Vad händer när ett företag rapporterar ett omdöme?

Vi undersöker omdömet och ifall vi kommer fram till att det strider mot våra riktlinjer, vidtar vi lämpliga åtgärder.

Vi har en organiserad rapporteringsprocess som hanteras av vårt Content Integrity-team. Vilken åtgärd som följer beror på vilken anledning omdömet har rapporterats för.

1. Ett ärende upprättas

När ett omdöme rapporteras upprättas ett ärende hos vårt Content Integrity-team. Ärendet placeras i kö och utreds så småningom av våra Content Integrity-medarbetare.

Obs: Endast omdömen som rapporterats för skadligt eller olagligt innehåll döljs under utredningen.

2. Vi undersöker omdömet

Våra Content Integrity-medarbetare bedömer huruvida det rapporterade omdömet strider mot våra riktlinjer för omdömeslämnare på det sätt som angivits i rapporten. Om en omdömeslämnare behöver redigera sitt omdöme, eller skicka in dokumentation, kontaktar vi omdömeslämnaren och ber personen att göra detta inom 3 dagar.

Om omdömeslämnaren inte förstår exakt vad som krävs kan det dock hända att processen drar ut på tiden. Vi hanterar alla ärenden så fort som möjligt, men vissa kan ta längre tid att lösa än andra.

3. Ärendet avslutas

Vårt Content Integrity-team meddelar dig resultatet av utredningen och du får veta om omdömet blir kvar online eller tas bort.

Omdömet blir kvar online

Ett omdöme blir kvar online om det inte strider mot våra riktlinjer enligt den anledning det rapporterades för, om det fattas tillräckliga bevis för överträdelsen, eller om omdömeslämnaren kunde lösa det utpekade problemet.

Omdömet tas bort

Ett omdöme tas bort om det strider mot våra riktlinjer, om omdömeslämnaren inte löser det utpekade problemet eller om det inte går att lösa.

Obs: Vi raderar inte omdömen, så om en omdömeslämnare återkommer till oss vid en senare tidpunkt och skickar in dokumentation eller uppdaterar sitt omdöme, kan vi återinsätta det.

Se status för rapporterade omdömen

Gå til ditt företagskonto på Trustpilot och ta dig till dina företagsomdömen. Under varje omdöme kan du se status och historik.

Kan jag redigera eller radera min rapport?

När du väl har rapporterat ett omdöme och skickat in all information, kan du inte redigera eller radera din rapport. Om du vill ändra något i din rapport kan du kontakta vårt Content Integrity-team och tala om för oss vad problemet är, vilket omdöme det handlar om, samt ange omdömeslämnarens användarnamn.

Eftersom vi får en hel del meddelanden kan det ta lite tid att behandla och besvara din förfrågan. Därför rekommenderar vi dig att noga kontrollera din rapport och se till att allt stämmer innan du skickar in den.