Jag har blivit ombedd att uppdatera mitt omdöme eller lämna mer information

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2024.

Det kan hända att företaget som du har lämnat ett omdöme kontaktar dig om de anser att ditt omdöme strider mot Trustpilots riktlinjer eller om de tror att ditt omdöme egentligen handlar om ett annat företag.

Varför kontaktar företaget mig?

Som en del av vår rapporteringsprocess, behöver företag som upptäcker problematiska omdömen kontakta dig som omdömeslämnare och be dig att uppdatera ditt omdöme. Ett företag kan kontakta dig av flera olika anledningar:

De känner inte igen dig

Ibland kan företag behöva ytterligare uppgifter, för att exempelvis verifiera att du faktiskt är en kund. Genom att be om specifik information kan företaget snabbt identifiera, sätta sig in i och lösa eventuella problem.

De tror att ditt omdöme handlar om ett annat företag

Om ditt omdöme innehåller något som antyder att det har råkat hamna hos fel företag, kan företaget kontakta dig för att fråga om du verkligen menade att skriva ett omdömen om just dem.

De anser att ditt omdöme strider mot riktlinjerna

Omdömen får inte innehålla känsliga eller personliga uppgifter. Om ett företag anser att du har inkluderat något av detta i ditt omdöme, kan de kontakta dig för att be dig att ta bort det.

Eller så kan det hända att företaget tror att du inte var berättigad att lämna ett omdöme om dem, och de kan då kontakta de dig för att be dig om mer information om din upplevelse.

Hur fungerar det?

Du får ett meddelande på den e-mailadress som är kopplad till ditt användarkonto på Trustpilot. Därefter är det upp till dig hur du vill göra, och du har 3 dagar på dig att svara.

Om du har blivit ombedd att ge mer information som t.ex. ditt referensnummer eller dina kontaktuppgifter, kommer dessa uppgifter inte att publiceras på vår plattform. De kommer endast skickas till företaget skrev omdömet om.

Vad händer om jag inte håller med eller om jag inte svarar?

Om du inte håller med om ändringen företaget ber om eller väljer att inte svara, eller om du inte ger tillräcklig information, kan företaget välja att rapportera ditt omdöme till vårt Content Integrity-team som sedan utreder omdömet.

Var denna artikel till hjälp?

Related articles