslämnaren i fråga, där det framgår att du önskar ytterligare information. Meddelandet innehåller en länk till ett formulär (se skärmdumpen här nedan) där omdömeslämnaren kan fylla i e-mailadress, referensnummer, fullständigt namn och telefonnummer. De uppgifter som omdömeslämnaren väljer att uppge delas därefter med ditt företag. Det kommer inte visas offentligt.

Formulär som skickas till omdömeslämnare via funktionen Hitta användare för att be om mejladress, referensnummer, fullständigt namn och telefonnummer

Kan jag ändra begreppet "referensnummer"?

Ja. Vi använder "referensnummer" som standard, men vi förstår att det kan vara mer relevant för ditt företag att be om någonting annat såsom boknings- eller ordernummer. För att ändra detta behöver du be omdömeslämnare att ange ett referensnummer när de skriver ett organiskt omdöme. Här hittar du en guide för detta. Efter ändringen kommer din valda referens ersätta "referensnummer" i formuläret Hitta användare.

Välj en alternativ formulering för 'referensnummer' när Hitta användare-funktionen används

På vilket språk skickas meddelandet?

Omdömeslämnaren får meddelandet på det språk som personen valde när hen skapade ett användarkonto på Trustpilot.

Så använder du funktionen Hitta användare

  1. Logga in på ditt företagskonto och välj Omdömen > Företagsomdömen.
  2. Hitta omdömet som personen du behöver mer information om har skrivit. Klicka på Hitta användare.
  3. Därefter kan du läsa om hur funktionen fungerar samt se det standardiserade meddelande som kommer skickas till omdömeslämnaren i fråga, där det framgår att du behöver ytterligare information för att kunna identifiera omdömeslämnaren och hens upplevelse. Obs: Detta meddelande inte kan redigeras. Klicka på Skicka in begäran.
  4. Omdömeslämnaren har 3 dagar på sig att svara.
  5. Omdömeslämnarens eventuella svar kommuniceras till dig via e-mail och visas även på ditt företagskonto.

Obs: Endast den företagsanvändare som använt funktionen Hitta användare får ett e-mail gällande ärendet.

Omdömeslämnaren har svarat

Omdömeslämnaren har svarat på din Hitta användare-förfrågan

Om omdömeslämnaren lämnar information som hjälper dig att identifiera personen, har problemet löst sig. Med den nya informationen kan du skapa dig en uppfattning om vem personen är och vad hen har upplevt. Dra gärna lärdom av denna information och använd den till att förbättra din service och åtgärda eventuella problem.

Inget svar – vad händer nu?

Omdömeslämnaren har inte svarat på din Hitta användare-förfrågan

Om du inte får något svar kan du besvara omdömet offentligt. Detta är ett bra sätt att tala om för omdömeslämnaren att du vill få kontakt och hjälpa personen vidare. Och då kan även andra se att du är villig att lösa problem och förbättra din kundservice. Du kan få tips på hur du besvarar dina omdömen, samt läsa mer om varför vi rekommenderar att du besvarar negativa omdömen.

Om du inte får ett svar och har anledning att tro att omdömeslämnaren i fråga inte haft en faktisk upplevelse med ditt företag, kan du rapportera omdömet till vårt Content Integrity-team och ange rapporteringsanledningen "Ej baserat på en äkta upplevelse". Då kommer vi att be omdömeslämnaren om dokumentation som kan verifiera omdömet.

Tänk på att vara konsekvent och rättvis när du rapporterar omdömen. Att exempelvis enbart rapportera negativa omdömen anses vara missbruk av rapporteringsfunktionen.

När kan jag inte använda funktionen?

Funktionen Hitta användare är inte tillgänglig för omdömen som lämnats som svar på inbjudan som skickats via Trustpilots system.

Finns det en tidsbegränsning för användning av Hitta användare?

Nej, du kan använda Hitta användare både för omdömen som lämnats för ett par dagar eller ett par år sedan.

Däremot kan omdömen som är äldre än 12 månader i regel inte rapporteras för anledningen Ej baserat på en äkta upplevelse. Vi förväntar oss inte att omdömeslämnare sparar denna typ av dokumentation för evigt.

Kan jag använda funktionen mer än en gång för ett och samma omdöme?

Tyvärr kan denna funktionen endast användas en gång per omdöme.

Föregående Interagera med omdömeslämnare

Nästa Så besvarar du ett omdöme