Så lägger du till en TrustBox Signature i dina e-mail

Skaffa tilläggsmodulen Convert för att öka konverteringarna på din webbsida med vår omfattande samling av TrustBoxar för företagsomdömen.

Skaffa modulen

I den här artikeln går vi igenom hur du lägger till en TrustBox Signature, så att du kan skapa en förtroendeingivande e-mailsignatur och framhäva ditt goda rykte i varje utgående e-mail.

Vad är en TrustBox Signature?

Det är en dynamisk signatur som du kan använda för att skapa förtroende i dina utskick. Signaturen är mobilvänlig, enkel att konfigurera och uppdateras automatiskt så att din aktuella TrustScore alltid visas.

Konfigurera din TrustBox Signature

 1. Gå in på ditt företagskonto > Visa upp omdömen > Widgets för e-mail > TrustBox-signatur.
 2. Välj ett av de fyra alternativen under Välj design och layout.

 1. Välj Plats, Språk och E-mailprogram under Inställningar.

Lägg till signaturen i ditt e-mailprogram

Hur du går till väga för att implementera din TrustBox Signature beror på vilket e-mailprogram du använder. Följ instruktionerna för ditt e-mailprogram för att säkerställa att signaturen läggs till korrekt.

Gmail 

 1. Klicka på Inställningar (kugghjulet) i verktygsfältet längst upp till höger. Klicka på Visa alla inställningar.
 2. Scrolla ner till signatursektionen under Allmänt. Klicka på Skapa ny.
 3. Ange ett namn för signaturen och klicka på Skapa.
 4. Kopiera din TrustBox Signature och klistra in den där du vill att den ska visas.
 5. Konfigurera dina standardinställningar under Standardinställningar för signatur.
 6. Scrolla ner till slutet på sidan och klicka på Spara ändringar.

Din signatur uppdateras automatiskt och visar din nuvarande TrustScore. Räkna med en fördröjning på upp till 24 timmar på grund av cachelagring.

Obs: Gmails mobilappar har endast stöd för signaturer med oformaterad text, så din TrustBox Signature visas inte i din mobilapp (iOS eller Android).

Outlook 365

 1. Öppna Outlook 365 och gå till Arkiv > Alternativ. Klicka på E-post.
 2. Klicka på Signaturer. Klicka därefter på Ny under Redigera signatur.
 3. Ange ett namn för signaturen och kllicka på OK.
 4. Kopiera och klistra in din TrustBox Signature där du vill att den ska visas under Redigera signatur. Klicka på OK för att spara.

Outlook 2010-2016

 

 1. Öppna Outlook och gå till Arkiv > Alternativ > E-post. Klicka på Signaturer.
 2. Skapa en ny signatur eller ange namnet på din befintliga signatur (t.ex. "signatur"). Klicka på OK och stäng Outlook.
 3. Hitta mappen där Outlook sparar din e-mailsignatur på ett av följande sätt:
  • Gå till Start > Kör och öppna mappen under:
   %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures
   (Win 7-10 eller Vista)

   %userprofile%\Application Data\Microsoft\Signatures
   (Win XP-2003)
  • Gå till C:\Användare\Användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures i Utforskaren. Om du inte hittar mappen AppData kan du konfigurera ditt filsystem under Visa > Alternativ > Ändra mapp- och sökalternativ så att dolda filer och mappar visas.
 4. Du bör nu kunna se 3 filer som skapats för din signatur (.htm, .rtf och .txt). Välj .htm-filen och öppna med Notepad.
 5. Kopiera HTM-koden till din TrustBox Signature och klistra in den i slutet av filen, precis ovanför sluttaggarna </body></html> och spara filen.

Din signatur uppdateras automatiskt och visar din nuvarande TrustScore. Räkna med en fördröjning på upp till 20 minuter på grund av cachelagring.

För dig som använder Outlook 2010: 

I Outlook 2010 integreras alla bilder automatiskt i bildformat i dina e-mail, vilket innebär att du måste ändra Outlooks standardinställningar i Windows-registret för att se till att din TrustBox Signature förblir dynamisk. Se till att du säkerhetskopierar och har koll på hur du återställer registret ifall det skulle uppstå problem.

 1. Gå till menyn Start > Regedit.
 2. Öppna mappen Mail som du hittar under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Mail. Om det inte finns någon sådan mapp under Inställningar kan du skapa en genom att klicka på Redigera > Ny > Nyckel och lägga till en ny nyckel som du döper till Mail.
 3. I mappen Mail klickar du på Redigera > Nytt > 32-bitarsvärde (DWORD).
 4. Ge mappen namnet: Send Pictures With Document.
 5. Stäng Regedit och starta om Outlook.

Outlook Webmail (Outlook.com eller Office 365)

 1. Klicka på Inställningar (kugghjulet) och välj därefter Visa alla Outlook-inställningar.
 2. Klicka på Skriva och svara.
 3. Kopiera din TrustBox Signature och klistra in den där du vill att den ska visas.
 4. Konfigurera dina inställningar och klicka därefter på Spara.

Din signatur uppdateras automatiskt och visar din nuvarande TrustScore. Räkna med en fördröjning på upp till 20 minuter på grund av cachelagring.

Apple Mail

Vi rekommenderar att du använder Google Chrome till Apple Mail. Om du använder Safari riskerar du problem med layouten när du kopierar och klistrar in, och det är möjligt att din TrustBox inte blir dynamisk.

Se till att du placerar text under signaturen så att den visas korrekt. Om du placerar signaturen under all text i din e-mail-signatur, kan det vara så att den inte syns helt för mottagare med Apple Mail. 

 1. Gå till Inställningar under Mail. Klicka på Signaturer.

 1. Välj den signatur du vill redigera. Om du använder version 10 (macOS Sierra) måste du avmarkera rutan Matcha alltid det förvalda brevtypsnittet
  innan du klistrar in din signatur.
 2. Kopiera din TrustBox Signature och klistra in den där du vill att den ska visas.

Bilderna kommer att se ut som tomma rutor, vilket är i sin ordning. När signaturen sparats kommer de att visas som de ska i dina e-mail.

 1. Stäng popup-fönstret för att spara.

Du kan antingen kopiera din TrustBox Signature och klistra in den i din signatur, eller eller så kan du lägga till HTML-koden direkt i din signaturs HTML-kod. Räkna med en fördröjning på 20 minuter på grund av cachelagring.

Avancerad installation med hjälp av HTML-koden

Om du stöter på problem när du kopierar och klistrar in, kan du lägga till din TrustBox Signature direkt i din signaturs HTML-kod.

 1. Gå till Inställningar under Mail. Klicka på Signaturer.
 2. Välj den signatur du vill redigera och lägg till en extra rad i den. Stäng Mail.
 3. Hitta mappen där Mail sparar din e-mailsignatur.
  • Öppna Finder, klicka på > Gå till mapp och ange: ~/Library/Mail/V6/MailData/Signatures

Obs: Om du inte kan hitta mappen med signaturer under /V6/ kan du pröva ett lägre versionsnummer från /V5/ ner till /V2/.

 1. Hitta din signaturs .mailsignature-fil och öppna den i TextEdit.
  • Om du har lagt till en ny rad under steg 2, behöver du hitta den senast ändrade filen.
  • Alternativt kan du öppna AllSignatures.plist i TextEdit, hitta din signatur efter dess namn och ta reda på dess SignatureUniqueId - filnamnet är UniqueID.mailsignature.
 2. Kopiera HTML-koden till din TrustBox Signature och klistra in den längst ner i filen.
 3. Spara och öppna Mail igen.

Thunderbird

 1. Öppna Thunderbird och gå till Skriv > Funktioner > Kontoinställningar > Komposition & Adressering.

 
 1. Kopiera din TrustBox Signature. Skapa ett nytt e-postmeddelande som endast består av din befintliga e-mailsignatur. 

 1. Gå till Infoga > HTML. Klistra in din signatur och klicka på Infoga.

 1. Gå till Arkiv > Spara som > Fil. Ange ett namn för signaturen och spara den som en HTML-fil.

 1. Gå till Verktyg > Kontoinställningar. Aktivera Bifoga signaturen från en fil i stället (text, HTML eller bild). Välj .html-filen du har skapat i steg 4 och klicka på Öppna

Obs: Om du redan har en bifogad .html-signatur, kan du även kopiera HTML-koden till din TrustBox Signature och klistra in den i din befintliga signaturs .html-fil

Andra e-mailprogram 

I de allra flesta fall bör du kunna lägga till din TrustBox Signature genom att helt enkelt kopiera och klistra in den, eller genom att använda dig direkt av själva HTML-koden. Du bör alltid testa och se till att TrustBoxen är dynamisk.

Föregående Introduktion till TrustBoxar

Nästa Vanliga frågor om TrustBoxar