Så här använder du TrustBoxar i single-page applications (SPA)

För att TrustBoxen ska laddas programmatiskt måste du:

  • Se till att TrustBox-skriptet infogats i din app
  • Se till att TrustBoxens HTML-kod infogats i din app
  • Lägga till en hänvisning till TrustBoxens HTML-element i JavaScript. Du kan till exempel lägga till ett eget id-attribut i <div>:

<div id="trustbox" class="trustpilot-widget" [lång lista med data-attribut...]> <a href="https://se.trustpilot.com/review/example.com" target="_blank">Trustpilot</a> </div>

Därefter kan du anropa din referens enligt:

var trustbox = document.getElementById('trustbox');

Använd till sist funktionen window.Trustpilot.loadFromElement, som du får genom TrustBox-skriptet, till att läsa in din TrustBox:

window.Trustpilot.loadFromElement(trustbox);