​Vad händer efter att ett företag rapporterat ett omdöme?

Om ett företag rapporterar ett omdöme som strider mot våra riktlinjer kan omdömeslämnaren bli ombedd att redigera det. Om problemet inte bedöms kunna lösas kan omdömet komma att bli borttaget.

Rapportering av omdömen är det första steget i en strukturerad process som hanteras av vårt Content Integrity-team. Denna process tar tid, och vilken åtgärd som måste vidtas beror på vad omdömet rapporterats för.

1. Ett ärende upprättas

När ett företag rapporterar ett omdöme upprättas ett ärende i systemet som används av vårt Content Integrity-team. Ärendet placeras i en kö av förfrågningar som ska bedömas och hanteras av våra Content Integrity-medarbetare.

2. Vårt Content Integrity-team hanterar ärendet

Våra Content Integrity-medarbetare gör individuella utredningar av alla ärenden för att se om de strider mot våra användarriktlinjer av den anledning de rapporterats för. Om vi bedömer att omdömet behöver redigeras eller att vi behöver ytterligare dokumentation kontaktar vi omdömeslämnaren och förklarar att denne måste vidta åtgärder inom de närmaste 7 dagarna.

Om omdömeslämnaren inte förstår exakt vad som krävs kan det dock hända att processen drar ut på tiden. Vi hanterar alla ärenden så fort som möjligt, men vissa kan ta längre tid att lösa än andra.

Observera att vi endast tar bort omdömen – vi raderar dem inte. Om en omdömeslämnare återkommer till oss med dokumentation eller redigerar sitt omdöme så att det lever upp till våra riktlinjer efter att dessa 7 dagar har gått, kan vi således alltid återinsätta omdömet.

3. Omdömet återinsätts eller blir kvar offline

Företag undrar ofta om de kommer att få besked om resultatet av ett rapporterat omdöme, och i så fall hur.

Vi meddelar företag om ett omdöme de rapporterat återinsätts. Vårt Content Integrity-team kontaktar då företaget på den e-mailadress som är kopplad till dess Trustpilot-konto. (Tips: Om du inte får dessa e-mail – kontrollera vilken e-mailadress som är kopplad till ditt företagskonto.)

Om ett rapporterat omdöme hålls kvar offline på grund av att problemet inte har lösts, meddelas företaget som rapporterat omdömet via e-email.

Vad krävs för att att omdöme ska återinsättas?

Rapporterade omdömen kan återinsättas om:

  • rapporteringen ogillas, dvs. om omdömet inte strider mot våra användarriktlinjer av den eller de anledning(ar) som angivits eller om det inte finns tillräckligt med bevis för att påvisa en överträdelse
  • omdömeslämnaren har redigerat sitt omdöme så att problemet i fråga har lösts

Att företaget inte håller med omdömeslämnaren om det som står i omdömet är inte en tillräcklig grund för att ta bort det. Till skillnad från en domstol står det inte i Trustpilots makt att avgöra vilken av parterna som har rätt, och därför måste vi inta en neutral hållning. Vi uppmanar dock företag att besvara sina omdömen, eftersom de då har möjlighet att framföra sin version av händelseförloppet.

Kan ett företag redigera eller ändra sin rapportering?

När ett omdöme väl har rapporterats och informationen har skickats kan rapporteringen inte redigeras. Om ett företag ändå skulle behöva redigera sin rapporteringsorsak kan detta lösas genom att skicka ett e-mail till compliance@trustpilot.com och specificera problemet samt vilket omdöme det gäller (inklusive omdömeslämnarens användarnamn).

Eftersom vi får en hel del meddelanden kan det ta lite tid att behandla och besvara din förfrågan. Därför rekommenderar vi alla företagsanvändare att noga kontrollera att rapporteringen stämmer innan den skickas in.