​Vad händer när ett företag rapporterar ett omdöme?

På Trustpilot prioriterar vi transparens. Här kan du läsa transparensrapporten från 2022.

Vi undersöker omdömet och om vi kommer fram till att det strider mot våra riktlinjer för den rapporterade anledningen, vidtar vi lämpliga åtgärder.

Vi har en organiserad rapporteringsprocess som hanteras av vårt Content Integrity-team.

1. Ett ärende upprättas

Omdömen kan bara rapporteras av en anledning åt gången. När ett omdöme rapporteras upprättas ett ärende hos vårt Content Integrity-team. Ärendet placeras i kö och utreds så småningom av våra Content Integrity-medarbetare.

Under utredningen döljs endast omdömen som har rapporterats för skadligt eller olagligt innehåll.

2. Vi undersöker omdömet

Våra Content Integrity-medarbetare bedömer huruvida det rapporterade omdömet strider mot våra riktlinjer på det sätt som angivits i rapporten.

Om en omdömeslämnare behöver redigera sitt omdöme, eller skicka in dokumentation, blir omdömeslämnaren kontaktad och ombedd att vidta åtgärder inom 3 dagar. Om omdömeslämnaren inte förstår exakt vad som krävs kan det dock hända att processen drar ut på tiden. Vi hanterar alla ärenden så fort som möjligt, men vissa kan ta längre tid att lösa än andra.

3. Ärendet avslutas

Vårt Content Integrity-team meddelar dig om resultatet för undersökningen och du får veta om omdömet ska bli kvar online eller tas bort.

Omdömet blir kvar online

Ett omdöme blir kvar online om det inte strider mot våra riktlinjer för den valda anledningen, om det fattas tillräckliga bevis för överträdelsen, eller om omdömeslämnare kunde lösa det utpekade problemet.

Omdömet tas bort

Ett omdöme kan tas bort om det strider mot våra riktlinjer, om omdömeslämnaren inte löser det utpekade problemet eller om det inte går att lösa.

Vi raderar inte omdömen och det kan hända att vi lägger upp dem igen om en omdömeslämnare återkommer till oss vid en senare tidpunkt och skickar in dokumentation som krävs eller uppdaterar sitt omdöme.

Kolla status för ett rapporterat omdöme

Vi uppdaterar statusen för varje rapporterat omdöme under utredningens gång. Klicka på flaggikonen under omdömet för att se omdömets status.

Omdömesstatus: Undersökning pågår

Alternativt kan du se alla dina rapporteringar genom att gå till ditt företagskonto och välja Hantera omdömen > Företagsomdömen > Rapporteringsaktivitet. Läs mer här.

Kan jag redigera eller radera min rapport?

När du väl har rapporterat ett omdöme och skickat in all information, kan du inte redigera eller radera din rapport. Om du vill ändra något i din rapport kan du kontakta vårt Content Integrity-team och tala om för oss vad problemet är, vilket omdöme det handlar om, samt ange omdömeslämnarens användarnamn.

Eftersom vi får en hel del meddelanden kan det ta lite tid att behandla och besvara din förfrågan. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar att rapporteringen stämmer innan du skickar in den.

Föregående Så här rapporterar du företagsomdömen från ditt företagskonto Så här rapporterar du produktomdömen via ditt företagskonto

Nästa Vad händer om ett företag missbrukar rapporteringsfunktionen?

Var denna artikel till hjälp?

Related articles