Så lägger du till din TrustBox Signature i dina e-mail

Skaffa tilläggsmodulen Convert för att öka konverteringarna på din webbsida med vår omfattande samling av TrustBoxar för företagsomdömen.

Skaffa modulen

Med TrustBox Signature kan du skapa förtroende genom din e-mailsignatur och framhäva ditt goda rykte i varje utgående e-mail.

Översikt över TrustBox Signature

 • Dynamisk: TrustBoxen uppdateras automatiskt för att visa din nuvarande TrustScore.
 • Layout-alternativ: Det finns 4 layouter att välja mellan, och samtliga är kompatibla med mobil.
 • Enkel implementering: Det finns instruktioner för de mest populära e-mailprogrammen.

Vi har även TrustBoxar till dina e-mail-marknadsföringskampanjer, så att du kan framhäva ditt varumärke och bygga förtroende hos dina kunder varje gång du skickar dem ett e-mail.

Konfigurera din TrustBox Signature

 1. Gå in på ditt företagskonto > Visa upp omdömen > Widgets för e-mail >TrustBox Signature.
 2. Välj vilken layout du vill använda.
 1. Välj ditt e-mailprogram.

Lägg till din TrustBox Signature i ditt e-mailprogram

Hur du går till väga för att implementera din TrustBox Signature beror på vilket e-mailprogram du använder. Följ instruktionerna för ditt e-mailprogram, för att säkerställa att TrustBoxen läggs till på rätt sätt i din e-mailsignatur.

Gmail

Kopiera din TrustBox Signature och klistra in den direkt i din signaturredigerare. Din signatur uppdateras automatiskt och visar din aktuella TrustScore. Räkna med en fördröjning på upp till 24 timmar på grund av cachelagring.

 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Inställningshjulet i verktygsfältet längst upp till höger.
 3. Välj Inställningar i rullgardinsmenyn.
 4. Under fliken Allmänt scrollar du ner till avsnittet Signatur.
 5. Kopiera din TrustBox Signature och klistra in den där du vill att den ska visas.
 6. Scrolla ner till slutet på sidan och klicka på Spara ändringar.

Obs: Gmails mobilappar stödjer endast signaturer med oformaterad text, så din TrustBox Signature kan inte visas i din mobilapp (iOS eller Android).

Outlook 365

Outlook 2010-2019

Lägg till din TrustBox Signature direkt i din HTML-signatur. På så sätt kan du vara säker på att signaturen förblir dynamisk och uppdateras automatiskt, så att den visar din aktuella TrustScore. Räkna med en fördröjning på 20 minuter på grund av cachelagring.

 1. Öppna Outlook.
 2. Gå till Arkiv > Alternativ > E-post och klicka på Signaturer.
 3. Skapa en ny signatur eller ange namnet på din befintliga signatur (t.ex. "signatur") och klicka på OK för att stänga signaturredigeraren.
 4. Stäng Outlook.
 5. Hitta mappen där Outlook sparar din e-mailsignatur på ett av följande sätt:
  1. Go to Start-menyn > Kör och öppna i Win 7-10 eller Vista: %användarnamn%\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures i Win XP-2003: %användarnamn%\Application Data\Microsoft\Signatures
  2. ELLER gå till C:\Användare\Användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures i Utforskaren. TIPS: Om du inte hittar mappen AppData, kan du konfigurera ditt filsystem under Visa > Alternativ > Ändra mapp- och sökalternativ så att dolda filer och mappar visas
 6. Hitta din signaturs .htm-fil och öppna den i Anteckningar, t.ex. signature.htm
  1. Du bör nu kunna se 3 filer som skapats för din signatur (.htm, .rtf och .txt). Redigera .htm-filen. TIPS: Om du inte kan se filändelser, kan du konfigurera ditt filsystem under Visa > Alternativ > Ändra mapp- och sökalternativ så att filändelser visas
 7. Kopiera HTM-koden till din TrustBox Signature och klistra in den i slutet av filen, precis ovanför sluttaggarna </body></html> och spara filen. TIPS: Om du vill placera TrustBoxen någon annanstans, t.ex. ovanför din friskrivningsklausul, lokaliserar du klausulens kodtagg <p>...</p> i .htm-filen och klistrar in TrustBoxen precis ovanför denna.
 8. Om du använder Outlook 2010 behöver du även följa stegen i avsnittet nedan.

Viktig information för dig som använder Outlook 2010

I Outlook 2010 integreras alla bilder automatiskt i bildformat i dina e-mail, vilket innebär att du måste ändra Outlooks standardinställningar i Windows-registret för att se till att din TrustBox Signature förblir dynamisk.

VIKTIGT: Se till att du säkerhetskopierar och har koll på hur du återställer registret ifall det skulle uppstå problem. Om du använder Registereditorn på fel sätt, kan du orsaka så allvarliga och omfattande skador på systemet att du kan behöva installera om Windows för att reparera dessa. Microsoft kan inte garantera att problem som orsakats av användning av Registereditorn kan åtgärdas. Använd detta verktyg på egen risk.

 1. Stäng Outlook.
 2. Gå till Start-menyn > Regedit.
 3. Öppna mappen Mail som är placerad under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Mail
  1. Om det inte finns någon mapp vid namn Mail under Options, kan du skapa en genom att klicka på Redigera > Nytt > Nyckel och lägga till en ny nyckel som du döper till Mail.
 4. I mappen Mail klickar du på Redigera > Nytt > 32-bitarsvärde (DWORD).
 5. Ge mappen namnet: Send Pictures With Document.
 6. Stäng Regedit.
 7. Starta om Outlook.

Outlook Webmail (Outlook.com eller Office 365)

Kopiera din TrustBox Signature och klistra in den direkt i din signaturredigerare. Räkna med en fördröjning på 20 minuter på grund av cachelagring.

 1. Logga in på Outlook Webmail.
 2. Gå till E-post-inställningar > Alternativ (längst upp till höger).
 3. Välj E-postsignatur.
 4. Kopiera din TrustBox Signature och klistra in den där du vill att den ska visas.
 5. När du klistrat in klickar du på ikonen Klistra in, och därefter på Klistra in enkel HTML.
 6. Klicka på Spara.

Apple Mail

Du kan antingen kopiera din TrustBox Signature och klistra in den i din signaturredigerare, eller så kan du lägga till HTML-koden direkt i din signaturs HTML. Räkna med en fördröjning på 20 minuter på grund av cachelagring.

Kända problem

Vi rekommenderar att du använder Google Chrome till Apple Mail. Om du använder Safari riskerar du problem med layouten när du kopierar och klistrar in, och det är möjligt att din TrustBox inte blir dynamisk.

Om du skickar e-mail från Apple Mail till andra Apple Mail-användare, se till så att du placerar text under widgeten så att den visas korrekt. Om du placerar widgeten under all text i din e-mail-signatur, kan det vara så att den inte syns helt för mottagare med Apple Mail. Detta problem gäller inte mottagare som använder andra e-mailprogram.

Så här ställer du in den

 1. Öppna Mail.
 2. Gå till Mail > Inställningar och klicka på Signaturer.
 1. Välj den signatur du vill redigera.
  • Om du använder Mail version 10 (macOS Sierra) måste du avmarkera rutan Matcha alltid det förvalda brevtypsnittet innan du klistrar in din signatur.
 2. Kopiera din TrustBox Signature och klistra in den där du vill att den ska visas.

Bilderna kommer att se ut som tomma rutor, vilket är helt normalt. När signaturen väl sparats kommer de att visas som de ska i dina e-mail.

 1. Stäng popup-fönstret för att spara.

Avancerad installation med hjälp av HTML-koden

Om du stöter på problem när du kopierar och klistrar in, kan du lägga till din TrustBox Signature direkt i din signaturs HTML-kod.

 • Öppna Mail.
 • Gå till Mail > Inställningar och klicka på Signaturer.
 • Välj den signatur du vill redigera och lägg till en extra rad i den.
 • Stäng Mail.
 • Hitta mappen där Mail sparar din e-mailsignatur.
  1. Öppna Finder, klicka på > Gå till mapp och ange: ~/Library/Mail/V6/MailData/Signatures
  2. Om du inte kan hitta mappen med signaturer under /V6/ kan du pröva ett lägre versionsnummer från /V5/ ner till /V2/.
 • Hitta din signaturs .mailsignature-fil och öppna den i TextEdit (Textredigeraren).
  1. Om du lade till en ny rad under steg 3, hitta den senast ändrade filen.
  2. Alternativt kan du öppna AllSignatures.plist i TextEdit, hitta din signatur efter dess namn och ta reda på dess SignatureUniqueId - filnamnet är UniqueID.mailsignature.
 • Kopiera HTML-koden till din TrustBox Signature och klistra in den längst ner i filen.
 • Spara och öppna Mail igen.

Thunderbird

Du kan antingen kopiera din TrustBox Signature, klistra in den i din signatur och spara som en HTML-signatur, eller så kan du lägga till HTML-koden direkt i din signaturs HTML-kod.

 1. Öppna Thunderbird.
 2. Skapa ett nytt e-postmeddelande som endast består av din befintliga e-mailsignatur.
TIPS: Se till att ditt konto är konfigurerat för att skriva meddelanden i HTML-format under Verktyg > Kontoinställningar > Skriva & adressera
 1. Kopiera din TrustBox Signature från ditt företagskonto, gå till fältet Textsignatur i Thunderbird och klicka på det ställa där du vill att signaturen ska visas.
 1. Klicka därefter på Infoga > HTML. Ett fönster kommer att öppnas. Klistra in din signatur i fönstret och klicka på Infoga.
 1. Gå till Arkiv > Spara som > Fil.
 2. Spara e-postmeddelandet som en HTML-fil, t.ex. signature.html.
 1. Öppna Verktyg > Kontoinställningar.
 2. Markera rutan Bifoga signaturen från en fil i stället (text, HTML eller bild) och välj filen signature.html som du skapade i steg 5.

Om du redan har en bifogad .html-signatur, kan du även kopiera HTML-koden till din TrustBox Signature och klistra in den i din befintliga signaturs .html-fil

Andra e-mailprogram (stöds ej)

I de allra flesta fall bör du kunna lägga till din TrustBox Signature genom att helt enkelt kopiera och klistra in den, eller genom att använda dig direkt av själva HTML-koden. Du bör alltid testa och se till att TrustBoxen är dynamisk.

 • HCL Notes
 • Outlook 2011, 2007 eller äldre - Tänk på att Outlook lägger till TrustBox Signature som en integrerad bild, och att den därför inte är dynamisk. Testa att lägga till den i din HTML-signatur i stället.
 • Outlook för Mac - Tänk på att Outlook lägger till TrustBox Signature som en integrerad bild, och att den därför inte är dynamisk. Testa att lägga till den i din HTML-signatur i stället, och var beredd på att du kan behöva använda kodavsnittet för Outlook 2010-2019.
 • Windows Live Mail - Tänk på att Windows Live Mail endast stödjer signaturer med oformaterad text. Om du vill använda formatering eller dynamiska element måste du skapa en HTML-signatur.

Vi kan inte garantera att din TrustBox Signature fungerar i andra e-mailprogram än de som nämns i denna artikel. Däremot får du gärna meddela oss om du lyckas lägga till den i ett annat e-mailprogram. I så fall lägger vi till denna information.