Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Sök på Trustpilots Supportcenter för att läsa om Google Seller Ratings, Rich Snippets, TrustBoxar och produktomdömen, samt för att se steg-för-steg-guider som visar hur du redigerar dina omdömen och kontoinställningar

​Vad händer efter att ett företag rapporterat ett omdöme?

Rapportering av omdömen är det första steget i en strukturerad rapporteringsprocess som hanteras av vårt Compliance-team. Denna process kan ta tid, och vilken åtgärd som måste vidtas beror på vad omdömet rapporterats för.

1. Ett ärende upprättas

När ett företag rapporterar ett omdöme upprättas ett ärende i systemet som används av vårt Compliance-team. Ärendet placeras i en kö av förfrågningar som ska bedömas och hanteras av våra Compliance Agents.

Det finns dock ett undantag: om ett omdöme rapporteras av anledningen "Omdömeslämnaren har inte haft en äkta köp- eller serviceupplevelse" efter att företaget använt sig av Hitta användare-verktyget. Omdömeslämnaren kontaktas då direkt.

II detta andra scenario genererar rapporteringen av ett omdöme automatiskt ett standard-e-mail som skickas till omdömeslämnaren. Denne blir ombedd att uppvisa dokumentation som styrker upplevelsen med företaget i fråga. Omdömeslämnaren har 7 dagar på sig att förse oss med dokumentationen. Om omdömeslämnaren svarar på e-mailet kommer en Compliance-agent att titta på meddelandet och dokumentationen.

2. Vårt Compliance-team hanterar ärendet

Våra Compliance Agents gör individuella utredningar av alla ärenden för att se om de strider mot våra Riktlinjer för användare av den anledning de rapporterats för. Om de bedömer att en omdömeslämnare måste redigera sitt omdöme eller förse oss med ytterligare dokumentation, tar vi kontakt med denne. Vi framför vårt ärende och ger omdömeslämnaren 7 dagar på sig att vidta åtgärder.

Om omdömeslämnaren inte förstår exakt vad som krävs kan det dock hända att processen drar ut på tiden. Vi hanterar alla ärenden så fort som möjligt, men vissa kan ta längre tid att lösa än andra.

3. Omdömen återinsätts eller blir kvar offline

Företag undrar ofta om de kommer att få besked om resultatet av ett rapporterat omdöme, och i så fall hur.

Vi meddelar företag om ett omdöme de rapporterat återinsätts. Vårt Compliance-team skickar då ett e-mail till den e-mailadress som är kopplad till företagets Trustpilot-konto. (Tips: Om du inte får dessa e-mail - kontrollera vilken e-mailadress som är kopplad till ditt företagskonto.)

Vi meddelar däremot inte företaget som rapporterat omdömet om omdömet i fråga hålls kvar offline på grund av att det eller de problem det rapporterats för inte lösts.

Frågor?

Om du har ytterligare frågor om vår rapporteringsprocess kan du besöka vårt Support-center eller kontakta oss via e-mail på compliance@trustpilot.com.

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.