​Vad händer efter att ett företag rapporterat ett omdöme?

Om ett företag rapporterar ett omdöme, som strider mot våra riktlinjer, kan omdömeslämnaren bli ombedd att redigera det. Om problemet inte kan lösas, kan omdömet bli borttaget.

Vi har en strukturerad rapporteringsprocess, som hanteras av vårt Content Integrity-team. Det första steget i denna process är rapportering av ett omdöme. Processen är tidskrävande, och vilka åtgärder som behöver vidtas beror på vad ett omdöme rapporterats för.

1. Ett ärende upprättas

När ett företag rapporterar ett omdöme, upprättas ett ärende i det system som används av vårt Content Integrity-team. Ärendet placeras i en kö av förfrågningar som ska bedömas och hanteras av våra Content Integrity-medarbetare.

2. Vårt Content Integrity-team hanterar ärendet

Våra Content Integrity-medarbetare bedömer huruvida det rapporterade omdömet strider mot våra Riktlinjer för omdömeslämnare av vald anledning. Om en omdömeslämnare behöver redigera sitt omdöme, eller skicka in dokumentation, blir omdömeslämnaren kontaktad och ombedd att vidta åtgärder inom 7 dagar.

Om omdömeslämnaren inte förstår exakt vad som krävs kan det dock hända att processen drar ut på tiden. Vi hanterar alla ärenden så fort som möjligt, men vissa kan ta längre tid att lösa än andra.

3. Omdömet återinsätts eller blir kvar offline

Vårt Content Integrity-team ger dig besked om varje omdöme du rapporterar. (Tips: Om du inte får dessa e-mail – kontrollera vilken e-mailadress som är kopplad till ditt företagskonto.)

Obs: Vi tar endast bort omdömen – vi raderar dem inte. Om en omdömeslämnare återkommer till oss med dokumentation eller redigerar sitt omdöme, så att det lever upp till våra riktlinjer trots att 7 dagar har passerat, kan vi alltid återinsätta omdömet.

Du kan följa statusen för ett rapporterat omdöme på ditt Företagskonto > Omdömen > Företagsomdömen. Leta upp omdömet du har rapporterat och välj Visa mer längst upp i högra hörnet.

I vilka fall kan ett omdöme bli återinsatt?

  • Om rapporteringen ogiltigförklaras, dvs. om omdömet inte strider mot våra riktlinjer av angiven anledning eller om det inte finns tillräckligt med bevis.
  • Om omdömeslämnaren har redigerat sitt omdöme så att problemet i fråga har lösts.

Att företaget inte håller med omdömeslämnaren om det som står i omdömet är inte en tillräcklig grund för att ta bort det. Till skillnad från en domstol står det inte i Trustpilots makt att avgöra vilken av parterna som har rätt, och därför måste vi inta en neutral hållning. Vi uppmanar dock företag att besvara sina omdömen, eftersom de då har möjlighet att framföra sin version av händelseförloppet.

Kan ett företag redigera eller ändra sin rapportering?

När ett omdöme har rapporterats och informationen har skickats kan rapporteringen inte redigeras. Företag som behöver ändra en rapporteringsorsak kan kontakta vårt Content Integrity-team med en beskrivning av problemet och vilket omdöme det gäller (inklusive omdömeslämnarens användarnamn).

Eftersom vi får en hel del meddelanden kan det ta lite tid att behandla och besvara din förfrågan. Därför rekommenderar vi alla företagsanvändare att noga kontrollera att rapporteringen stämmer innan den skickas in.