Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

Trustpilot-terminologi

Vissa Trustpilot-termer kan vara svåra att förstå i början - därför har vi satt ihop denna ordlista med några av våra vanligaste uttryck.

Klicka på en term för att läsa mer om den. Varje term länkar till en artikel med mer djupgående information om produkten, funktionen eller saken i fråga.

A

API:er

Ett API (Application Programming Interface) är en uppsättning rutiner, protokoll och verktyg som används till programmering. Ett API anger hur programvarukomponenter ska interagera. Uppgifter automatiseras så att varken kunskap eller åtgärder krävs av användaren. Med hjälp av API:er kan du slå samman Trustpilots inbjudnings- och svarsprocesser i ditt CRM-system eller e-mailprogram, och därmed tillföra de säkerhets- och anpassningsmöjligheter som ditt nuvarande system erbjuder.

Automatisk Feedback Service

AFS (Automatisk Feedback Service) är en av Trustpilots inbjudningsmetoder. När du anslutit AFS till din webbutik eller ditt e-mailsystem skickar det automatiskt ut e-mail till dina kunder och bjuder in dem till att lämna omdömen på Trustpilot om sina köp- eller serviceupplevelser.

Avsändarinformation

För att kunna ställa in Automatisk Feedback Service måste du ange din avsändarinformation. Fyll in ditt avsändarnamn och din avsändar-e-mail - dessa uppgifter kommer att bli synliga för dina kunder när de tar emot dina inbjudningar, samt säkerställa att dina e-mail hamnar i kundernas inkorgar och inte i deras skräppost.

B

Business Generated Links

Business Generated Links är en av Trustpilots inbjudningsmetoder som huvudsakligen riktar sig till företag som har strikta restriktioner om att inte dela sina kunders personuppgifter med tredjeparter. Denna inbjudningsmetod används t.ex. av finansinstitut och hälso- och sjukvården.

C

Compliance-team

Trustpilots Compliance-team ingår i den större enheten Trust & Transparency. Vårt Compliance-team säkrar Trustpilots trovärdighet genom att skydda omdömesplattformen från fabricerade omdömen, bedrägeriförsök och annat missbruk av våra tjänster. De hjälper både användare och företag att hålla sig till Trustpilots riktlinjer.

D

Dashboard

Dashboardet är den sida som våra företagsanvändare landar på när de loggar in på sina Trustpilot-konton. Dashboard-sidan består huvudsakligen av två delar: en statistikdel som visar hur företaget presterar, samt en checklista som visar vad som behöver göras härnäst när det gäller insamlandet, hanterandet och delandet av omdömen.

F

Facebook Like-box

Facebook Like-boxen är en funktion som företag kan lägga till på sin profilsida för att öka kundförtroendet.

Flera omdömen

Dina återkommande kunder har möjlighet att lämna flera omdömen om ditt företag - ett efter varje köp- eller serviceupplevelse.

Företagskonto

Företagskontot är ett företags Trustpilot-konto, som nås via inloggningssidan för företag.

G

Garantibox

Garantiboxen är en funktion som företag kan lägga till på sin profilsida för att upplysa sina kunder om en särskild tjänst de erbjuder.

Google Seller Ratings

Google Seller Ratings är ett automatiserat tillägg som visar annonsörer med höga betyg. Google sammanställer sina Seller Ratings från välrenommerade företagsomdömeskällor.

Grundläggande inbjudningar

Med grundläggande inbjudningar använder du din egen e-mailtjänst till att bjuda in dina kunder till att lämna omdömen på Trustpilot. Kopiera länken under fliken Grundläggande inbjudningar och klistra in den i de e-mail du skickar till dina kunder.

I

Inbjudningshistorik

Under fliken Inbjudningar på företagskontot finns företagets Inbjudningshistorik, som ger en överblick över de inbjudningar som skickats ut till kunderna.

Integrerat omdömesformulär

Det integrerade omdömesformuläret ger dina kunder möjlighet att lämna omdömen på Trustpilot via din webbsida. Detta omdömesformulär är utformat för att integreras i utchecknings-flödet på ett företags webbsida.

K

Kategori-badge

En kategori-badge visar ett företags placering i en särskild kategori.

M

Mallredigerare

Mallredigeraren är ett verktyg med hjälp av vilket företag kan skapa e-mail med omdömesinbjudningar att skicka till sina kunder. Du hittar den under fliken Inbjudningar på ditt företagskonto.

Manuella inbjudningar

Med manuella inbjudningar kan du fylla i dina kunddata antingen manuellt, genom att klippa och klistra eller genom att ladda upp en fil.

Marknadsföringsmaterial

Vi har ett helt bibliotek med marknadsföringsmaterial där företag kan hitta varumärkesmaterial till sina webbsidor, mallar till sociala medier och material för offline-marknadsföring. Här ingår bland annat Trustpilots officiella varumärkesgrafik, logotyper och klistermärken.

O

Omdömestaggning

Med vår funktion omdömestaggning kan du kategorisera eller tagga dina omdömen enligt olika aspekter av din verksamhet. Genom att tagga dina omdömen kan du enkelt analysera dina prestationer segment för segment, samt kartlägga de huvudsakliga temana bland dina företagsomdömen.

Optimerad inbjudningsmall

Den optimerade inbjudningsmallen är Trustpilots standardmall för e-mailinbjudningar. Vi har testat olika varianter för att komma fram till den mest effektiva designen, och här är den! Detta är det e-mail som skickas till dina kunder med inbjudningar till att lämna omdömen om ditt företag. Det kan antingen anpassas till ditt varumärke eller skickas som det är.

Organiska omdömen

Organiska omdömen är omdömen som kunder skrivit på eget initiativ, dvs. utan att ha blivit inbjudna till att göra det.

P

Produktomdömen

Produktomdömen ger kunder möjlighet att lämna omdömen om produkter de har köpt. Andra kunder kan läsa dessa när du står inför ett köpbeslut. De implementeras direkt på ditt företags produktsida.

Promotion-box

Promotion-boxen är en funktion som företag kan lägga till på sin profilsida för att dra uppmärksamheten till sitt varumärke och sin kundservice.

R

Referensnummer

Med referensnummer menar vi den term som företag använder för identifiering av kundtransaktioner i sin databas, t.ex. beställnings-ID, kund-ID eller bokningsnummer. En användare kan bli ombedd att ange sitt referensnummer när denne lämnar ett omdöme.

Rich Snippets

Rich Snippets är ett slags strukturerad datauppmärkning som webbsidor kan lägga till i sin befintliga HTML-kod, och som gör det lättare för sökmotorer att tolka informationen på varje webbsida.

S

SPF-record

Ett SPF-record (Sender Policy Framework) är ett slags DNS-tjänst som identifierar vilka servrar som har tillåtelse att skicka e-mail å din domäns vägnar. Det hindrar spammare från att skicka obehöriga e-mail via din webbsida, och förhindrar att dina kunder får spam skickat till sig i ditt namn.

T

TrustBox

Trustpilots TrustBoxar är widgets som kan integreras på din webbsida för att visa upp dina senaste omdömen, din TrustScore och ditt stjärnbetyg.

TrustBox Signature

TrustBox Signature är utformad för att integreras i din e-mailsignatur. Med den kan du framhäva din aktuella TrustScore i alla utgående e-mail.

Trustpilot Labs

Trustpilot Labs är en experimentell plattform som ger Trustpilot-kunder fri tillgång till våra nya prototyper.

Trustpilots Supportcenter

Trustpilots Supportcenter är en webbplats med massor av användbar information om Trustpilot. Här kan företag och omdömeslämnare hitta guider och artiklar om våra produkter, vår plattform, våra processer och våra riktlinjer. Supportcentret finns tillgängligt på 7 språk.

TrustScore

TrustScore är ett mått på kundnöjdhet som baseras på de omdömen du samlar in på Trustpilot. Formeln som används för att beräkna TrustScoren bygger på ett Bayesianskt medelvärde och tar hänsyn till flera faktorer, till exempel antalet omdömen, omdömenas ålder, och varje omdömes stjärnbetyg.

U

Unika länkar

Unika länkar är en av Trustpilots inbjudningsmetoder. Det är en länk som tillåter kunder att publicera omdömen utan att behöva logga in på Trustpilot. Varje unika länk genereras och sparas på företagets egen server. Denna metod används ofta av företag vars kunduppgifter är konfidentiella och inte kan delas med Trustpilot.

OBS: Några av dessa tjänster är endast tillgängliga för företag som abonnerar på Trustpilots betaltjänster.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.