​Översikt över Trustpilots inbjudningsmetoder

Skaffa tilläggsmodulen Invite för att få ett obegränsat antal inbjudningar och samla in fler omdömen.

Skaffa modulen

Vill du veta mer om hur du kan bjuda in dina kunder till att lämna omdömen? Denna artikel hjälper dig att hitta den inbjudningsmetod som passar ditt företag bäst.

Vad är omdömesinbjudningar?

Med hjälp av Trustpilots olika inbjudningsmetoder kan ditt företag bjuda in kunder till att lämna omdömen.

Du kan bjuda in kunder manuellt, automatiskt eller genom våra andra metoder.

Manuella inbjudningar

Trustpilots manuella omdömesinbjudningar är enkla att använda, och kräver ingen teknisk kunskap.

Du kan bjuda in dina kunder manuellt på fyra olika sätt:

Grundläggande inbjudningar

Grundläggande inbjudningar passar företag som vill använda ett eget e-mailsystem för att bjuda in kunder till att lämna omdömen. Grundläggande inbjudningar är enkla att använda, och kräver ingen teknisk kunskap.

När en omdömeslämnare lämnar ett omdöme efter att ha tagit emot en manuell omdömesinbjudan, får omdömet i fråga etiketten "Med inbjudan" på Trustpilot.

Automatiska inbjudningar

När en omdömeslämnare lämnar ett omdöme efter att ha tagit emot en följande automatiska inbjudningar, kommer omdömet i fråga att få etiketten "Verifierat" på Trustpilot.

Automatisk Feedback Service (AFS)

Trustpilots Automatisk Feedback Service (AFS) är det enklaste sättet att kontrollera dina inbjudningar. AFS skickar automatiskt ut omdömesinbjudningar efter att kunden har köpt något eller haft en serviceupplevelse med ditt företag. AFS kan konfigureras så att dina kunder bjuds in till att lämna både företags- och produktomdömen.

Trustpilots e-handelsintegrationer

Du kan ansluta ditt företagskonto till din e-handelsplattform för att skicka omdömesinbjudningar. Våra e-handelsintegrationer kommunicerar direkt med din plattform och skickar automatiskt en inbjudan vid varje beställning. Du kan bjuda in dina kunder till att endast lämna ett företagsomdöme, ett produktomdöme eller både och på samma gång.

Customer API

Om du vill ha mer kontroll över hur du skapar dina inbjudningar, kan du använda Customer API. Du kan använda det för att skapa dina egna inbjudningar som Trustpilot sedan skickar ut å dina vägnar, eller för att generera en inbjudningslänk som du själv skickar.

Unika länkar

En unik länk passar företag som vill kontrollera sina inbjudningar med hjälp av interna verktyg. Med en unik länk kan dina kunder lämna ett företagsomdöme utan att logga in på Trustpilot. Varje länk är unik för en specifik interaktion mellan kund och företag. När du har genererat länken på din egen server, kan du använda den var som helst. Trustpilot får din kunds data när din kund klickar på länken och lämnar ett omdöme.

Andra inbjudningar

Business Generated Links

En Business Generated Link passar företag som vill kontrollera sina inbjudningar med interna verktyg. Med en Business Generated Link blir dina kunder inbjudna till att lämna ett omdöme utan att logga in på Trustpilot. Du behöver bara generera unika inbjudningslänkar för varje beställning, och sedan integrera länken i e-mailet du skickar till dina kunder. All data är krypterad, fram till dess att dina kunder accepterar Trustpilots villkor och klickar för att skicka ett omdöme. Business Generated Links är ett bra alternativ för företag som av sekretessäl föredrar att inte dela personuppgifter med Trustpilot.

 

Obs: Några av dessa inbjudningsmetoder är endast tillgängliga för företag som använder sig av Trustpilots betaltjänster.

Läs gärna vår artikel 4 tips för att optimera dina omdömesinbjudningar.