​Översikt över Trustpilots inbjudningsmetoder

Funderar du över hur du ska bjuda in dina kunder till att lämna omdömen? Trustpilot har en rad inbjudningsverktyg anpassade efter ditt företags olika behov, processer och policyer.

Vi har två grundläggande inbjudningsmetoder som du kan använda för att bjuda in dina kunder till att lämna omdömen om ditt företag: manuella inbjudningar och automatiska inbjudningar. Ta reda på vilken inbjudningsmetod som passar dig bäst.

Manuella omdömesinbjudningar

Med manuella omdömesinbjudningar kan du snabbt och enkelt bjuda in tidigare kunder till att lämna omdömen. Det kräver ingen teknisk kunskap och är det bästa sättet att bjuda in kunder på när du precis har kommit igång med Trustpilot.

Du kan bjuda in dina kunder manuellt på fyra olika sätt. Du hittar dessa på ditt företagskonto, under Samla in omdömen.

Automatisk Feedback Service

Trustpilots Automatisk Feedback Service (AFS) är det enklaste sättet att bjuda in dina kunder till att lämna omdömen. AFS skickar ut omdömesinbjudningar efter att kunden har köpt något eller har haft en serviceupplevelse. Denna metod är kompatibel med de flesta plattformer då det är e-mail (och inte ett API) som utlöser AFS.

För att implementera AFS behöver du konfigurera din webbutik eller ditt e-mailsystem så att det lägger till Trustpilot i BCC:-fältet på dina beställnings- eller leveransbekräftelser. När Trustpilot får en kopia av e-mailet utlöser det en e-mailinbjudan som skickas till din kund efter ett bestämt antal dagar.

Trustpilots e-handelsintegrationer

Anslut ditt Trustpilot-konto till din e-handelsplattform med våra e-handelsintegrationer. Integrationerna kommunicerar direkt med din plattform och skapar automatiskt en inbjudan för varje beställning. Du väljer själv om du vill bjuda in dina kunder till att endast lämna företagsomdömen, eller till att lämna både företags- och produktomdömen.

I Trustpilots e-handelsintegrationer ingår:

Tips: Om du inte vet vilken e-handelsplattform du använder kan du ta reda på det med hjälp av detta verktyg.

Customer API

Om du vill ha mer kontroll över hur du skapar dina inbjudningar, kan du använda vår customer API. Det är det mest kraftfulla och flexibla sättet att generera inbjudningar. Du kan använda det för att skapa dina egna inbjudningar som Trustpilot sedan skickar ut å dina vägnar eller för att generera inbjudningslänkar som du själv skickar till kunder.

Unika länkar

Unika länkar är länkar som skickas till kunder med inbjudningar till att lämna företagsomdömen. När du väl har genererat URL-länken kan du använda den var du vill som ett integrerat formulär på din webbsida eller som en länk i ett uppföljningsmail till dina kunder. Det är ditt företag som bestämmer över processen.

När du genererar unika länkar behöver du inte dela din kunddata med Trustpilot. Vi får endast din kunds data när din kund klickar på länken och lämnar ett omdöme.

Business Generated Links

Du kan använda Business Generated Links för både företagsomdömen och produktomdömen. Du behöver bara generera unika inbjudningslänkar för varje beställning och sedan integrera länken i e-mailet du skickar till dina kunder.

Business Generated Links är ett bra alternativ för företag som, av sekretesskäl, föredrar att skicka ut sina omdömesinbjudningar själva istället för att dela kundernas personliga data med Trustpilot.

Obs: Några av dessa inbjudningsmetoder är endast tillgängliga för företag som abonnerar på Trustpilots betaltjänster.